Spannend spandoek door Eelco Taams

Er is ophef ontstaan over een spandoek met een stemadvies dat een burger in zijn voortuin heeft geplaatst. Dat is begrijpelijk want we hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt in Oostzaan en de tekst is voor discussie vatbaar. Aangezien de PvdA een van de partijen is die de betreffende burger adviseert je stem op uit te brengen vinden we een reactie op zijn plaats.

Recht op vrije meningsuiting

Of je nu je mening en een stemadvies geeft via de social media of via een spandoek in de tuin, het recht op vrije meningsuiting is een groot goed. Voor uitingen die te ver gaan bestaat wet en regelgeving waarop een beroep kan worden gedaan. De PvdA staat altijd pal voor het recht op vrije meningsuiting, ook als daarbij onaangename of kritische uitspraken worden gedaan.

Elke burger mag natuurlijk aan andere burgers een stemadvies geven. Het getuigt van betrokkenheid bij Oostzaan. In deze campagne is het spandoek niet de enige manier waarop burgers de verkiezingen proberen te beïnvloeden. Hart voor het Twiske is daar ook nadrukkelijk mee bezig. Wij juichen die betrokkenheid toe. Het is wel belangrijk dat men de kiezers juist informeert en dat is in beide gevallen niet het geval.

Onjuiste informatie.

De tekst van het spandoek veronderstelt dat het nu niet plezierig wonen is in Oostzaan. Dat is onjuist. De enquête die de gemeente heeft uitgevoerd in het kader van de verkenning naar onze bestuurlijke toekomst geeft aan dat veel burgers het hier juist wel plezierig vinden. En terecht. Ook is het niet zo dat in Oostzaan bijna niets meer mag. Er mag best veel in Oostzaan en in Nederland. Als je maar binnen de democratisch vastgestelde regels blijft. Andere uitspraken op het spandoek betreffen meningen die geheel voor rekening van de betrokken burger komen.
Hart voor het Twiske stelt herhaalde malen dat het college (van VVD en GroenLinks) weigert een motie uit te voeren. Dat is niet waar. Onze fractie heeft geen enkel bericht bereikt waarin sprake is van een weigering of waarin een weigering is aangetoond. Ook beweert men bijvoorbeeld dat Oostzaan bungalowparken in het Twiske wil toestaan. Ook dat is niet waar. Overigens gaan we in Oostzaan altijd uit van collegiaal bestuur dus de besluiten van B&W worden gesteund door de wethouders van zowel VVD als GroenLinks, tenzij een van de leden van het college een minderheidsstandpunt heeft ingenomen en dat is vastgelegd in het verslag van collegevergaderingen. Een dergelijk minderheidsstandpunt is ons niet bekend.

Rol PvdA

Wij zijn op geen enkele wijze van te voren gekend in de spandoek-actie en zijn niet verantwoordelijk voor de onjuistheden in de tekst ervan. We gaan echter niet in op verzoeken om actie tegen het spandoek te ondernemen. Censuur is niet ons ding.
Tot slot willen we over het advies zelf stellen dat de PvdA geen enkele partij op voorhand uitsluit als coalitiepartner.

Namens de PvdA Oostzaan
Eelco Taams (Lijsttrekker)

­