Nieuws

Wil jij raadslid worden? Volg de Jan Schaper-leergang

Wil jij raadslid worden? Volg de Jan Schaper-leergang

on 23 maart 2017 in Actueel

De Jan Schaper-leergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats ...

Lees meer ...
80
Jaarverslag PvdA Zaanstreek 2016

Jaarverslag PvdA Zaanstreek 2016

on 23 maart 2017 in Actueel

Met de verkiezingsuitslag van 15 maart vers in het geheugen kijken we met dit jaarverslag terug op 2016. Een jaar waar we ...

Lees meer ...
90
Jeroen Olthof stopt na de gemeenteraads-verkiezing in 2018

Jeroen Olthof stopt na de gemeenteraads-verkiezing in 2018

on 23 maart 2017 in Nieuws Zaanstad

Tijdens de afdelingsvergadering van PvdA Zaanstreek heeft onze wethouder Jeroen Olthof aangegeven zich bij de komende gemeenteraadsverkiezing niet verkiesbaar te ...

Lees meer ...
19
Verdrietige uitslag: desondanks alle stemmers bedankt!

Verdrietige uitslag: desondanks alle stemmers bedankt!

on 18 maart 2017 in Actueel

Het afgelopen vier jaar heeft de PvdA landelijk haar nek uitgestoken en regeringsverantwoordelijkheid genomen. Er zijn moeilijke hervormingen doorgevoerd ...

Lees meer ...
90
PvdA Oostzaan motie ''Anoniem solliciteren'' unaniem aangenomen

PvdA Oostzaan motie ''Anoniem solliciteren'' unaniem aangenomen

on 13 maart 2017 in Nieuws Oostzaan

Oud, jong, zwart of groen. Dat moet niet uitmaken en dat gaat niemand iets aan bij het solliciteren voor een ...

Lees meer ...
61
Martin van Rijn en Jeroen Olthof over samen oud worden in Zaanstad

Martin van Rijn en Jeroen Olthof over samen oud worden in Zaanstad

on 13 maart 2017 in Actueel

PvdA Zaanstreek vindt het van belang rond grote vraagstukken om samen met u in gesprek te gaan. Daarom organiseerde PvdA ...

Lees meer ...
55

coenricken vierkant300x300De fractie PvdA Wormerland is verbijsterd door het inlassen van een extra raadsvergadering, aanstaande donderdagavond.

Het voornemen om op deze vergadering besluiten te nemen over het nieuwe dorpscentrum van Wormer is in onze ogen overhaast en in strijd met de zorgvuldigheid. Alle democratische fatsoensnormen worden hier genegeerd. De stukken waarover moet worden besloten zijn te laat, belangrijke informatie ontbreekt en veel raadsleden zijn op vakantie omdat het zomerreces voor de gemeenteraad vorige week is begonnen

Bij de commissiebehandeling van 10 juli hebben wij onze zorgen geuit: de plannen en ook de financiele onderbouwing zijn onvoldoende uitgewerkt, en is er bovendien nog helemaal geen overeenstemming tussen alle bij het project betrokken partijen. Tijdens de laatste commissiebehandelingen is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Zo is het ons volstrekt onduidelijk waarom dit college de grond aan de Vomar wil verkopen voor een prijs die in één jaar tijd gehalveerd is.

Nu willen SP en VLW op stel en sprong de behandeling voortzetten om alsnog voor deze onvoldragen plannen instemming van de raad te krijgen. Van een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is hierdoor geen sprake meer. Onze gemeenschap loopt hierdoor onnodige risico’s.

De nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer staat bij ons niet ter discussie. Als fractie werken wij constructief mee aan de totstandkoming van dit plan. Maar wij eisen zorgvuldige en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed zijn afgewogen.

Er is geen enkele noodzaak om nu de gevraagde besluiten te nemen. Sterker nog, de voorgelegde besluiten zijn op essentiële onderdelen niet ingevuld. Daarom heeft PvdA Wormerland de voorzitter gevraagd om deze raadsvergadering niet door te laten gaan en besluitvorming op de gebruikelijke wijze te laten verlopen.

Tevens doen wij hierbij een oproep aan het College om eerst een openbare vergadering te organiseren met de drie clusters (bewoners-winkeliers en MFA). Dit heet burgerparticipatie , waar ook dit College zegt zoveel waarde aan te hechten.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Wormerland

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
257
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer ...
209
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
188

Wij zijn Zaankanters

­