Peter de Wit

Oud, jong, zwart of groen. Dat moet niet uitmaken en dat gaat niemand iets aan bij het solliciteren voor een arbeidsplaats bij de gemeente Oostzaan. De gemeente gaat de kar trekken in de streek als het gaat om anoniem solliciteren. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen er in experimenteel verband een vorm aan te geven binnen de Over-gemeenten. Op maandagavond is daar unaniem een motie voor aangenomen door de gemeenteraad.

Jaap Westerneng

Jaap Westerneng was ooit ook nog raadslid voor de PvdA in Oostzaan. “wanneer?” Hij denkt even na. “Het zal in de jaren tachtig zijn geweest. “Van vakbond FNV Bouw, waar hij kaderlid was, stapte hij in 2013 over naar FNV Senioren. “Er zijn voor je leden, ook bijvoorbeeld tijdens de keukentafelgesprekken., dat is de taak van FNV Senioren.

Peter de Wit

Inleiding (voorzitter)

Dit is alweer de derde begrotingsbehandeling van dit college dat in 2014 aangetreden is.

De PvdA heeft waardering voor het werk dat door de ambtenaren en het college verzet is om ook dit keer een sluitend begrotingsvoorstel voor te leggen.

Peter de Wit

Oostzaan, 5 september 2016.

De laatste tijd worden we in Oostzaan regelmatig geconfronteerd met stroomstoringen, zowel van de openbare straatverlichting als van de woningen en bedrijven. De PvdA fractie maakt zich hier zorgen over.

Peter de Wit

"Voorzitter,

Dit is de eerste begrotingsbehandeling onder onze nieuwe burgemeester. Vooraf wenst de PvdA te melden waardering te hebben voor de rustige en deskundige manier waarop hij de rol als voorzitter van de raad en boegbeeld voor onze gemeente vormt geeft.

Peter de Wit

In de Oostzaanse Gemeenteraad van 14 september 2015 is onderstaande motie van de PvdA-fractie behandeld en door alle partijen aangenomen:

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 14 september 2015

Greet Oosterbaan

De PvdA, CDA en Gemeentebelangen gaan in Oostzaan gezamenlijk een Sociaal Spreekuur houden.

Hopelijk komen niet veel Oostzaners in de problemen door de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn, maar als het beleid van de gemeente onbegrijpelijk is of  verkeerd uitpakt, dan staat het Sociaal Spreekuur voor u klaar.

Eelco Taams

Het is goed dat het verplicht is om regionaal samen te werken in het kader van de Participatiewet, want daardoor krijgt het door de PvdA gewenste Social Return on Investment ook in Oostzaan gestalte. Het maakt geen deel uit van het huidige coalitieakkoord, maar wel van ons verkiezingsprogramma.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­