Nieuws

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

on 19 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Naar aanleiding van de technische vragen van de PvdA Zaanstad heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat zij ...

Lees meer
38
Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

on 17 november 2017 in Nieuws Zaanstad

PvdA Zaanstad creëert, met steun van de raad, extra geld in de begroting van 2018 voor het Ondernemersloket. 

Lees meer
81
Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

on 15 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om samen met een aantal andere partijen een nieuwe stap te ...

Lees meer
251
Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

on 07 november 2017 in Nieuws Oostzaan

Inleiding (voorzitter) Dit is de vierde en laatste begroting die we van dit college behandelen, een college dat in 2014 aangetreden ...

Lees meer
33
Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo. De markante bril van Arie Lems is gebruikt als de bril ...

Lees meer
44
Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina. Via deze pagina hoor je als eerste het laatste nieuws. Je ziet ...

Lees meer
32

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stichting MFA i.o.

 • Mw. Mr. E. Fens
 • Dhr. M. van der Hout
 • Dhr. G. de Lange

Overleggen met gemeente vanaf 23-1-2012

De kandidaat bestuursleden nemen alleen verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed MFA dat duurzaam te exploiteren is. 

De samenwerkingsovereenkomst

Verschaft geen duidelijkheid over:

 • Situering MFA: Hoe wordt het ingepast in vlek B?
 • De oppervlakte van het MFA.
 • De huurprijs van het MFA.
 • De betekenis van Casco plus.
 • Een eventuele “bruidsschatconstructie”.  

Situering MFA

 • MFA stemt NIET in met een studieschets van 15-12-2011 (opgeknipt MFA).
 • Verschil van mening met de wethouder over entree jongerenruimte.
 • Alternatief voorstel van MFA en winkeliers besproken op 26 juni met wethouder en Hoorne BV, tot nu toe geen reactie ontvangen.  

Oppervlakte

De stand van zaken op dit moment na meerdere overleggen met alle gebruikers, gemeente en Hoorne BV:

 • 1.885 m² bruto vloeroppervlak.
 • Status: nog niet definitief, mede afhankelijk van situering en huurprijs.  

Huurprijs

 • Indicatieprijs op grond van overleggen met de gemeente: € 105,-- per m² inclusief BTW

BTW-vraagstuk:

 • Nog niet doorgerekend in exploitatiebegroting;
 • Nog niet getoetst bij de belastingdienst;
 • Vraagt nog nader overleg met één van de gebruikers.

Casco plus

 • Er is geen nadere informatie bekend over de betekenis van casco plus. Dit is zeer bepalend voor de investeringen die het MFA zelf moet financieren.

Risico’s:

 • Geen investeringsbudget;
 • Hogere exploitatiekosten.

Bruidsschat

 • Besprekingen tussen gebruikers en de gemeente in 2011: bruidsschat € 1.000.000,--

Vragen:

 • Is er een bruidsschat?
 • Zo ja, gaat deze beheerd worden door gemeente of MFA?
 • Hoe gaat het MFA een eigen vermogen verkrijgen?

Onderhandelingspositie

Vlek A/ positie Hoorne

 • Bouwvergunning Supermarkt
 • Grond in eigendom
  • Waarde 2 mln?
  • Bruidsschat 1 mln?
  • Prijs 1 mln?
 • Alleen investering in MFA als deze volledig wordt terugverdiend.

Vlek B/ positie MFA

 • Onderhandelingsproces met 4 externe partijen & 5 gebruikers.
 • Geen eigen middelen.
 • Exploitatie nog niet sluitend.
 • Geen sluitende afspraken met Hoorne BV.

Conclusies 1

Er is geen overeenstemming met stichting MFA i.o. over:

 • Situering;
 • Huurprijs;
 • Oppervlakte;
 • Opleveringsniveau;
 • Bruidschat en eventueel beheer daarvan;
 • Overige huurvoorwaarden.

Onderhandelingspositie: ernstig verzwakt! 

Conclusies 2

Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden is de uitkomst:

 • Geen MFA;
 • Een nieuwe supermarkt gebouwd op (te) goedkope grond.

Advies aan de raad en college

Kies uit 2 reële opties:

 • Sluit nu een samenwerkingsovereenkomst en verkoop de grond tegen marktwaarde, reserveer de bruidsschat voor de stichting MFA.
 • Sluit pas een samenwerkingsovereenkomst en verkoopovereenkomst als ook met het MFA volledige overeenstemming is bereikt.

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
817
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
610
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
658

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer

Wij zijn Zaankanters

­