Hoe ervaren buurtbewoners hun eigen wijk?  Daar ging de buurtenquête over die de PvdA in juni heeft gehouden. In vier buurten, te weten Kogerveld, Wormerveer Noord, Westzijderveld en Westzaan Zuid zijn huis aan huis honderd enquêteformulieren verspreid in verschillende straten.

In totaal zijn 25 formulieren ingevuld. Dat is door verschillende oorzaken dit keer niet zo veel, maar het geeft toch een beeld van zaken die er zoal leven.

Het valt op dat ook binnen wijken er heel verschillend gedacht wordt. Waar de een het “allemaal prima”vindt, regent het bij de ander onvoldoendes. Kijken we naar het gemiddelde rapportcijfer over alle vier wijken, dan is men  het meest tevreden over sportgelegenheid (rapportcijfer 7,0). Ook inzameling van afval (6,8), sociale veiligheid en criminaliteit (6,7), woningen (6,7) en winkels (6,6) scoren relatief goed. 

Het minst tevreden is men over voorzieningen voor uitgaan en ontspanning (rapportcijfer 4,6), zorg voor ouderen (4,8), plekken, activiteiten voor opgroeiende jeugd (4,9) en onderhoud van de openbare ruimte (4,9).

Interessant voor de PvdA-fractie zijn vooral ook de open toelichtingen die de bewoners hebben op opgeschreven. Hier gaat het vaak over het onderhoud van de openbare ruimte (met name groenvoorziening) en de verkeersveiligheid. Ook parkeren en busverbinding zijn zaken die een aantal keer genoemd worden. Dit zijn kennelijk zaken die mensen na aan het hart liggen. Sociale veiligheid, criminaliteit scoort qua rapportcijfer redelijk goed, maar wordt in de open vragen toch een aantal keer als zorgpunt genoemd.

Bij de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA zullen de uitkomsten van de enquête mede een rol spelen.

De enquête zal in iets andere vorm nog breder herhaald worden onder leden en niet-leden van de PvdA.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­