Schrap verhuurdersheffing

In de gemeenteraadsvergadering van 26 februari hebben de PvdA, CDA, GroenLinks, POV en VLW aandacht gevraagd voor de huidige woningnood en de forse belastingafdrachten die WormerWonen betaalt.

Wormerland wil dat WormerWonen (duurzame) huurwoningen bouwt. Dat kost grof geld. Voor de verhuurdersheffing heeft WormerWonen voor het jaar 2018 maar liefst € 1,8 miljoen afgedragen. In deze tijd met woningnood is dat is echt van de gekke. In een motie hebben wij ons college van BW verzocht om 't kabinet te laten weten dat deze belasting moet worden geschrapt.

Inmiddels is het antwoord binnen, en het is niet echt bemoedigend.

De minister schrijft ons over een 'woondeal' met de MRA (metropoolregio A'dam, met Wormerland) voor 't 'uitwerken van oplossingsrichtingen op regionaal niveau'. Ze schrijft ook dat de woningcorporaties maar beperkt kunnen investeren (volgens ons door die rotheffing). En dus er moet een onderzoek komen over de mogelijkheden. Als klapstuk schrijft ze over een tarief vermindering (‘n schijntje) en korting bij duurzame investeringen (nog ‘n schijntje).

Al met al wordt met deze maatregelen de woningnood niet kleiner. Integendeel. Van deze minister hebben woningzoekenden en huurders vooralsnog weinig te verwachten. Wormerland mag het voorlopig zelf uitzoeken.

Brief van de minister

­