Nieuws

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw ...

Lees meer
13
Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor ...

Lees meer
18
PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

on 25 juni 2017 in Nieuws Oostzaan

Datum: 20 juni 2017 Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees meer
34
Verkeerslicht Ebbehout

Verkeerslicht Ebbehout

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Lees meer
43
Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per ...

Lees meer
60
Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

on 15 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk ...

Lees meer
36

louis groenHet Inverdan proces loopt inmiddels meer dan 10 jaar. Belangrijke inhoudelijke uitgangspunten zijn:

Economisch: Dat er meer koopkracht in het centrum komt, dat er meer besteed wordt, dat de verblijfsduur toeneemt.

Planologisch: Dat Oost, het Centrum van de binnenstad, wordt verbonden met West, het Centrum buitengebied.

Qua sfeer en beleving: Een prettig verblijfsklimaat door de verfraaiing en bebouwingsverdichting van het hele Inverdangebied.

Of zoals Soeters het ooit zei: Een einde aan Grozny in Zaandam. Waartegen geen enkel toenmalig raadslid noch inwoner protesteerde omdat er een diep gewortelde beleving was dat het met het stationsgebied anders moest!

Het gevoel dat het anders moest, paarde de raad met de credo’s: Gaan voor kwaliteit en geen halve oplossingen. Het bewustzijn dat we met de Kiosken op de Gracht, het eensporige viaduct voor de Hoornselaan en een 2 rijstroken brede Den Uylbrug wel genoeg halve oplossingen hadden in Zaandam was een diep gedragen gevoel.

Collega’s van de raad,

Ik ben trots op dat ik deel uit heb mogen maken van een Inverdanproces waarin alle bij Inverdan betrokken Colleges en Raden, van zeer verschillende samenstelling, deze 3 gevoelens steeds als basis van hun besluitvorming hebben gehanteerd. Heel lang overigens, met soms ruwe tegenwind uit de Zaanse samenleving. Er waren grote meningsverschillen, ook in de PvdA kan ik nu verklappen, en ja dat ging m.n. ook over de sloop van woningen aan Het Noordsche Bosch en het uitgraven van de Gracht en de kosten van dit alles. Maar die zijn steeds overwonnen doordat is terug gegrepen op de hoofddragers van het gevoel: Geen Grozny maar Kwaliteit, Geen halve oplossingen.

Bij al die keuzes en besluiten ging het over grote ingrepen die ook vaak mensen, bedrijven, ondernemers raakten. Laat ik het graven van de Gracht als voorbeeld nemen. Bij het herbevestigen van dat besluit is de PvdA zich er terdege van bewust geweest, dat de lange periode van troep op de Gedempte Gracht, ondernemers omzet en geld zou kosten en ergernis op zo leveren. Toch hebben we als raad er voor gekozen, moesten ondernemers, waaronder veel MKB’ers - dat slikken.

Ik had deze lange aanloop nodig omdat nu we weer voor een kernbesluit over Inverdan staan, ik bij de voorbereiding daarover en gelet op de grote verschillen van beleving ook in onze eigen PvdA fractie en ledenachterban, het hiervoor geschetste proces weer heb doorgenomen. Met raadpleging van stukken, met zoeken naar hoe steeds die afweging is geweest tussen ratio versus gevoel, korte termijn versus lange termijn, knelpunt voor enkelen versus belang voor het geheel, is de PvdA fractie tot een standpunt gekomen. Opdat we niet met een half afgemaakt project blijven zitten.

Wij realiseren ons heel goed dat, hoewel wij nu formeel besluiten over de uitkomst van de Mediation met het daarin opgenomen Cultuurhuis Nieuw Figaro, zeer vergaande consequenties kan en zeer waarschijnlijk zal hebben voor cultuurinstellingen in onze stad. Formeel besluiten we daar later over, maar natuurlijk bepalen we nu, in - flexibel – beton gegoten, de randvoorwaarden daarvoor.

De uiterste consequentie die dat kan hebben voor de cultuurinstellingen en dus ook voor De Fabriek, waar vandaag zoveel handtekeningen voor zijn overhandigd, aanvaardt de PvdA. Maar om de exploitatie van het Cultuurhuis op lange termijn ook gezond te kunnen houden, denken we dat een maximale flexibiliteit van het gebouw gewenst is en dat ook nog een uiterste poging gedaan moet worden om anderen dan de cultuurorganisaties er in te huisvesten zodat de exploitatie structureel gezond zal blijven.

Inverdan is half af, o.m. omdat de verbinding Oost West jarenlang stil lag door de obstructie van NSPO. Deze Mediation-uitkomst biedt eindelijk perspectief voor een hele grote stap verder in het afmaken van Inverdan. Ik heb namens mijn fractie eerder onze grote zorgen mogen uiten over de duur en de mogelijke kostbare uitkomst van de Mediation. Wij hielden er rekening mee dat we tegen hoge kosten van vele – mogelijk met 2 cijfers geschreven – miljoenen van NSPO af zouden komen en het hele proces van de Spooroverbouwing met anderen van vooraf aan zouden moeten beginnen.

Deze Mediation-uitkomst beoordeelt de PvdA tegen die achtergrond als zeer positief, die een nieuwe kans geeft, zowel voor NSPO als voor Zaanstad om voort te gaan in het proces, wil de PvdA, mede gelet op de relatief beperkte extra kosten, bij alles wat NSPO presteert is elk miljoen, elke Euro teveel eigenlijk te veel maar met de rug tegen de muur kunnen we deze kans niet laten schieten. Was het Stadhuis voor de 1e helft van Inverdan, de mogelijke spil en de aanjager van nieuwe ontwikkelingen die we nu met zo veel plezier bekijken en van genieten, Nieuw Figaro kan dat voor deze laatste fase worden.

De PvdA zal dus het College voorstel steunen als ook aan onze vraag naar flexibiliteit van het gebouw en een extra zoektocht naar mogelijk ook andere gebruikers dan allen de cultuurinstellingen wordt voldaan.

30 mei 2013

Namens de PvdA, Louis Groen.

Dit is de schriftelijke versie van de speech die de basis is geweest voor de gesproken weergave tijdens de Raadsvergadering op 30 mei. Deze tekst is dus niet letterlijk uitgesproken. Wel zijn alle thema’s en aspecten in de raad de revue gepasseerd. Kijk voor de precieze bewoordingen naar:

Mediation-uitkomst

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
450
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
347
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
378

Wij zijn Zaankanters

­