Nieuws

Lenie Rademaker verruilt raadslidmaatschap voor baan bij Gemeente Zaanstad

Lenie Rademaker verruilt raadslidmaatschap voor baan bij Gemeente Zaanstad

on 24 februari 2017 in Zaanstad

Na drie mooie jaren als raadslid heeft Lenie Rademaker besloten om haar lidmaatschap te beëindigen vanwege haar nieuwe baan. ...

Lees meer ...
3
Betreft: (Ex-)gedetineerden

Betreft: (Ex-)gedetineerden

on 23 februari 2017 in Zaanstad

Geachte college, Het Ombudsteam van de PvdA maakte ons attent op de problematiek van een ex-gedetineerde; een kwetsbare burger met ...

Lees meer ...
9
Blijf geen toeschouwer, kom samenwerken!

Blijf geen toeschouwer, kom samenwerken!

on 22 februari 2017 in Wormerland

Deze bijeenkomst vind plaats in: Bar GroosDorpsstraat 206 1531 HS Wormer

Lees meer ...
20
Realisatie van Cultuurcluster kan van start. Wat betekent dit voor de overige ontwikkelingen?

Realisatie van Cultuurcluster kan van start. Wat betekent dit voor de overige ontwikkelingen?

on 21 februari 2017 in Zaanstad

In 2003 besloot de toenmalige gemeenteraad tot het Masterplan Inverdan. Een totale renovatie en herinrichting van het centrum van o.a. ...

Lees meer ...
120
Van krullenjongen tot vakbondsman

Van krullenjongen tot vakbondsman

on 20 februari 2017 in Oostzaan

Jaap Westerneng was ooit ook nog raadslid voor de PvdA in Oostzaan. “wanneer?” Hij denkt even na. “Het zal in ...

Lees meer ...
17
Vooraankondiging 8 maart 2017 Internationale vrouwendag

Vooraankondiging 8 maart 2017 Internationale vrouwendag

on 09 februari 2017 in Nieuws Algemeen

De vrouwen in de Partij van de Arbeid (VIP) Haarlem organiseren, in samenwerking met VIP landelijk, in de provincie Noord-Holland ...

Lees meer ...
49

Stichting MFA i.o.

 • Mw. Mr. E. Fens
 • Dhr. M. van der Hout
 • Dhr. G. de Lange

Overleggen met gemeente vanaf 23-1-2012

De kandidaat bestuursleden nemen alleen verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed MFA dat duurzaam te exploiteren is. 

De samenwerkingsovereenkomst

Verschaft geen duidelijkheid over:

 • Situering MFA: Hoe wordt het ingepast in vlek B?
 • De oppervlakte van het MFA.
 • De huurprijs van het MFA.
 • De betekenis van Casco plus.
 • Een eventuele “bruidsschatconstructie”.  

Situering MFA

 • MFA stemt NIET in met een studieschets van 15-12-2011 (opgeknipt MFA).
 • Verschil van mening met de wethouder over entree jongerenruimte.
 • Alternatief voorstel van MFA en winkeliers besproken op 26 juni met wethouder en Hoorne BV, tot nu toe geen reactie ontvangen.  

Oppervlakte

De stand van zaken op dit moment na meerdere overleggen met alle gebruikers, gemeente en Hoorne BV:

 • 1.885 m² bruto vloeroppervlak.
 • Status: nog niet definitief, mede afhankelijk van situering en huurprijs.  

Huurprijs

 • Indicatieprijs op grond van overleggen met de gemeente: € 105,-- per m² inclusief BTW

BTW-vraagstuk:

 • Nog niet doorgerekend in exploitatiebegroting;
 • Nog niet getoetst bij de belastingdienst;
 • Vraagt nog nader overleg met één van de gebruikers.

Casco plus

 • Er is geen nadere informatie bekend over de betekenis van casco plus. Dit is zeer bepalend voor de investeringen die het MFA zelf moet financieren.

Risico’s:

 • Geen investeringsbudget;
 • Hogere exploitatiekosten.

Bruidsschat

 • Besprekingen tussen gebruikers en de gemeente in 2011: bruidsschat € 1.000.000,--

Vragen:

 • Is er een bruidsschat?
 • Zo ja, gaat deze beheerd worden door gemeente of MFA?
 • Hoe gaat het MFA een eigen vermogen verkrijgen?

Onderhandelingspositie

Vlek A/ positie Hoorne

 • Bouwvergunning Supermarkt
 • Grond in eigendom
  • Waarde 2 mln?
  • Bruidsschat 1 mln?
  • Prijs 1 mln?
 • Alleen investering in MFA als deze volledig wordt terugverdiend.

Vlek B/ positie MFA

 • Onderhandelingsproces met 4 externe partijen & 5 gebruikers.
 • Geen eigen middelen.
 • Exploitatie nog niet sluitend.
 • Geen sluitende afspraken met Hoorne BV.

Conclusies 1

Er is geen overeenstemming met stichting MFA i.o. over:

 • Situering;
 • Huurprijs;
 • Oppervlakte;
 • Opleveringsniveau;
 • Bruidschat en eventueel beheer daarvan;
 • Overige huurvoorwaarden.

Onderhandelingspositie: ernstig verzwakt! 

Conclusies 2

Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden is de uitkomst:

 • Geen MFA;
 • Een nieuwe supermarkt gebouwd op (te) goedkope grond.

Advies aan de raad en college

Kies uit 2 reële opties:

 • Sluit nu een samenwerkingsovereenkomst en verkoop de grond tegen marktwaarde, reserveer de bruidsschat voor de stichting MFA.
 • Sluit pas een samenwerkingsovereenkomst en verkoopovereenkomst als ook met het MFA volledige overeenstemming is bereikt.

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
134
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer ...
131
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in module-afdelingen-afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
113

Wij zijn Zaankanters

­