Nieuws

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

on 19 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Naar aanleiding van de technische vragen van de PvdA Zaanstad heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat zij ...

Lees meer
38
Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

on 17 november 2017 in Nieuws Zaanstad

PvdA Zaanstad creëert, met steun van de raad, extra geld in de begroting van 2018 voor het Ondernemersloket. 

Lees meer
81
Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

on 15 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om samen met een aantal andere partijen een nieuwe stap te ...

Lees meer
251
Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

on 07 november 2017 in Nieuws Oostzaan

Inleiding (voorzitter) Dit is de vierde en laatste begroting die we van dit college behandelen, een college dat in 2014 aangetreden ...

Lees meer
33
Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo. De markante bril van Arie Lems is gebruikt als de bril ...

Lees meer
44
Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina. Via deze pagina hoor je als eerste het laatste nieuws. Je ziet ...

Lees meer
32

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

coenricken vierkant300x300De fractie PvdA Wormerland is verbijsterd door het inlassen van een extra raadsvergadering, aanstaande donderdagavond.

Het voornemen om op deze vergadering besluiten te nemen over het nieuwe dorpscentrum van Wormer is in onze ogen overhaast en in strijd met de zorgvuldigheid. Alle democratische fatsoensnormen worden hier genegeerd. De stukken waarover moet worden besloten zijn te laat, belangrijke informatie ontbreekt en veel raadsleden zijn op vakantie omdat het zomerreces voor de gemeenteraad vorige week is begonnen

Bij de commissiebehandeling van 10 juli hebben wij onze zorgen geuit: de plannen en ook de financiele onderbouwing zijn onvoldoende uitgewerkt, en is er bovendien nog helemaal geen overeenstemming tussen alle bij het project betrokken partijen. Tijdens de laatste commissiebehandelingen is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Zo is het ons volstrekt onduidelijk waarom dit college de grond aan de Vomar wil verkopen voor een prijs die in één jaar tijd gehalveerd is.

Nu willen SP en VLW op stel en sprong de behandeling voortzetten om alsnog voor deze onvoldragen plannen instemming van de raad te krijgen. Van een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is hierdoor geen sprake meer. Onze gemeenschap loopt hierdoor onnodige risico’s.

De nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer staat bij ons niet ter discussie. Als fractie werken wij constructief mee aan de totstandkoming van dit plan. Maar wij eisen zorgvuldige en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed zijn afgewogen.

Er is geen enkele noodzaak om nu de gevraagde besluiten te nemen. Sterker nog, de voorgelegde besluiten zijn op essentiële onderdelen niet ingevuld. Daarom heeft PvdA Wormerland de voorzitter gevraagd om deze raadsvergadering niet door te laten gaan en besluitvorming op de gebruikelijke wijze te laten verlopen.

Tevens doen wij hierbij een oproep aan het College om eerst een openbare vergadering te organiseren met de drie clusters (bewoners-winkeliers en MFA). Dit heet burgerparticipatie , waar ook dit College zegt zoveel waarde aan te hechten.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Wormerland

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
817
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
610
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
658

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer

Wij zijn Zaankanters

­