PvdA corona bericht

pvda coronaIets wat eerst nog best ver van ons bed was, is nu heel aanwezig en heeft impact op heel veel mensen.

Hiermee breekt een onzekere tijd aan waarin het belangrijk is dat we ons houden aan de opgelegde voorschriften, onze gezondheid is immers wat nu echt telt!
Maar juist ook in tijden van crisis kunnen we als Zaankanters aan elkaar laten zien dat we voor elkaar opstaan, we naar elkaar omkijken, we lief zijn voor elkaar en ondersteunen/helpen waar dat maar mogelijk is.

Annulering partij-activiteiten

Geachte bezoeker,

I.v.m. de landelijke richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het PvdA-partijbureau n.a.v. de verspreiding van het coronavirus, delen wij mede dat de activiteiten van de PvdA-Zaanstreek voor maart zullen worden geannuleerd.

Concreet betekent dat dat de ledenvergadering van de afdeling Zaanstreek op 18 maart a.s., en dat het WijZijnZaankantersCafé van 31 maart, geen doorgang zullen vinden. Voor de ledenvergadering wordt een nieuw moment gezocht. Zodra daarover meer bekend is, volgt er een mailing met een uitnodiging.

Tot slot willen wij u graag verzoeken de eerder verstuurde uitnodiging voor de afdelingsledenvergadering van 18 maart, waarin de mailadressen zichtbaar waren, te verwijderen/vernietigen. Alle relevante vergaderstukken stukken zullen tezamen met de uitnodiging opnieuw worden verstuurd zodra bekend is wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden.

Vriendelijke groet, namens bestuur PvdA Zaanstreek,

Alexander Auerbach
Secretaris PvdA Zaanstreek

Wim Blank overleden op 101 jarige leeftijd

Op 27 december 2019 overleed Wim Blank, geboren in Wormerveer op 22 juli 1918 op 101 jarige leeftijd. In de laatste fase van zijn leven werd hij goed verzorgd in Het Mennistenerf, waar hij ook zeer populair was.

Op het drukbezochte afscheid van Wim in de Doopsgezinde Vermaning in Zaandam waren er naast mooie familietoespraken ook bijdragen van het personeel van het Mennistenerf en de makers van Monumenten Spreken, de films waar Wim een grote bijdrage aan heeft geleverd. 

Aan een zeer actief leven was een eind gekomen. Tot op het laatst betrokken bij familie en omgeving. Die omgeving bestond sinds het begin van de oorlog voor een groot deel uit het verzet en na de oorlog uit de contactgroep voormalig verzet, waar hij een tijdlang voorzitter van was. Voor zijn werk in de oorlog, waarin hij de schuilnaam Wim Donker had, ontving Wim het verzetskruis 40-45. Wim trouwde in 1942 met de Joodse Mina Smit, die ook in het verzet zat. Bij hen trouwens zaten geruime tijd Joodse onderduikers.

In zijn jonge jaren was hij actief bij de voetbalclub ZFC, waarvan hij later ere-lid werd. Ook ontving hij de gouden speld van de KNVB. Geruime tijd was hij ook lid bij de Partij van de Arbeid.

Bij het tot stand komen van de documentaires van Monumenten Spreken over de oorlogsmonumenten was Wim dus een onmisbare schakel. Zoveel kennis komt goed  naar voren in diverse documentaires waarin hij ook te zien is. Altijd bereid mee te denken en te doen, ook op scholen. Die kennis nam hij ook mee naar de Zaanse Geschiedenisquiz. De laatste keer kon hij daar vanwege een afnemende gezondheid niet meer bij zijn. Aan het leven van een opmerkelijke Zaankanter kwam dus na meer dan een eeuw op 27 december 2019 een einde.

Kijk voor de documentaires op Monumenten Spreken.

Foto: Anjo Kan – Monumenten Spreken

Tekst: Onno Hoekmeijer

In memoriam; Maarten Voster

Op verzoek van het bestuur heeft Piet Oudega een in memoriam geschreven ter nagedachtenis van een zeer betrokken Zaankanter en voormalig lid van onze partij.

Net na de Kerstdagen 2019, op 28 december, overleed Maarten Voster. Hij werd 67 jaar oud. Wij kenden hem al meer dan een halve eeuw en kwamen elkaar op veel manieren tegen.

Presentatie Klara Boonstra WBS nu te vinden op onze site

Op onze laatste afdelingsvergadering hield Klara Boonstra, directeur Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau PvdA) een inspirerende presentatie waarin centraal stond hoe de PvdA en diens politici de verbinding met samenleving weer nieuw elan kan geven om de kloof tussen politiek/bestuur en burger te beslechten. U kunt hier de presentatie bekijken.

Ella Vogelaar

Ella Vogelaar bezocht heel wat keren  de Zaanstreek. Vaak ging het over Poelenburg waar ze een belangrijk statement heeft gemaakt met haar Vogelaarwijken. Opkomen en je hard maken voor mensen in achterstand is haar belangrijkste missie geweest en hoe mooi is dat, voor een partij als de onze.

Anton Schuurman overleden

Anton, die 27 juni jl. op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleed, kreeg de politiek met de moedermelk naar binnen. Zijn ouders waren communisten uit de Zaanstreek, maar Anton koos voor de PvdA. Tijdens zijn studie politicologie in Amsterdam had hij een bijbaantje als telegrambesteller. Hij schrok zo van de belabberde woontoestanden die hij zag, dat hij zich in 1958 aanmeldde bij de PvdA. Anton Schuurman was oud-secretaris van het CLB en voormalig wethouder van Wormerveer en Zaanstad.

Thijs de Lange

Zaandijker Thijs de Lange is op dinsdag 25 juni te gast in het Wij zijn Zaankanters Café. Als deelnemer aan de verkiezing voor Minister van Gehandicaptenzaken wilde hij meer bewustzijn creëren over mensen met een handicap in Nederland. Hij wil laten zien dat iedereen mee kan doen, of je nou een handicap hebt of niet. Samen met Melle Has, steunfractielid van PvdA Zaanstad en de gastheer van deze avond, zal hij terugkijken op dit avontuur.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor zijn werk  als lid van het Student Disability Platform. Een platform dat studenten met een functiebeperking aan de UvA helpt om studeren aan de UvA voor hen toegankelijk te maken. In het gesprek zal ook gekeken worden naar de toegankelijkheid van Zaanstad en het onderwijs in onze stad. Wil je meepraten over deze onderwerpen of ben je benieuwd naar de ervaringen van Thijs tijdens de verkiezing van Minister van Gehandicaptenzaken op 17 juni? Kom dan naar De Fabriek. Het Café van De Fabriek is toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij zijn Zaankanters is een platform voor sociaal betrokken Zaankanters die zich inzetten voor de Zaanse samenleving. Het platform is een initiatief van PvdA Zaanstreek en heeft tot doel het persoonlijke gesprek te bevorderen en daarom is de avond voor iedereen toegankelijk.

Het Wij zijn Zaankanters Café is dinsdag 25 juni. De inloop is vanaf 19.30 uur. Van 20.00 - 21.00 uur is het gesprek met Thijs de Lange in het café van Filmtheater De Fabriek aan de Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Toegang is gratis.

Datum:  dinsdag 25 juni 2019
Locatie: Filmtheater De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, Zaandam
Inloop: 19:30  uur
Start: 20:00 uur

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­