René Tuijn en Kees-Jan Kindt

Wanneer je als partijgenoten uit naburige gemeenten met elkaar spreekt over gezamenlijke verantwoordelijkheid om meer duurzame energie op te wekken dan kijk je ook naar plekken waar je samen iets mee hebt.

Wij (Kees Kindt en René Tuijn) raakten in gesprek over een concrete samenwerking om ruimte te creëren voor duurzame energieopwekking. Op de oude hockeyvelden van de Kraaien zou je straks een prachtige zonneweide kunnen aanleggen. De platte daken van winkelcentra, bedrijven en particulieren bieden goede kansen, echter door gemeentelijke belangen bij deze gronden kan hier eenvoudiger en sneller een slag worden geslagen. Laten we die kans grijpen.

 Binnen de gemeente Wormerland ligt een stuk grond dat in het bezit is van de gemeente Zaanstad. Jarenlang heeft hockeyclub de Kraaien hier haar wedstrijden gespeeld en dat doen ze nog.  Een verhuizing naar Zaandijk staat echter op de rol en wat doe je dan met de beschikbaar komende grond? Door de ligging van het gebied en de bestemming is het lastig de grond een nieuw doel te geven.

Een bestemming die geen overlast geeft, een goed gevoel geeft aan mensen in de omgeving en sportverenigingen en omwonenden de kans biedt om zelf energie op te wekken kan uitkomst bieden.

Een zonneweide is een goede manier om op grotere schaal elektriciteit te produceren omdat de plaatsing van de zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd. Het betreft een gebied van ongeveer 12.000 m2. Een aantal van ongeveer 5.500 panelen zou moeten kunnen worden geplaatst in het gebied. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee kan worden opgewekt is genoeg voor ongeveer 250 huishoudens.

Door de lokale productie nemen inwoners via energie coöperaties het heft zelf in handen en worden ze minder afhankelijker van grote marktpartijen. Een platform als de Zaanse Groene kan hier een rol in spelen. Als sportvereniging of bewoner koop je een aandeel en ben je je eigen energieproducent geworden.

Er liggen stimuleringskansen voor beide gemeenten omdat zowel Zaanstad als Wormerland ondersteunen in duurzame initiatieven. Beide gemeenten hechten groot belang aan duurzaamheid en beide hebben hiervoor eventueel financiële middelen ter beschikking. Bovendien biedt de rijksoverheid fiscale voordelen.

Wanneer Zaanstad de grond en de waarde daarvan bekijkt vanuit een duurzame bril en Wormerland doet dit ook wanneer het gaat om kosten van bestemmingsplan wijzigingen en leges. Ligt hier een uitgelezen kans voor coöperaties een mooi project op te tuigen.

De kunst voor dit gebied is de tijdstermijnen en de wil van de gemeenten op elkaar af te stemmen en daarnaast te kijken naar een geïnteresseerde exploitant.

Tenslotte zijn er in onze Zaanstreek ook mogelijkheden om binnen de bebouwde kom “zonneweides aan te leggen op de daken van fabrieken, kantoren, scholen of winkelruimten. In de buitengebieden of in de bebouwde kom: de Zaanstreek heeft volop kansen om bij te dragen aan klimaatneutrale energieopwekking.

Wij van PvdA Wormerland en Zaanstad zien een mooi project aan de horizon. #SamenLevenSamenWerken .

­