PvdA

Zaanstreek

Nieuws algemeen

Nieuwe bestuursleden gezocht

pvda metroosAan de leden van de PvdA afdeling Zaanstreek.

Beste mensen,

Volgens de vierjarige gemeenteraadscyclus zal het afdelingsbestuur in maart 2015 (voorjaarsledenvergadering) in zijn geheel aftreden. Er wordt dan een nieuw bestuur gekozen, dat in principe vier jaar in functie blijft. Zittende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Eerder is al gemeld, dat in ieder geval de functies van voorzitter en secretaris vrij zullen vallen. Deze worden, evenals de penningmeester, door de leden in functie gekozen.

Lees meer...

Bijzondere bijeenkomst BAR op 29 augustus 2014

Beste leden PvdA afdeling Zaanstreek,

De BAR (Bestuurskring Amsterdamse Regio) is de PvdA-club ter ondersteuning van gekozen partijgenoten in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met afdeling PvdA Zaanstreek organiseert de BAR voor vrijdag 29 augustus 2014 een bijzondere en zeer gevarieerde bijeenkomst. 

Het bestuur van PvdA afdeling Zaanstreek is van oordeel dat deze bijeenkomst voor alle leden (dus ook de niet-BAR leden) open moet staan. Ook u bent dus bij deze uitgenodigd!

Lees meer...

Reces

maarten klopBinnenkort beginnen de schoolvakanties en daarmee ook het politieke zomerreces. Een ieder wil ik een hele goede en relaxte vakantie toewensen, of je nu thuis blijft of daadwerkelijk met vakantie gaat.

Het is een hectische tijd geweest het afgelopen politieke jaar. Behalve de reguliere activiteiten van de raadsleden, de wethouders en het bestuur en bestuurscommissies, waren er ook de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. En in het kielzog daarvan ook nog die van de verkiezingen voor het Europees parlement.

Voor velen van ons betekende dit hard en intensief werken, maken van veel uren, het voelen van spanning en de verantwoordelijkheid die het politieke bedrijf nu eenmaal met zich meebrengt.

Lees meer...

Geliefd PvdA lid Ko Kroesen overleden

Geliefd PvdA lid Ko Kroesen en duizendpoot in vrijwilligerswerk is dinsdagavond 14 mei tijdens een vakantie in Portugal aan een hartaanval overleden. Ko Kroesen is 73 jaar geworden.

Ko was in het verleden beroepsmilitair iets waar hij graag over mocht verhalen als structuur en discipline in het gedrang kwamen. Later bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij een flink aantal vrijwilligersorganisaties in de Zaanstreek. Zo was hij onder andere jarenlang bestuurslid bij Stichting Vluchtelingen Werk Amstel tot Zaan.  Als bestuurslid bij het 4 en 5 mei Comité Zaanstad las hij recentelijk tijdens de dodenherdenking bij het monument in het Verzetsplantsoen nog het dodenappel van de omgekomen Joodse Zaandammers voor.  De laatste jaren was Kroesen actief voor Monumenten Spreken als bestuurslid en secretaris. Hij was al 16 jaar lid van de PvdA. 

Ko was een bijzondere man die altijd klaar stond voor anderen. Een man met een markante persoonlijkheid.

Het bestuur en de fractie van de PvdA denken met warme gevoelens aan Ko en de gedachten gaan in deze moeilijke tijd uit naar de familie van Ko en zijn naasten. 

kokroesen

Foto: Anjo Kan/Monumenten Spreken

Aanpassing organisatie afdeling Zaanstreek

 

maarten klopDe fusieafdeling Zaanstad, Wormerland, Oostzaan (Zaanstreek) is op 1 januari 2011 van start gegaan. Nu ruim drie jaar geleden. Daaraan is een aantal jaren van samenwerking en voorbereiding vooraf gegaan.

Het bestuur heeft na deze drie jaar functioneren van de nieuwe afdeling de organisatie nog eens tegen het licht te houden. Bij de start was de organisatie gebaseerd op een aantal uitgangspunten en doelstellingen zoals geformuleerd in het fusiedocument “Fusieafspraken” van 18 oktober 2010.

Lees meer...