PvdA

Zaanstreek

Nieuws algemeen

De explosieve groei van de Noordelijke Randstad

Partijgenoten,

Een unieke kans om ‘de Schoen’, het oude kantoor van ING op de Zuidas te bezoeken en mee te praten over de stedelijke ontwikkeling van onze Regio.

We starten met de bezichtiging en rondleiding van de tentoonstelling WHAT over 1000 jaar Wonen en Werken in de Amsterdamse Regio op de 8e verdieping.

Daarna doen we een inventarisatie met een keur aan prominente gasten zoals u van de BAR gewend bent.

Het bezoek en de inventarisatie vindt plaat op 4 maart van 14 uur tot 18 uur. Kijk voor achtergronden en het programma op de site van de BAR.

De toegang is gratis maar een deelname van minimaal 50 leden/donateurs is noodzakelijk. Alleen als er voldoende aanmeldingen binnen zijn vòòr 22 februari a.s kunnen wij deze activiteit laten doorgaan. Anders zijn de kosten niet te verantwoorden.

Meldt U zich aub zo snel mogelijk per mail aan bij Ditte Hofmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van BAR maart.

De ‘Schoen’ is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

We kijken uit naar je komst.

Platform ledendemocratie van de PvdA

platform 250PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden

Uitnodiging themabijeenkomst Werk en Zorg: Maandag 14 september (20.00 -22.00 uur)

pvda metroosUitnodiging
Beste leden van de partij van de Arbeid in onze regio,

Hebben jullie ook wel eens moeite met de keuzes die onze landelijke vertegenwoordigers in Den Haag maken en standpunten die ze uitdragen? En willen jullie hier directe invloed op uitoefenen? Die kans biedt onze partij volop door de uitwerking van ‘Van Waarde’ op de Politieke Ledenraden, waar ieder lid zijn zegje kan doen.

Op 19 september is er weer een, over de onderwerpen Werk en Zorg, echte PvdA onderwerpen. We willen de politieke ledenraad graag met jullie voorbereiden op een themabijeenkomst, met een aftrap van een van onze mensen in Den Haag, Kamerlid Roos Vermeij over het thema werk en Hans van Amstel, een van de ondertekenaars van deze uitnodiging, over het thema zorg.

Lees meer...

Schriftelijke vragen PvdA Noord-Holland over omleiding fietsroute Provinciale weg

pvda nhDe PvdA Noord-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de voorgenomen fietsomleiding tussen Krommenie en Wormerveer. De provincie is voornemens om het fietspad langs de N203 vanaf half juli voor minimaal negen maanden af te sluiten terwijl er wordt gewerkt aan vervanging van de brug over de Nauernasche vaart.

PvdA-Statenlid Marieke van Duijn: “Fietsers, waaronder veel schoolgaande jongeren, moeten gedurende die periode een aanzienlijk stuk omfietsen via een onveilige route. De PvdA wil van GS weten hoe we tot een snellere en veiliger oplossing kunnen komen.”

Lees meer...

Toespraak Louis Groen op de 1 mei viering van 2015

1mei2015 louisgroen spreektonstoeBeste vriendinnen en vrienden van onze Partij van de Arbeid.

Het is werkelijk een eer en genoegen vandaag hier op 1 mei, in deze PvdA historische omgeving, te mogen toe spreken over de Dag van de Arbeid. Toen ik gevraagd werd deze 1 mei 2015 te spreken, was mijn ja!, eerder uitgesproken dan verantwoord. Want hoewel ik graag praat en toespreek, is het maken en uit spreken van een 1 mei toespraak, wel lastiger dan ja zeggen. Ik heb m’n toespraak naar beste kunnen gemaakt. Ik hoop jullie niet teleur te stellen.

Ontstaan 1 mei vieringen.

U kent mij. Eerst even geschiedenis. Het kennen van je geschiedenis maakt het makkelijker een rode draad vast te houden in het politieke leven.

Dat de Dag van de Arbeid op 1 mei plaats vindt, heeft zijn oorsprong in de ‘Haymarket-affaire’. De benaming voor de van 1 tot en met 4 mei 1886 durende demonstratie van arbeiders en vakverenigingen in Chicago en de onlusten die erop volgden.

