Geert Rijken over Poolse politicus en de ZaanPride

Sinds ik raadslid ben ontdek ik Zaanstad opnieuw. Ik ben vooral onder de indruk van alle initiatieven en mensen die de stad kleur geven en zich bekommeren om anderen. Zo ook van de Zaanse Regenboog die dit jaar een dit eerste ZaanPride gaan organiseren. Op 31 januari was ik bij een landelijke PvdA bijeenkomst in Rotterdam. Daar sprak de Poolse politicus Rober Biedron. Geïnspireerd door zijn woorden schreef ik onderstaand stuk.

Overdekte fietswachtruimte Hempont  in 2020

Zaanstad – In oktober berichtten wij u dat onze motie om een overdekte fietswachtruimte bij de Hempont te realiseren unaniem was aangenomen. Op 24 januari kunnen wij u goed nieuws melden. De financiering is rond en medio juni zal de wachtruimte gerealiseerd zijn. Vandaag bracht de gemeente Zaanstad het persbericht uit.

Sporten in Zaanstad, Geert Rijken

Zaanstad - Wat vindt u van sporten in Zaanstad? Is er genoeg aanbod voor jong en oud en voor mensen met een beperking? Heerst er een veilig, sportief en positief sportklimaat in Zaanstad of zijn er nog teveel negatief schreeuwende ouders, agressie en racisme en wat kunnen we daaraan doen? Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen tijdens de werkconferentie ‘Zaans Sportakkoord’ waar wij als PvdA Zaanstad op dinsdag 28 januari aan deelnemen. Als PvdA zijn wij benieuwd naar uw ervaringen, ook de positieve, en ideeën over sport in Zaanstad.

Zaankanters (nog) sneller uit de schulden halen

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting.

Coalitieakkoord 2020-2022

Ledenmotie over Zaanse Schans 

Nadat begin juli de VVD wegens interne strubbelingen uit de coalitie verdween is er door de vijf overgebleven partijen gewerkt aan een nieuwe brede coalitie om het ingezette beleid voort te zetten. De raad van Zaanstad nam met een ruime meerderheid een motie aan om op basis van het bestaande coalitieakkoord te kijken naar de mogelijkheden verder samen te werken.

Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

René Tuijn

Tevredenheid begint bij zaken goed regelen. Gelijke kansen voor iedereen, zeker zijn van goed wonen en werken EN goede zorg in een duurzame stad.

Bij de voorjaarsnota heeft deze raad gediscussieerd over deze belangen en noodzakelijke bezuinigingen. We hebben met elkaar gekeken hoe we zaken voor de stad goed kunnen blijven regelen.

Melle Has

Op de dag van de (bestrijding van) Armoede 17 oktober 2019 heeft de PvdA Zaanstad artikel 51 vragen gesteld  aan het college om Zaankanters (nog) sneller uit de schulden te halen.

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend.  Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. In Zaanstad is reeds aangegeven dat er extra aandacht gegeven gaat worden aan schuldenaanpak.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­