In de afgelopen raadsperiode heeft de PvdA deel uit gemaakt van de coalitie die Wormerland heeft bestuurd. We zijn trots op wat we hebben bereikt en zullen dat per thema verder verantwoorden.

keesvanwaaijen vierkant300x300kees jan kindt2018 300x300Voor burgerparticipatie is een nieuwe aanpak gelanceerd waarmee initiatieven van inwoners veel beter ondersteund kunnen worden en waarbij ook de dorpshuizen benut worden.

De grote decentralisaties zijn in Wormerland zorgvuldig ingevoerd. Jeugdhulpverlening, zorg en participatie zijn in onze gemeente goed geregeld, en om financiële tegenvallers op te vangen is de reserve sociaal domein versterkt.

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, daar gaan we ons ook de komende vier jaar weer voor inzetten.

Onze wethouder - Kees van Waaijen - heeft zich volledig ingezet om op het sociaal domein goed resultaten te bereiken voor kwetsbare inwoners. Daardoor kunnen nu ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hun zwemdiploma halen en beschikken zij over een computer als ze naar de middelbare school gaan. Geld dat de gemeente krijgt om armoede te bestrijden wordt daarvoor volledig ingezet. Inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt worden goed ondersteund om een betaalde baan te vinden. Ook de schuldhulpverlening is sterk verbeterd. Mensen met schulden worden in een vroeg stadium ondersteund om de problemen aan te pakken en er zijn initiatieven genomen om mensen te helpen bij het voorkomen van schulden.

Bij veel ontwikkelingen is in een vroeg stadium het gesprek georganiseerd met inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente om alle inzichten die er zijn te benutten bij het vormgeven en uitvoeren van beleid.

In de komende vier jaar willen wij deze ontwikkelingen doorzetten en waar mogelijk en nodig verbeteringen bereiken.

Lees hier het gehele verkiezingsprogramma.

­