Nieuws

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw ...

Lees meer
13
Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor ...

Lees meer
18
PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

on 25 juni 2017 in Nieuws Oostzaan

Datum: 20 juni 2017 Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees meer
34
Verkeerslicht Ebbehout

Verkeerslicht Ebbehout

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Lees meer
43
Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per ...

Lees meer
60
Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

on 15 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk ...

Lees meer
36

Stichting MFA i.o.

 • Mw. Mr. E. Fens
 • Dhr. M. van der Hout
 • Dhr. G. de Lange

Overleggen met gemeente vanaf 23-1-2012

De kandidaat bestuursleden nemen alleen verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed MFA dat duurzaam te exploiteren is. 

De samenwerkingsovereenkomst

Verschaft geen duidelijkheid over:

 • Situering MFA: Hoe wordt het ingepast in vlek B?
 • De oppervlakte van het MFA.
 • De huurprijs van het MFA.
 • De betekenis van Casco plus.
 • Een eventuele “bruidsschatconstructie”.  

Situering MFA

 • MFA stemt NIET in met een studieschets van 15-12-2011 (opgeknipt MFA).
 • Verschil van mening met de wethouder over entree jongerenruimte.
 • Alternatief voorstel van MFA en winkeliers besproken op 26 juni met wethouder en Hoorne BV, tot nu toe geen reactie ontvangen.  

Oppervlakte

De stand van zaken op dit moment na meerdere overleggen met alle gebruikers, gemeente en Hoorne BV:

 • 1.885 m² bruto vloeroppervlak.
 • Status: nog niet definitief, mede afhankelijk van situering en huurprijs.  

Huurprijs

 • Indicatieprijs op grond van overleggen met de gemeente: € 105,-- per m² inclusief BTW

BTW-vraagstuk:

 • Nog niet doorgerekend in exploitatiebegroting;
 • Nog niet getoetst bij de belastingdienst;
 • Vraagt nog nader overleg met één van de gebruikers.

Casco plus

 • Er is geen nadere informatie bekend over de betekenis van casco plus. Dit is zeer bepalend voor de investeringen die het MFA zelf moet financieren.

Risico’s:

 • Geen investeringsbudget;
 • Hogere exploitatiekosten.

Bruidsschat

 • Besprekingen tussen gebruikers en de gemeente in 2011: bruidsschat € 1.000.000,--

Vragen:

 • Is er een bruidsschat?
 • Zo ja, gaat deze beheerd worden door gemeente of MFA?
 • Hoe gaat het MFA een eigen vermogen verkrijgen?

Onderhandelingspositie

Vlek A/ positie Hoorne

 • Bouwvergunning Supermarkt
 • Grond in eigendom
  • Waarde 2 mln?
  • Bruidsschat 1 mln?
  • Prijs 1 mln?
 • Alleen investering in MFA als deze volledig wordt terugverdiend.

Vlek B/ positie MFA

 • Onderhandelingsproces met 4 externe partijen & 5 gebruikers.
 • Geen eigen middelen.
 • Exploitatie nog niet sluitend.
 • Geen sluitende afspraken met Hoorne BV.

Conclusies 1

Er is geen overeenstemming met stichting MFA i.o. over:

 • Situering;
 • Huurprijs;
 • Oppervlakte;
 • Opleveringsniveau;
 • Bruidschat en eventueel beheer daarvan;
 • Overige huurvoorwaarden.

Onderhandelingspositie: ernstig verzwakt! 

Conclusies 2

Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden is de uitkomst:

 • Geen MFA;
 • Een nieuwe supermarkt gebouwd op (te) goedkope grond.

Advies aan de raad en college

Kies uit 2 reële opties:

 • Sluit nu een samenwerkingsovereenkomst en verkoop de grond tegen marktwaarde, reserveer de bruidsschat voor de stichting MFA.
 • Sluit pas een samenwerkingsovereenkomst en verkoopovereenkomst als ook met het MFA volledige overeenstemming is bereikt.

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
450
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
347
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
378

Wij zijn Zaankanters

­