Afgelopen week diende het CDA en de VVD een motie in met onderstaande opdracht aan het college. De Raad is unaniem als het gaat om de wens en noodzaak om iets aan de wachtlijsten te doen en versneld te bouwen. Toch heb ik moeite met de stoere taal, “op onorthodoxe wijze tijdelijke wooneenheden realiseren”. Wie even zoekt in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Zaanstad komt vele initiatieven en moties tegen waarbij eenzelfde oproep werd gedaan. Hoe komt het toch dat het zo moeizaam gaat?

Allereerst hebben we te maken met heel veel wetgeving (zie onderaan de pagina een opsomming van deze wetgeving). Op basis van die wetgeving heeft de Gemeente Zaanstad ook nog eens een 25-tal plaatselijke verordeningen. En laten we dan ook het bomenbeleidsplan, de parkeernota, het Groen en Waterplan en het afwegingskader Sloop/nieuwbouw niet vergeten.

Iedereen die dit leest begrijpt dat je niet zomaar even ergens een paar kleine hoissies, containerwoningen of hotelboten kan plaatsen. Of leggen we regels naast ons neer. Welke dan CDA en VVD?

Daarnaast is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de participatie van de inwoners bij ingrijpende veranderingen/besluiten in hun woonomgeving. Inwoners vroegtijdig betrekken bij voorgenomen (bouw)plannen voorkomt procedures en vertragingen. Het zal toch niet zo zijn dat de indieners van deze motie bedoelen dat we die gedachte loslaten? 

De PvdA Zaanstad steunt de gedachte volledig om naast de versnelling van de reguliere woningbouwproductie (wat uiteindelijk de enige echte oplossing is) na te gaan wat er nog meer mogelijk is. Dat de motie aan het college vraagt onderzoek te doen (wat overigens al gebeurt) geeft al aan dat de indieners van deze motie zelf, net als de afgelopen 10 jaar, klaarblijkelijk geen oplossing hebben.

Wonen op water

Hoe helpen we de wethouder wonen en daarmee de woningzoekende nu wel? Kom met echt aanvullende ideeën. Wij beginnen alvast met mogelijke locaties voor wonen op water. Zaanstad heeft nauwelijks eigen grond, maar er is veel water. Waar kunnen we wonen op water? Leuke suggesties? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Andere vernieuwende woontips vanuit de stad zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Tjeerd Pietersma

 

Opsomming van relevante wetgeving;

 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Besluit omgevingsrecht 
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
 • Besluit Omgevingsrecht 
 • Ministeriele regeling standaarden ruimtelijke ordening
 • Wet archeologische monumentenzorg
 • Gemeentewet
 • Burgerlijk wetboek   boek 7 
 • Woningwet
 • Bouwbesluit
 • Gemeentewet
 • Crisis en herstelwet
 • Wet waardering onroerende zaken
 • Huisvestingswet
 • Leegstandswet Ontgrondingenwet
 • Wet Kraken en Leegstand
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Doorstroomwet
 • Veegwet

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­