Nieuws

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

Meldingsplicht en nachtregister voor Airbnb

on 19 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Naar aanleiding van de technische vragen van de PvdA Zaanstad heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat zij ...

Lees meer
38
Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

Voorstel PvdA voor uitbreiding Ondernemersloket ter ondersteuning van MKB en ZZP’ers aangenomen

on 17 november 2017 in Nieuws Zaanstad

PvdA Zaanstad creëert, met steun van de raad, extra geld in de begroting van 2018 voor het Ondernemersloket. 

Lees meer
81
Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

Zaans Groen is ook Klimaatneutraal

on 15 november 2017 in Nieuws Zaanstad

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om samen met een aantal andere partijen een nieuwe stap te ...

Lees meer
251
Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

Algemene beschouwingen 2018 Oostzaan

on 07 november 2017 in Nieuws Oostzaan

Inleiding (voorzitter) Dit is de vierde en laatste begroting die we van dit college behandelen, een college dat in 2014 aangetreden ...

Lees meer
33
Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo.

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft een eigen stichting en logo. De markante bril van Arie Lems is gebruikt als de bril ...

Lees meer
44
Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina

on 31 oktober 2017 in Arie Lemsfonds Nieuws

Het Arie Lemsfonds heeft ook zijn eigen Facebookpagina. Via deze pagina hoor je als eerste het laatste nieuws. Je ziet ...

Lees meer
32

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

louis groenHet Inverdan proces loopt inmiddels meer dan 10 jaar. Belangrijke inhoudelijke uitgangspunten zijn:

Economisch: Dat er meer koopkracht in het centrum komt, dat er meer besteed wordt, dat de verblijfsduur toeneemt.

Planologisch: Dat Oost, het Centrum van de binnenstad, wordt verbonden met West, het Centrum buitengebied.

Qua sfeer en beleving: Een prettig verblijfsklimaat door de verfraaiing en bebouwingsverdichting van het hele Inverdangebied.

Of zoals Soeters het ooit zei: Een einde aan Grozny in Zaandam. Waartegen geen enkel toenmalig raadslid noch inwoner protesteerde omdat er een diep gewortelde beleving was dat het met het stationsgebied anders moest!

Het gevoel dat het anders moest, paarde de raad met de credo’s: Gaan voor kwaliteit en geen halve oplossingen. Het bewustzijn dat we met de Kiosken op de Gracht, het eensporige viaduct voor de Hoornselaan en een 2 rijstroken brede Den Uylbrug wel genoeg halve oplossingen hadden in Zaandam was een diep gedragen gevoel.

Collega’s van de raad,

Ik ben trots op dat ik deel uit heb mogen maken van een Inverdanproces waarin alle bij Inverdan betrokken Colleges en Raden, van zeer verschillende samenstelling, deze 3 gevoelens steeds als basis van hun besluitvorming hebben gehanteerd. Heel lang overigens, met soms ruwe tegenwind uit de Zaanse samenleving. Er waren grote meningsverschillen, ook in de PvdA kan ik nu verklappen, en ja dat ging m.n. ook over de sloop van woningen aan Het Noordsche Bosch en het uitgraven van de Gracht en de kosten van dit alles. Maar die zijn steeds overwonnen doordat is terug gegrepen op de hoofddragers van het gevoel: Geen Grozny maar Kwaliteit, Geen halve oplossingen.

Bij al die keuzes en besluiten ging het over grote ingrepen die ook vaak mensen, bedrijven, ondernemers raakten. Laat ik het graven van de Gracht als voorbeeld nemen. Bij het herbevestigen van dat besluit is de PvdA zich er terdege van bewust geweest, dat de lange periode van troep op de Gedempte Gracht, ondernemers omzet en geld zou kosten en ergernis op zo leveren. Toch hebben we als raad er voor gekozen, moesten ondernemers, waaronder veel MKB’ers - dat slikken.

Ik had deze lange aanloop nodig omdat nu we weer voor een kernbesluit over Inverdan staan, ik bij de voorbereiding daarover en gelet op de grote verschillen van beleving ook in onze eigen PvdA fractie en ledenachterban, het hiervoor geschetste proces weer heb doorgenomen. Met raadpleging van stukken, met zoeken naar hoe steeds die afweging is geweest tussen ratio versus gevoel, korte termijn versus lange termijn, knelpunt voor enkelen versus belang voor het geheel, is de PvdA fractie tot een standpunt gekomen. Opdat we niet met een half afgemaakt project blijven zitten.

Wij realiseren ons heel goed dat, hoewel wij nu formeel besluiten over de uitkomst van de Mediation met het daarin opgenomen Cultuurhuis Nieuw Figaro, zeer vergaande consequenties kan en zeer waarschijnlijk zal hebben voor cultuurinstellingen in onze stad. Formeel besluiten we daar later over, maar natuurlijk bepalen we nu, in - flexibel – beton gegoten, de randvoorwaarden daarvoor.

De uiterste consequentie die dat kan hebben voor de cultuurinstellingen en dus ook voor De Fabriek, waar vandaag zoveel handtekeningen voor zijn overhandigd, aanvaardt de PvdA. Maar om de exploitatie van het Cultuurhuis op lange termijn ook gezond te kunnen houden, denken we dat een maximale flexibiliteit van het gebouw gewenst is en dat ook nog een uiterste poging gedaan moet worden om anderen dan de cultuurorganisaties er in te huisvesten zodat de exploitatie structureel gezond zal blijven.

Inverdan is half af, o.m. omdat de verbinding Oost West jarenlang stil lag door de obstructie van NSPO. Deze Mediation-uitkomst biedt eindelijk perspectief voor een hele grote stap verder in het afmaken van Inverdan. Ik heb namens mijn fractie eerder onze grote zorgen mogen uiten over de duur en de mogelijke kostbare uitkomst van de Mediation. Wij hielden er rekening mee dat we tegen hoge kosten van vele – mogelijk met 2 cijfers geschreven – miljoenen van NSPO af zouden komen en het hele proces van de Spooroverbouwing met anderen van vooraf aan zouden moeten beginnen.

Deze Mediation-uitkomst beoordeelt de PvdA tegen die achtergrond als zeer positief, die een nieuwe kans geeft, zowel voor NSPO als voor Zaanstad om voort te gaan in het proces, wil de PvdA, mede gelet op de relatief beperkte extra kosten, bij alles wat NSPO presteert is elk miljoen, elke Euro teveel eigenlijk te veel maar met de rug tegen de muur kunnen we deze kans niet laten schieten. Was het Stadhuis voor de 1e helft van Inverdan, de mogelijke spil en de aanjager van nieuwe ontwikkelingen die we nu met zo veel plezier bekijken en van genieten, Nieuw Figaro kan dat voor deze laatste fase worden.

De PvdA zal dus het College voorstel steunen als ook aan onze vraag naar flexibiliteit van het gebouw en een extra zoektocht naar mogelijk ook andere gebruikers dan allen de cultuurinstellingen wordt voldaan.

30 mei 2013

Namens de PvdA, Louis Groen.

Dit is de schriftelijke versie van de speech die de basis is geweest voor de gesproken weergave tijdens de Raadsvergadering op 30 mei. Deze tekst is dus niet letterlijk uitgesproken. Wel zijn alle thema’s en aspecten in de raad de revue gepasseerd. Kijk voor de precieze bewoordingen naar:

Mediation-uitkomst

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
817
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
610
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
658

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer

Wij zijn Zaankanters

­