Buurtenquete

Buurtenquête PvdA Zaanstad

Inwoners Zaanstad willen meer plekken en activiteiten voor opgroeiende jeugd

De inwoners van Zaanstad waarderen hun eigen buurt gemiddeld met het rapportcijfer 6.  Het meest tevreden is men over de bereikbaarheid, winkels, sportgelegenheid en de sociale omgang in de wijk. Het minst positief is men over plekken, activiteiten voor opgroeiende jeugd, het onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid. De gemeente zou vooral meer geld moeten besteden aan toezicht en handhaving op straat en verkeer en vervoer.

Dat zijn een aantal uitkomsten van de Buurtenquête PvdA Zaanstad, waaraan 252 mensen hebben meegedaan. Het doel van de enquête is om bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van 2018 meer inzicht te krijgen in de problemen en wensen die leven.

Leden PvdA positiever ingesteld

Ruim een kwart van de deelnemers is lid van de PvdA. Zij geven hun buurt het rapportcijfer 6,7 terwijl de overig invullers van de online-enquête op 5,8 uitkomen. De niet-leden hebben de enquête via de website en sociale media van de PvdA gekregen en zullen ook vooral bij de achterban van de PvdA horen.

Zowel de leden als de niet-leden van de PvdA ervaren 'onvoldoende plekken, activiteiten voor opgroeiende jeugd' als het belangrijkste probleem in hun wijk.

Wat betreft de financiële middelen van de gemeente hebben voor PvdA leden (jeugd)zorg, armoedebeleid en huisvesting duidelijk prioriteit. Niet-leden geven daarentegen prioriteit aan toezicht en handhaving op straat, verkeer en vervoer en onderhoud van de openbare ruimte.

Verschillen per wijk

De wijken waar de bewoners redelijk goede rapportcijfer geven zijn: Zaandam Noord (het Kalf), Wormerveer Noord en Koog a/d Zaan (Westerwatering). Deze wijken scoren een 6,7 en ook in Assendelft Zuid zijn de  bewoners redelijk tevreden (6,5).

Minder te spreken over het leven in hun wijk zijn de bewoners van Oud Zaandijk Zaandam Zuid-Overig, Zaandam-Oost w.o. Rosmolenbuurt , Zaandam Zuid Haven/ Burgemeesters en Wormerveer Zuid . Ook in Zaandam Kogerveld lijkt men erg ontevreden, maar daar is het aantal respondenten laag. Opvallend is dat “probleemwijk” Poelenburg een redelijk rapportcijfer (6,2)  krijgt.

Conclusie: handhaaf, maar investeer ook in jeugd

De PvdA zal de herkenbare PvdA-prioriteiten zoals Wonen, Werk, Zorg en Duurzaamheid ruime aandacht geven in het verkiezingsprogramma.  En dat zijn zeker thema's die de potentiële PvdA kiezers aan het hart gaan. Maar de enquête geeft ook aan, dat er nogal wat onvrede is over zaken dicht bij huis, zoal overlast, slecht onderhoud, te hard rijden etc. 

In het verkiezingsprogramma zal dan ook aandacht zijn voor aanpak van criminaliteit, optreden tegen overlast. Maar meer toezicht, handhaving vormt maar een deel van het verhaal. We zullen ook moeten investeren, vooral ook in de opgroeiend jeugd. Dat is de belangrijkste boodschap die uit de enquête naar voren komt.

Tot Slot

In de bijlage vindt u een uitgebreider verslag, met o.a. gegevens per buurt, volledige grafieken en letterlijke uitspraken van buurtbewoners.

Documenten

Definitieve uitkomsten PvdA Kiezerspanel

Uitkomsten panel Zaanstad 2017

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­