Inspraakreactie MFA

Stichting MFA i.o.

 • Mw. Mr. E. Fens
 • Dhr. M. van der Hout
 • Dhr. G. de Lange

Overleggen met gemeente vanaf 23-1-2012

De kandidaat bestuursleden nemen alleen verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed MFA dat duurzaam te exploiteren is. 

De samenwerkingsovereenkomst

Verschaft geen duidelijkheid over:

 • Situering MFA: Hoe wordt het ingepast in vlek B?
 • De oppervlakte van het MFA.
 • De huurprijs van het MFA.
 • De betekenis van Casco plus.
 • Een eventuele “bruidsschatconstructie”.  

Situering MFA

 • MFA stemt NIET in met een studieschets van 15-12-2011 (opgeknipt MFA).
 • Verschil van mening met de wethouder over entree jongerenruimte.
 • Alternatief voorstel van MFA en winkeliers besproken op 26 juni met wethouder en Hoorne BV, tot nu toe geen reactie ontvangen.  

Oppervlakte

De stand van zaken op dit moment na meerdere overleggen met alle gebruikers, gemeente en Hoorne BV:

 • 1.885 m² bruto vloeroppervlak.
 • Status: nog niet definitief, mede afhankelijk van situering en huurprijs.  

Huurprijs

 • Indicatieprijs op grond van overleggen met de gemeente: € 105,-- per m² inclusief BTW

BTW-vraagstuk:

 • Nog niet doorgerekend in exploitatiebegroting;
 • Nog niet getoetst bij de belastingdienst;
 • Vraagt nog nader overleg met één van de gebruikers.

Casco plus

 • Er is geen nadere informatie bekend over de betekenis van casco plus. Dit is zeer bepalend voor de investeringen die het MFA zelf moet financieren.

Risico’s:

 • Geen investeringsbudget;
 • Hogere exploitatiekosten.

Bruidsschat

 • Besprekingen tussen gebruikers en de gemeente in 2011: bruidsschat € 1.000.000,--

Vragen:

 • Is er een bruidsschat?
 • Zo ja, gaat deze beheerd worden door gemeente of MFA?
 • Hoe gaat het MFA een eigen vermogen verkrijgen?

Onderhandelingspositie

Vlek A/ positie Hoorne

 • Bouwvergunning Supermarkt
 • Grond in eigendom
  • Waarde 2 mln?
  • Bruidsschat 1 mln?
  • Prijs 1 mln?
 • Alleen investering in MFA als deze volledig wordt terugverdiend.

Vlek B/ positie MFA

 • Onderhandelingsproces met 4 externe partijen & 5 gebruikers.
 • Geen eigen middelen.
 • Exploitatie nog niet sluitend.
 • Geen sluitende afspraken met Hoorne BV.

Conclusies 1

Er is geen overeenstemming met stichting MFA i.o. over:

 • Situering;
 • Huurprijs;
 • Oppervlakte;
 • Opleveringsniveau;
 • Bruidschat en eventueel beheer daarvan;
 • Overige huurvoorwaarden.

Onderhandelingspositie: ernstig verzwakt! 

Conclusies 2

Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden is de uitkomst:

 • Geen MFA;
 • Een nieuwe supermarkt gebouwd op (te) goedkope grond.

Advies aan de raad en college

Kies uit 2 reële opties:

 • Sluit nu een samenwerkingsovereenkomst en verkoop de grond tegen marktwaarde, reserveer de bruidsschat voor de stichting MFA.
 • Sluit pas een samenwerkingsovereenkomst en verkoopovereenkomst als ook met het MFA volledige overeenstemming is bereikt.