In 1888 besloot de Amerikaanse vakbondsfederatie (AFL-CIO) om voortaan op 1 mei jaarlijks te demonstreren voor de invoering van een achturige werkdag. In 1889 werd dit initiatief overgenomen op het eerste congres van de Tweede Internationale in Parijs. Het doel was met de 1 mei viering de strijd voor de achturige werkdag te versterken. Op 1 mei 1890 vonden in veel landen de eerste vieringen plaats.

Uit deze ontstaansgeschiedenis dringen zich drie hoofdkenmerken op.

 • Het ging over en om Arbeid, betere Arbeid als doel.
 • Strijd en Solidariteit als de middelen om het doel te bereiken.
 • Er is een Internationale context.

Actualiteit.

Hoewel 1 mei dus ontstond als reactie op ongebreideld kapitalisme, uitbuiting en onderdrukking van arbeiders, komen altijd ook wel andere, vaak actuele dingen van het menselijk bestaan aan de orde.

Ook ik doe dat met drie aandachtspunten.

 • Ons laten de schepen met bootvluchtelingen absoluut niet onberoerd. Gewone medemensen die op zoek zijn naar ook wat welvaart en geluk en een betere toekomst. Je wordt er naar van, bij het zien van die beelden. Om het leed dat deze mensen ondergaan. Je voelt je onmachtig als eenvoudige individu om aan die directe nood wat te kunnen doen.
 • Ons laten de bed-, bad- en brood- voorzieningen niet koud. Fractie en bewindslieden hebben het er druk mee, om in een onwaarschijnlijke spaghetti van aspecten en belangen, toch een mate van menswaardigheid te bieden die de Sociaaldemocratie past. Ook bij dit onderwerp geldt voor jezelf een gevoel van onmacht dat overheerst. Je gunt de mensen, voor zichzelf en hun kinderen meer. Dat schuurt met de politieke en maatschappelijke werkelijkheid.
 • Van een andere orde, maar schrijnend genoeg, is het natuurgeweld van een aardbeving in Nepal. Het menselijke aspect, de onmachtigheid van het individu op zijn bestaan, het Internationale aspect dat humanitaire hulp, veel hulp nodig is, past zeker sociaal, moreel en gevoelsmatig bij ons. En daar kunnen we als individu, als kleine mens in en grote wereld, een speldenprik doen, een vingertip hulp bieden. 555

1 mei als dag van de Arbeid.

De strijd voor de verbetering van de Arbeid wordt al sinds eind 1800 gevoerd. Het kapitalisme werd meer en meer getemd, door strijd van vakbonden en politieke partijen. Steeds moeten ook weer nieuwe facetten in het sociaal - economische kat en muis spel worden overwonnen. Zo ook nu. Ik noem er drie.

 1. De eerste is dat arbeid en beloning er van, geen zaak meer is tussen de eigen werkgever en werknemer, tussen nationale vakbonden en werkgeversorganisaties. Misstanden bestrijden met nationale cao’s en wetgeving is ontoereikend. Meer dan ooit, wordt arbeid, werk, inkomen, beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Ons goedkope T-shirt, is in China of Bangladesh gemaakt. Vaak in onmenselijke levensgevaarlijke omstandigheden en tegen zeer gering loon. Soms nog met kinderarbeid. Dat T-shirt is gemaakt voor Internationale concerns die via schimmige juridische constructies, niet alleen nagenoeg onaanspreekbaar zijn voor de misstanden bij de productie, maar die tegelijkertijd ook is staat zijn in onze global world, het putje te vinden waar de geringste belasting moet worden betaald. Zo worden de werkers in de armste landen van de wereld niet alleen uitgebuit. Ze worden ook via nationale belastingen gefinancierd onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid, onthouden. En tegelijk bevinden werkers over de wereld zich dus ook in onderlinge concurrentie om het hebben en houden van werk. Het opbrengen van solidariteit wordt dan zeer op de proef gesteld.
 2. Dat wordt nog lastiger van wege een andere belangrijk aspect van onze tijd. Tot pak ‘m beet de jaren ’70-80 van de vorige eeuw kon de Sociaaldemocratie vooruit, strijden voor nieuwe verbeteringen op sociaal gebied, voor democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid. Maar inmiddels is het tij gekeerd. Waar generaties wat oudere Nederlanders, West Europeanen, nu leven op de ook materiele verworvenheden van de vorige eeuw, leven zij tegelijk met de angst die verworvenheden te verliezen. Leefden generaties met het doel voor ogen een betere samenleving te realiseren voor zichzelf, maar zeker voor hun kinderen, is nu dat progressieve lichtende verbeter-perspectief, verandert in behoudzucht, angst voor vermindering, het gevoel dat anderen "wat afpakken van onze welvaart". Ook dat maakt het niet makkelijker solidariteit op te brengen en resultaten te boeken

