Nieuws

Lenie Rademaker verruilt raadslidmaatschap voor baan bij Gemeente Zaanstad

Lenie Rademaker verruilt raadslidmaatschap voor baan bij Gemeente Zaanstad

on 24 februari 2017 in Zaanstad

Na drie mooie jaren als raadslid heeft Lenie Rademaker besloten om haar lidmaatschap te beëindigen vanwege haar nieuwe baan. ...

Lees meer ...
3
Betreft: (Ex-)gedetineerden

Betreft: (Ex-)gedetineerden

on 23 februari 2017 in Zaanstad

Geachte college, Het Ombudsteam van de PvdA maakte ons attent op de problematiek van een ex-gedetineerde; een kwetsbare burger met ...

Lees meer ...
9
Blijf geen toeschouwer, kom samenwerken!

Blijf geen toeschouwer, kom samenwerken!

on 22 februari 2017 in Wormerland

Deze bijeenkomst vind plaats in: Bar GroosDorpsstraat 206 1531 HS Wormer

Lees meer ...
20
Realisatie van Cultuurcluster kan van start. Wat betekent dit voor de overige ontwikkelingen?

Realisatie van Cultuurcluster kan van start. Wat betekent dit voor de overige ontwikkelingen?

on 21 februari 2017 in Zaanstad

In 2003 besloot de toenmalige gemeenteraad tot het Masterplan Inverdan. Een totale renovatie en herinrichting van het centrum van o.a. ...

Lees meer ...
120
Van krullenjongen tot vakbondsman

Van krullenjongen tot vakbondsman

on 20 februari 2017 in Oostzaan

Jaap Westerneng was ooit ook nog raadslid voor de PvdA in Oostzaan. “wanneer?” Hij denkt even na. “Het zal in ...

Lees meer ...
17
Vooraankondiging 8 maart 2017  Internationale vrouwendag

Vooraankondiging 8 maart 2017 Internationale vrouwendag

on 09 februari 2017 in Nieuws Algemeen

De vrouwen in de Partij van de Arbeid (VIP) Haarlem organiseren, in samenwerking met VIP landelijk, in de provincie Noord-Holland ...

Lees meer ...
49

coenricken vierkant300x300De fractie PvdA Wormerland is verbijsterd door het inlassen van een extra raadsvergadering, aanstaande donderdagavond.

Het voornemen om op deze vergadering besluiten te nemen over het nieuwe dorpscentrum van Wormer is in onze ogen overhaast en in strijd met de zorgvuldigheid. Alle democratische fatsoensnormen worden hier genegeerd. De stukken waarover moet worden besloten zijn te laat, belangrijke informatie ontbreekt en veel raadsleden zijn op vakantie omdat het zomerreces voor de gemeenteraad vorige week is begonnen

Bij de commissiebehandeling van 10 juli hebben wij onze zorgen geuit: de plannen en ook de financiele onderbouwing zijn onvoldoende uitgewerkt, en is er bovendien nog helemaal geen overeenstemming tussen alle bij het project betrokken partijen. Tijdens de laatste commissiebehandelingen is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Zo is het ons volstrekt onduidelijk waarom dit college de grond aan de Vomar wil verkopen voor een prijs die in één jaar tijd gehalveerd is.

Nu willen SP en VLW op stel en sprong de behandeling voortzetten om alsnog voor deze onvoldragen plannen instemming van de raad te krijgen. Van een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is hierdoor geen sprake meer. Onze gemeenschap loopt hierdoor onnodige risico’s.

De nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer staat bij ons niet ter discussie. Als fractie werken wij constructief mee aan de totstandkoming van dit plan. Maar wij eisen zorgvuldige en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed zijn afgewogen.

Er is geen enkele noodzaak om nu de gevraagde besluiten te nemen. Sterker nog, de voorgelegde besluiten zijn op essentiële onderdelen niet ingevuld. Daarom heeft PvdA Wormerland de voorzitter gevraagd om deze raadsvergadering niet door te laten gaan en besluitvorming op de gebruikelijke wijze te laten verlopen.

Tevens doen wij hierbij een oproep aan het College om eerst een openbare vergadering te organiseren met de drie clusters (bewoners-winkeliers en MFA). Dit heet burgerparticipatie , waar ook dit College zegt zoveel waarde aan te hechten.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Wormerland

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
134
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer ...
131
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
113

Wij zijn Zaankanters

­