Nieuws

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

on 19 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Naar aanleiding van de technische vragen van de PvdA Zaanstad heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat zij ...

Lees meer
38
Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

on 17 november 2017 in Nieuws Zaanstad

PvdA Zaanstad creëert, met steun van de raad, extra geld in de begroting van 2018 voor het Ondernemersloket. 

Lees meer
81
Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

on 15 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om samen met een aantal andere partijen een nieuwe stap te ...

Lees meer
251
Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

on 07 november 2017 in Nieuws Oostzaan

Inleiding (voorzitter) Dit is de vierde en laatste begroting die we van dit college behandelen, een college dat in 2014 aangetreden ...

Lees meer
33
Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo. De markante bril van Arie Lems is gebruikt als de bril ...

Lees meer
44
Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina. Via deze pagina hoor je als eerste het laatste nieuws. Je ziet ...

Lees meer
32

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

husnu polat vierkant300300De fractie van PvdA heeft op 11 juli 2012 kennisgenomen van het krantenbericht in het Nederlands Dagblad met als titel: "Innemen rijbewijs dronken fietsers onterecht."

In dit krantenartikel staat onder andere: "Een aantal politiekorpsen neemt ten onrechte rijbewijzen in van dronken fietsers. In negen van de vijfentwintig korpsen, waaronder het korps van Zaanstreek-Waterland, gebeurt dat. Agenten mogen het rijbewijs niet invorderen van iemand die dronken op zijn fiets zit, bevestigt het Openbaar Ministerie maandag in het Nederlands Dagblad. De wet schrijft echter voor dat dit alleen mag als een motorvoertuig wordt bestuurd, zie artikel 164 van de Wegenverkeerswet.

Ernst Koelman, woordvoerder van het Landelijk Parket Team Verkeer, bevestigt in het Nederlands Dagblad dat het bij sommige korpsen gebeurt. ''Er zijn dus korpsen die slecht geïnformeerd zijn over de Wegenverkeerswet of die de regels anders interpreteren.''

Volgens woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Korpschefs zouden alle korpsen moeten weten dat het innemen van het rijbewijs van een dronken fietser onrechtmatig is. Er is wel een uitzondering op de regel. "Als de verdachte een alcoholverleden heeft, dan is de politie wel gerechtigd om het rijbewijs in te nemen."

Op grond van artikel 51 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad van Zaanstad willen wij namens de PvdA-fractie in Zaanstad u de volgende vragen voorleggen.

  1. Is het bij u bekend dat agenten van het korps Zaanstreek-Waterland de rijbewijzen van dronken fietsers invorderen?
  2. Hoe vaak is dat in de afgelopen 2 jaar gebeurd? Was bij de invorderingen sprake van een alcoholverleden bij de verdachte?
  3. Is het u bekend dat de Korpsleiding van Zaanstreeks-Waterland artikel 8 van de Wegenverkeerswet mogelijk niet conform de wetgeving interpreteert?
  4. Zo ja, welke maatregelen gaat u dan nemen om ervoor zorg te dragen dat de agenten van het korps Zaanstreek-Waterland bij de uitvoering van hun werk de wetgeving op de juiste manier interpreteren en de daarbij behorende sancties toepassen?

Hüsnü Polat

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
817
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
610
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
658

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer

Wij zijn Zaankanters

­