Kees-Jan Kindt

Voorzitter,
Vandaag behandelen wij de begroting voor het verkiezingsjaar 2018. Omdat deze begroting door een nieuw college zal worden uitgevoerd wordt ze gekenmerkt door consolidatie en voortzetting van eerder vastgesteld beleid.

Ze bevat weinig nieuwe initiatieven. 
Natuurlijk zullen er bij de komende verkiezingen zaken spelen waar we nu nog geen weet van hebben. Toch is de behandeling van deze begroting het moment om de stand van zaken op te maken. Uiteindelijk willen we in maart 2018 de kiezer vragen om een oordeel vragen over het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Laten we eens kort nalopen wat er in de afgelopen tijd allemaal is bereikt:

  • Onze gemeente staat er financieel gezond voor, nare bezuinigingen zijn teruggedraaid, de voorzieningen zijn op peil, ons sociaal domein is vernieuwd en versterkt, de transitie is positief verlopen.
  • Een nieuwe woonvisie is vastgesteld en biedt kader voor ons woningbouwbeleid voor de komende jaren waarbij minstens 30 % van de woningen in de sociale sfeer zal worden gebouwd. Met onze woningcorporatie worden duidelijke prestatieafspraken gemaakt.
  • Onze plannen met het dorpscentrum en het MFA in Wormer zijn succesvol afgerond, fraaie woningen zijn gerealiseerd op de voormalige WSV-velden, in de Molenbuurt en in Wormervelden.
  • De bovenetage van het Verenigingsgebouw is verbouwd tot een volwaardig dorpstheater met alle benodigde faciliteiten, en een nieuwe groep enthousiastelingen verzorgt een fraaie programmering.
  • De afronding van de plannen Neck Zuid zet nu door en met alle belanghebbenden wordt binnen afzienbare tijd tot uitvoering overgegaan.

Lees hier de gehele algemene beschouwingen

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­