De afgelopen dagen is er het nodige gepubliceerd over de beloning van de nieuwe directeur van groep HVC afval en energiebedrijf wat eigendom is van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

hvcEerst maar even wat feiten:

  • HVC wordt geleid door één algemeen directeur en 4 onderdeeldirecteuren.
  • Alle directeuren hebben een salaris waarbij zij automatisch uitgroeien boven de grens van de Wet Normering Topinkomens (WNT) van € 181.000 of daar al boven zitten (niveau 2017).
  • De HVC valt niet onder de WNT maar onder de regeling Staatsdeelnemingen waar de grens van € 181.000 niet op van toepassing is.
  • De vorige algemeen directeur had een salaris van € 244.000.

Het standpunt van de PvdA is altijd duidelijk geweest. Wij zijn van mening dat de WNT de geldende norm moet zijn voor een bedrijf als HVC. Het bedrijf bestaat bij de gratie van gemeenschapsgeld en daarmee is het volstrekt te rechtvaardigen dat de WNT wordt toegepast, ook als dit formeel niet verplicht is.

De PvdA was ook initiatiefnemer van een motie in mei 2016 die daartoe opriep die (met uitzondering van D66, VVD en ZIP) breed werd ondersteund.

Op 2 Maart jl. werd aan de Raad van Zaanstad tijdens een geheime bijeenkomst (waarvan inmiddels de geheimhouding is opgeheven) een zienswijze gevraagd over een beloningsvoorstel van de nieuwe algemene directeur voor HVC. De PvdA was buitengewoon ontevreden over het feit dat dit in een geheime bijeenkomst moest plaatsvinden. Namens de PvdA heb ik daarom gevraagd om (bij uitzondering) een letterlijk verslag te laten opmaken van de bijeenkomst.

Wat is nu het resultaat van de inzet die door de PvdA en de Zaanse Raad is gekozen.

  1. Allereerst, en daar zijn we buitengewoon tevreden over, is de Wet normering topinkomens voortaan geldend voor de HVC. Dat betekent dat de grens van € 181.000 de absolute grens is voor nieuw aan te trekken directieleden. De Raad van commissarissen zal nog dit jaar een nieuw beloningsmodel aan de aandeelhoudersvergadering voorleggen.
  2. De nieuwe algemeen directeur werkte al als onderdeel directeur bij HVC met een salarisschaal waarvan het maximum boven de WNT-norm lag. Het maximum van zijn salaris ligt ruim € 40.000 lager dan zijn voorganger (maar helaas nog wel steeds 10% boven de norm).
  3. Het salaris van de vrijkomende functie van onderdeel directeur, die opnieuw zal worden ingevuld, is wel gemaximeerd op het WNT-niveau.

Als PvdA hadden we het liefste gezien dat alle directieleden zich gaan houden aan de WNT-norm (en ook hun salaris over een periode van 3 jaar afbouwen naar de WNT-norm). We realiseren ons ook dat we dat voor de zittende directieleden niet kunnen afdwingen. De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen hebben niet de bevoegdheid om in te grijpen in lopende arbeidsovereenkomsten. We hebben als PvdA al eerder aangegeven dat we een moreel appèl blijven doen op de HVC en haar directieleden om zich vrijwillig te houden aan de WNT.

Als PvdA hebben we tijdens het geheim beraad aangegeven dat we binnenkort met een agenda-initiatief zullen komen om hier met de raad uitvoerig op terug te komen. De PvdA wil dat we nadere afspraken maken over hoe we omgaan met ondernemingen/organisaties waar we als gemeente in deelnemen of zaken mee doen en waar de top meer verdient dan de WNT-norm (en hoeveel zijn dat er op dit moment). Ook doet de vraag zich voor bij aanbestedingen. Kun je daarin voorwaarden stellen en hoe moet dat er dan uitzien?

Verder kun je je afvragen of de huidige structuur m.b.t. het beheer van de aandelen van de HVC wenselijk is. De aandelen die Zaanstad bezit zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling AIJZ waar meerdere gemeenten haar aandelen in hebben ondergebracht. Gebleken is dat dit ingewikkelde situaties kan opleveren als de Raad van Zaanstad haar wethouder een opdracht meegeeft die afwijkt van het besluit in de stichting. Het lijkt mij een uitgesproken moment om deze constructie nog eens tegen het licht te houden.

Tjeerd Pietersma

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­