Nieuws

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw ...

Lees meer
13
Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor ...

Lees meer
18
PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

on 25 juni 2017 in Nieuws Oostzaan

Datum: 20 juni 2017 Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees meer
34
Verkeerslicht Ebbehout

Verkeerslicht Ebbehout

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Lees meer
43
Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per ...

Lees meer
60
Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

on 15 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk ...

Lees meer
36

husnu polat vierkant300300De fractie van PvdA heeft op 11 juli 2012 kennisgenomen van het krantenbericht in het Nederlands Dagblad met als titel: "Innemen rijbewijs dronken fietsers onterecht."

In dit krantenartikel staat onder andere: "Een aantal politiekorpsen neemt ten onrechte rijbewijzen in van dronken fietsers. In negen van de vijfentwintig korpsen, waaronder het korps van Zaanstreek-Waterland, gebeurt dat. Agenten mogen het rijbewijs niet invorderen van iemand die dronken op zijn fiets zit, bevestigt het Openbaar Ministerie maandag in het Nederlands Dagblad. De wet schrijft echter voor dat dit alleen mag als een motorvoertuig wordt bestuurd, zie artikel 164 van de Wegenverkeerswet.

Ernst Koelman, woordvoerder van het Landelijk Parket Team Verkeer, bevestigt in het Nederlands Dagblad dat het bij sommige korpsen gebeurt. ''Er zijn dus korpsen die slecht geïnformeerd zijn over de Wegenverkeerswet of die de regels anders interpreteren.''

Volgens woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Korpschefs zouden alle korpsen moeten weten dat het innemen van het rijbewijs van een dronken fietser onrechtmatig is. Er is wel een uitzondering op de regel. "Als de verdachte een alcoholverleden heeft, dan is de politie wel gerechtigd om het rijbewijs in te nemen."

Op grond van artikel 51 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad van Zaanstad willen wij namens de PvdA-fractie in Zaanstad u de volgende vragen voorleggen.

  1. Is het bij u bekend dat agenten van het korps Zaanstreek-Waterland de rijbewijzen van dronken fietsers invorderen?
  2. Hoe vaak is dat in de afgelopen 2 jaar gebeurd? Was bij de invorderingen sprake van een alcoholverleden bij de verdachte?
  3. Is het u bekend dat de Korpsleiding van Zaanstreeks-Waterland artikel 8 van de Wegenverkeerswet mogelijk niet conform de wetgeving interpreteert?
  4. Zo ja, welke maatregelen gaat u dan nemen om ervoor zorg te dragen dat de agenten van het korps Zaanstreek-Waterland bij de uitvoering van hun werk de wetgeving op de juiste manier interpreteren en de daarbij behorende sancties toepassen?

Hüsnü Polat

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
450
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
347
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
378

Wij zijn Zaankanters

­