Eylem Koseoglu: voorrang op woning leraren in Zaanstad

Afgelopen jaar is het lerarentekort in Zaandam veelvuldig in het nieuws gekomen. Zo maken leraren en ouders zich al langere tijd zorgen over de tekorten. Het ging zelfs zo ver dat scholen in het najaar van 2018 zelfs moesten overgaan op een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort.

Tjeerd over tegengaan onttrekken woonruimte

Zaanstad kent al jaren een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Tel daarbij op dat Zaanstad tot 2030 ongeveer 8000 extra woningen nodig heeft, dan moeten we vaststellen dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten voor woningzoekenden te verkorten.

Als PvdA vinden we dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar huis. De beste oplossing daarvoor is en blijft: bouwen. De inzet blijft daarbij dat we minimaal 1000 woningen per jaar bouwen waarvan minimaal 30% sociaal. Ondanks enige vertraging bij diverse projecten, als gevolg van o.a. de stikstofcrisis, is de verwachting dat dit vanaf 2021/2022 daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.

Geert Rijken op weg naar 30 km/u

De impact bij een botsing met een snelheid 30km/u is vele malen kleiner, de overlevingskansen voor voetgangers is meer dan 95%. Om de verkeersveiligheid te vergroten moet wat de PvdA betreft 30km/u de norm worden en 50km/u de uitzondering in de bebouwde kom.

Toch is enkel het verlagen van de snelheid niet genoeg. Veiligheid is een samenspel van snelheid en een veilige inrichting van wegen. Maar hoe komen we naar 30 km/u als norm? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aangekondigd in de zomer van 2021 met nieuwe richtlijnen te komen

Melle Has: Mantelzorgers worden gezien

Afgelopen donderdag 3 december bespraken we in het Zaanstad beraad de visie Mantelzorgers. De mantelzorger is goud waard in deze periode meer dan ooit, we moeten alles op alles zetten op hun daarbij maximaal te ondersteunen. Zij verdienen het om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Dat vraagt om een luisterend oor en vervolgens maatwerk omdat elke behoefte weer anders is. Hieronder mijn bijdrage:

Zaanstad kleurt Oranje (Eylem Köseoglu)

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken. In onze stad zijn er helaas ook veel verhalen vol pijn.

Algemene beschouwingen, René Tuijn

Voorzitter,

We leven in een zeldzaam moeilijke tijd. En waar we in maart nog hoopten dat corona bij deze begroting onder controle zou zijn, weten we nu beter.

Corona raakt iedereen, mensen verliezen hun dierbaren of strijden voor hun gezondheid. Horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en bedrijven worden zwaar getroffen en de zorgmedewerkers staan, opnieuw, voor een enorme zware opgave.

Corona werkt als een loep. Het laat duidelijker dan ooit zien waar kwetsbaarheden in onze samenleving zitten en vergroot de verschillen die er al zijn. Wie kwetsbaar is, wordt zwaarder geraakt. In deze onzekerheid en kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan bestaanszekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we de pijn eerlijk en fatsoenlijk verdelen.  Wij zijn er met elkaar, voor iedereen in deze stad. Juist ook om die bestaanszekerheid te garanderen, dat gaat voor alles en daar staan we voor als PvdA!

Tjeerd Pietersma, wat blijft er over van de Zaanse cultuur?

'Cultuur geeft de stad haar eigen identiteit. Het speelt ook een verbindende rol tussen de inwoners van Zaanstad. Honderden vrijwilligers werken hier aan een inspirerend mozaïek van amateurkunst. Cultuur is ook de Zaanse geschiedenis, de oude en nieuwe Zaanse stijl, het Zaans Museum, het erfgoed en Inverdan. Cultuur moet voor iedere Zaankanter toegankelijk zijn.'

Nieuw inburgeringsstelsel socialer en rechtvaardiger, door Geert Rijken

Per 1 juli 2021 wijzigt het inburgeringsstelsel. Als PvdA Zaanstad juichen we toe dat in het nieuwe stelsel maatwerk en hulp aan de inburgeraar centraal wordt gesteld. Het geeft gemeenten de kans om nieuwe inwoners met zorg en aandacht te begeleiden en de kansen op een volwaardig bestaan te vergroten. Maar voor het zover is moet nog wel het nodige gebeuren.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­