Nieuws

Wil jij raadslid worden? Volg de Jan Schaper-leergang

Wil jij raadslid worden? Volg de Jan Schaper-leergang

on 23 maart 2017 in Actueel

De Jan Schaper-leergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats ...

Lees meer ...
80
Jaarverslag PvdA Zaanstreek 2016

Jaarverslag PvdA Zaanstreek 2016

on 23 maart 2017 in Actueel

Met de verkiezingsuitslag van 15 maart vers in het geheugen kijken we met dit jaarverslag terug op 2016. Een jaar waar we ...

Lees meer ...
90
Jeroen Olthof stopt na de gemeenteraads-verkiezing in 2018

Jeroen Olthof stopt na de gemeenteraads-verkiezing in 2018

on 23 maart 2017 in Nieuws Zaanstad

Tijdens de afdelingsvergadering van PvdA Zaanstreek heeft onze wethouder Jeroen Olthof aangegeven zich bij de komende gemeenteraadsverkiezing niet verkiesbaar te ...

Lees meer ...
19
Verdrietige uitslag: desondanks alle stemmers bedankt!

Verdrietige uitslag: desondanks alle stemmers bedankt!

on 18 maart 2017 in Actueel

Het afgelopen vier jaar heeft de PvdA landelijk haar nek uitgestoken en regeringsverantwoordelijkheid genomen. Er zijn moeilijke hervormingen doorgevoerd ...

Lees meer ...
90
PvdA Oostzaan motie ''Anoniem solliciteren'' unaniem aangenomen

PvdA Oostzaan motie ''Anoniem solliciteren'' unaniem aangenomen

on 13 maart 2017 in Nieuws Oostzaan

Oud, jong, zwart of groen. Dat moet niet uitmaken en dat gaat niemand iets aan bij het solliciteren voor een ...

Lees meer ...
61
Martin van Rijn en Jeroen Olthof over samen oud worden in Zaanstad

Martin van Rijn en Jeroen Olthof over samen oud worden in Zaanstad

on 13 maart 2017 in Actueel

PvdA Zaanstreek vindt het van belang rond grote vraagstukken om samen met u in gesprek te gaan. Daarom organiseerde PvdA ...

Lees meer ...
55

Stichting MFA i.o.

 • Mw. Mr. E. Fens
 • Dhr. M. van der Hout
 • Dhr. G. de Lange

Overleggen met gemeente vanaf 23-1-2012

De kandidaat bestuursleden nemen alleen verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed MFA dat duurzaam te exploiteren is. 

De samenwerkingsovereenkomst

Verschaft geen duidelijkheid over:

 • Situering MFA: Hoe wordt het ingepast in vlek B?
 • De oppervlakte van het MFA.
 • De huurprijs van het MFA.
 • De betekenis van Casco plus.
 • Een eventuele “bruidsschatconstructie”.  

Situering MFA

 • MFA stemt NIET in met een studieschets van 15-12-2011 (opgeknipt MFA).
 • Verschil van mening met de wethouder over entree jongerenruimte.
 • Alternatief voorstel van MFA en winkeliers besproken op 26 juni met wethouder en Hoorne BV, tot nu toe geen reactie ontvangen.  

Oppervlakte

De stand van zaken op dit moment na meerdere overleggen met alle gebruikers, gemeente en Hoorne BV:

 • 1.885 m² bruto vloeroppervlak.
 • Status: nog niet definitief, mede afhankelijk van situering en huurprijs.  

Huurprijs

 • Indicatieprijs op grond van overleggen met de gemeente: € 105,-- per m² inclusief BTW

BTW-vraagstuk:

 • Nog niet doorgerekend in exploitatiebegroting;
 • Nog niet getoetst bij de belastingdienst;
 • Vraagt nog nader overleg met één van de gebruikers.

Casco plus

 • Er is geen nadere informatie bekend over de betekenis van casco plus. Dit is zeer bepalend voor de investeringen die het MFA zelf moet financieren.

Risico’s:

 • Geen investeringsbudget;
 • Hogere exploitatiekosten.

Bruidsschat

 • Besprekingen tussen gebruikers en de gemeente in 2011: bruidsschat € 1.000.000,--

Vragen:

 • Is er een bruidsschat?
 • Zo ja, gaat deze beheerd worden door gemeente of MFA?
 • Hoe gaat het MFA een eigen vermogen verkrijgen?

Onderhandelingspositie

Vlek A/ positie Hoorne

 • Bouwvergunning Supermarkt
 • Grond in eigendom
  • Waarde 2 mln?
  • Bruidsschat 1 mln?
  • Prijs 1 mln?
 • Alleen investering in MFA als deze volledig wordt terugverdiend.

Vlek B/ positie MFA

 • Onderhandelingsproces met 4 externe partijen & 5 gebruikers.
 • Geen eigen middelen.
 • Exploitatie nog niet sluitend.
 • Geen sluitende afspraken met Hoorne BV.

Conclusies 1

Er is geen overeenstemming met stichting MFA i.o. over:

 • Situering;
 • Huurprijs;
 • Oppervlakte;
 • Opleveringsniveau;
 • Bruidschat en eventueel beheer daarvan;
 • Overige huurvoorwaarden.

Onderhandelingspositie: ernstig verzwakt! 

Conclusies 2

Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden is de uitkomst:

 • Geen MFA;
 • Een nieuwe supermarkt gebouwd op (te) goedkope grond.

Advies aan de raad en college

Kies uit 2 reële opties:

 • Sluit nu een samenwerkingsovereenkomst en verkoop de grond tegen marktwaarde, reserveer de bruidsschat voor de stichting MFA.
 • Sluit pas een samenwerkingsovereenkomst en verkoopovereenkomst als ook met het MFA volledige overeenstemming is bereikt.

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
257
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer ...
209
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer ...
188

Wij zijn Zaankanters

­