Schriftelijke vragen over het innemen van het rijbewijs van fietsers

husnu polat vierkant300300De fractie van PvdA heeft op 11 juli 2012 kennisgenomen van het krantenbericht in het Nederlands Dagblad met als titel: "Innemen rijbewijs dronken fietsers onterecht."

In dit krantenartikel staat onder andere: "Een aantal politiekorpsen neemt ten onrechte rijbewijzen in van dronken fietsers. In negen van de vijfentwintig korpsen, waaronder het korps van Zaanstreek-Waterland, gebeurt dat. Agenten mogen het rijbewijs niet invorderen van iemand die dronken op zijn fiets zit, bevestigt het Openbaar Ministerie maandag in het Nederlands Dagblad. De wet schrijft echter voor dat dit alleen mag als een motorvoertuig wordt bestuurd, zie artikel 164 van de Wegenverkeerswet.

Ernst Koelman, woordvoerder van het Landelijk Parket Team Verkeer, bevestigt in het Nederlands Dagblad dat het bij sommige korpsen gebeurt. ''Er zijn dus korpsen die slecht geïnformeerd zijn over de Wegenverkeerswet of die de regels anders interpreteren.''

Volgens woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Korpschefs zouden alle korpsen moeten weten dat het innemen van het rijbewijs van een dronken fietser onrechtmatig is. Er is wel een uitzondering op de regel. "Als de verdachte een alcoholverleden heeft, dan is de politie wel gerechtigd om het rijbewijs in te nemen."

Op grond van artikel 51 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad van Zaanstad willen wij namens de PvdA-fractie in Zaanstad u de volgende vragen voorleggen.

  1. Is het bij u bekend dat agenten van het korps Zaanstreek-Waterland de rijbewijzen van dronken fietsers invorderen?
  2. Hoe vaak is dat in de afgelopen 2 jaar gebeurd? Was bij de invorderingen sprake van een alcoholverleden bij de verdachte?
  3. Is het u bekend dat de Korpsleiding van Zaanstreeks-Waterland artikel 8 van de Wegenverkeerswet mogelijk niet conform de wetgeving interpreteert?
  4. Zo ja, welke maatregelen gaat u dan nemen om ervoor zorg te dragen dat de agenten van het korps Zaanstreek-Waterland bij de uitvoering van hun werk de wetgeving op de juiste manier interpreteren en de daarbij behorende sancties toepassen?

Hüsnü Polat