Nieuws

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw ...

Lees meer
13
Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor ...

Lees meer
18
PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

on 25 juni 2017 in Nieuws Oostzaan

Datum: 20 juni 2017 Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees meer
34
Verkeerslicht Ebbehout

Verkeerslicht Ebbehout

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Lees meer
43
Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per ...

Lees meer
60
Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

on 15 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk ...

Lees meer
36

coenricken vierkant300x300De fractie PvdA Wormerland is verbijsterd door het inlassen van een extra raadsvergadering, aanstaande donderdagavond.

Het voornemen om op deze vergadering besluiten te nemen over het nieuwe dorpscentrum van Wormer is in onze ogen overhaast en in strijd met de zorgvuldigheid. Alle democratische fatsoensnormen worden hier genegeerd. De stukken waarover moet worden besloten zijn te laat, belangrijke informatie ontbreekt en veel raadsleden zijn op vakantie omdat het zomerreces voor de gemeenteraad vorige week is begonnen

Bij de commissiebehandeling van 10 juli hebben wij onze zorgen geuit: de plannen en ook de financiele onderbouwing zijn onvoldoende uitgewerkt, en is er bovendien nog helemaal geen overeenstemming tussen alle bij het project betrokken partijen. Tijdens de laatste commissiebehandelingen is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Zo is het ons volstrekt onduidelijk waarom dit college de grond aan de Vomar wil verkopen voor een prijs die in één jaar tijd gehalveerd is.

Nu willen SP en VLW op stel en sprong de behandeling voortzetten om alsnog voor deze onvoldragen plannen instemming van de raad te krijgen. Van een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is hierdoor geen sprake meer. Onze gemeenschap loopt hierdoor onnodige risico’s.

De nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer staat bij ons niet ter discussie. Als fractie werken wij constructief mee aan de totstandkoming van dit plan. Maar wij eisen zorgvuldige en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed zijn afgewogen.

Er is geen enkele noodzaak om nu de gevraagde besluiten te nemen. Sterker nog, de voorgelegde besluiten zijn op essentiële onderdelen niet ingevuld. Daarom heeft PvdA Wormerland de voorzitter gevraagd om deze raadsvergadering niet door te laten gaan en besluitvorming op de gebruikelijke wijze te laten verlopen.

Tevens doen wij hierbij een oproep aan het College om eerst een openbare vergadering te organiseren met de drie clusters (bewoners-winkeliers en MFA). Dit heet burgerparticipatie , waar ook dit College zegt zoveel waarde aan te hechten.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Wormerland

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
450
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
347
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
378

Wij zijn Zaankanters

­