Schriftelijke vragen leegstand in Wormerland

Wormer, 12 september 2021

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Wormerland

In Wormerland staan steeds meer bedrijfspanden en woningen leeg. Bij kantoor- en winkelpanden staat een bord ‘Te huur’ of ‘Te Koop’ en bij leegstaande woningen staat vaak een bord waarop een timmerbedrijf wordt aangeprezen.

De “Leegstandverordening Wormerland 2012” verplicht eigenaren van bedrijfspanden op de bedrijfsterreinen Westerveer en Bruynvis-/Nieuweweg te Wormer, leegstand te melden zodra die leegstand langer duurt dan zes (of langer) maanden, waarna het college aanwijzingen kan geven, dan wel gebruikers kan voordragen, om daarmee leegstand tegen te gaan. Leegstand van bedrijfspanden elders in de gemeente, en de leegstand van woningen, hoeft niet aangemeld te worden.

Vragen. Kan het college aangeven:

  1. Hoeveel leegstand volgens genoemde verordening is er in de afgelopen vier jaar door eigenaren van bedrijfspanden op genoemde bedrijfsterreinen gemeld;
  2. Hoeveel aanwijzingen heeft het college gegeven;
  3. Hoe vaak is zelf onderzoek gedaan naar leegstand, met welke frequentie;
  4. Hoeveel sancties zijn toegekend aan eigenaren die leegstand niet hebben gemeld of aanwijzingen niet hebben opgevolgd;

monique klootwijk300x300Ook buiten de genoemde bedrijventerreinen staan bedrijfspanden en ook daar is leegstand. Omdat ze buiten het werkingsgebied vallen is er geen meldplicht. Voor leegstand van woningen is ook geen meldplicht. Leegstand van woningen lijkt bovendien toe te nemen. Op steeds meer plekken in de gemeente staan panden leeg, of worden eindeloos verbouwd.

Woningzoekenden hebben recht op dat de rijksoverheid, met provinciale- en lokale besturen, zorgdragen voor voldoende, goede, en betaalbare huisvesting. Toch lijkt het recht van bezitters en speculanten om met woningen te gokken voor te gaan.

  1. Op welke manier wordt leegstand van bedrijfspanden en woningen, buiten het werkingsgebied van de verordening, aangepakt;
  2. Welke resultaten zijn hiermee geboekt; en
  3. Op welke manier kan leegstand van bedrijfspanden en woningen in beter aangepakt worden.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Monique Klootwijk en Kees-Jan Kindt
Fractie PvdA

­