download verkiezingsprogrammaWe vinden dat je samen meer bereikt dan alleen. En dat in een samenleving wederzijds respect, tolerantie voor anders zijn en anders denken voorwaarden zijn voor welvaart en welzijn. De PvdA vindt dat er een krachtige rol is weggelegd voor een democratisch gekozen overheid. Dat betekent niet dat de overheid zich met elk aspect van de samenleving hoeft te bemoeien. En het betekent ook niet dat we tegen deregulering en marktwerking zijn. Maar deregulering en marktwerking vragen wel om duidelijke, transparante en eerlijke spelregels,

zowel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het is daarbij onze overtuiging dat solidariteit het cement vormt voor onze samenleving. In Nederland en bijzonder ook in Oostzaan zien we hoe belangrijk burgers en ook bedrijven solidariteit vormgeven in het leven van alle dag. Maar dat op zich is niet voldoende. Solidariteit moet ook geborgd worden in de manier waarop we de samenleving inrichten. Daarbij willen mensen gehoord worden, willen zeggenschap over hun leven en serieus genomen worden. Dat maakt de verkiezingen belangrijk. Altijd en dus ook nu.

Dit program voor de periode 2018 – 2022 zet een aantal speerpunten op een rijtje.

Download

overhandiging verkiezingsprogramma oostzaan

­