 

Om binnen zo’n overweldigende context toch verbeteringen te realiseren lijkt een bijna onmogelijke opgave. Maar als je de geschiedenis van de Arbeiders beweging bekijkt is dat geen nieuws. Vaak waren er golfbewegingen. Ook de ontwikkeling van de democratie, ook een instrument voor een rechtvaardige verdeling van welvaart, ging niet altijd in een recht opgaande lijn. Vaak ging het ook met kleine stapjes.

Vandaag houden PvdA en FNV gescheiden bijeenkomsten, het thema is een en hetzelfde.

Beter werk!

 • Teveel mensen hebben, vaak ook langdurig, geen werk. Soms door geestelijke en/of lichamelijke handicaps, soms door te geringe scholing, ervaring of te jonge of te oude leeftijd.
 • Te veel mensen hebben, soms zeer onzeker werk, als  ZZP’er - de moderne los werkman van 2015 -, of als gedetacheerde, of als uitzendkracht. Altijd weer af moeten wachten of en wanneer en voor hoeveel uur er werk en dus inkomen er is.
 • Te veel mensen werken, om rond te komen in twee of drie banen.

De FNV damt met vakbondsacties, rechtszaken, politieke druk en af te sluiten cao’s, de flexibilisering als uitwas van het kapitalisme enigszins in. Om meer mensen, meer kans op goed werk en inkomen te bieden. Echte banen dus.

In de cao voor de zorg zijn 0-urencontracten uitgebannen. In die voor de schoonmaak is bepaald dat mensen ook weer in vaste dienst bij de opdrachtgever voor het schoonmaakwerk moeten komen. Omgekeerde outsourcing dus.

In Leiden komt onze partij landelijk bijeen. Ook daar staat het thema Eerlijk werk centraal. Met wetgeving, het Sociaal Democratische parlementaire handwerk, proberen fractie en ministers wetten en regels te stellen die de pulparbeid terug dringen. Het is bewonderenswaardig hoe Lodewijk Asscher zich, omgeven door economisch conservatief liberale krachten, behendig beweegt en wetgeving door de kamer krijgt.

Het zijn belangrijke kleine beginpunten, nog beperkte resultaten, in de lange strijd voor werk en beter werk.

Steun de acties voor beter werk. Op tafel liggen lijsten die u kunt tekenen. Wij sturen ze als, klein gebaar van solidariteit, aan de FNV.

Louis Groen.

1 mei 2015

Eigen Gebouw, Boschjesstraat 22 Koog aan de Zaan.

Dag van de Arbeid 1 mei 2015

1mei2015 opening voorzitterIn Het Eigen Gebouw in de Boschjesstraat in Koog aan de Zaan treft vrijdag 1 mei een groot aantal lokale PvdA’ers elkaar voor de viering van de Dag van de Arbeid. Voorzitter Mark Damman geeft in zijn openingswoord aan, dat deze bijeenkomst uiteraard staat in het teken van De Dag van de Arbeid.

Vandaag zal echter ook bekend worden gemaakt aan wie of wat de Arie Lems prijs 2015 zal worden toegekend. Het is de vijfde keer dat deze tweejaarlijkse prijs zal worden uitgereikt.

Hij noemt de eerdere prijswinnaars, maar laat ons nog in het ongewisse over de winnaar voor 2015. Dat komt later deze middag aan de orde, want eerst geeft hij het woord aan Louis Groen, die de bijeenkomst verder in goede banen zal leiden.

Louis Groen gaat van start met de navolgende authentieke en onvervalste 1 mei toespraak:

Lees meer...