Geert Rijken

Er zijn 270.000 mensen in Nederland met dementie. De kans om dementie te krijgen is 1 op 5. Dementie komt ook bij jonge mensen voor, 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben dementie. In 2040 wordt een verdubbeling van het aantal mensen met dementie verwacht.

Dit zijn enkele cijfers waarom wij belang hechten aan een dementievriendelijk Zaanstad. Tijdens het Zaanstad beraad van 12 september wordt ons, samen met de POV en PVV, opgestelde agenda initiatief besproken.

Mensen met dementie blijven steeds vaker langer thuis wonen

Mensen met dementie blijven steeds vaker langer thuis wonen en blijven daarmee langer deelnemen in de Zaanse samenleving. Dit betekent dat er meer mantelzorgers komen en meer inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. Het is daarom van belang om mensen met dementie te herkennen en vervolgens hier goed mee om te gaan.

Om tot een dementievriendelijke gemeente te komen wordt geadviseerd om het drie stappenplan van Stichting Alzheimer Nederland te gebruiken. Deze stappen zijn:

  1. Participeer in het dementienetwerk;
  2. Vergroot de kennis over dementie;
  3. Maak begeleiding op maat mogelijk.

Politiebureau is  niet de geschikte plek om mensen met dementie op te vangen

In het dementienetwerk is o.a. de Politie Zaanstreek-Waterland een belangrijke partner. Uit gesprekken blijkt dat het soms nodig is mensen met dementie tijdelijk, voor een paar uur, onder te brengen wanneer zij ‘verdwaald’ zijn en de politie moet uitvinden waar de woonplek is. Het politiebureau is daar niet de geschikte plek voor. Wij vragen aan de wethouder om te onderzoeken, samen met politie en zorgorganisaties, of tijdelijke opvang, voor een paar uur, mogelijk is in verzorgingstehuizen.

Training om dementie te herkennen en er beter mee om te gaan

Samendementievriendelijk.nl is een gezamenlijk initiatief van onder andere Stichting Alzheimer Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij bieden trainingen op locatie aan vrijwilligers, mantelzorgers en professionals om dementie te herkennen en er beter mee te leren omgaan. In het agenda initiatief vragen wij de wethouder om te onderzoeken welke afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie hierbij gebaat zijn en om met de sociale wijkteams op te trekken om de training aan te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en inwoners van Zaanstad.

Strategische agenda ouder worden

Als PvdA zijn wij blij dat de wethouder dementievriendelijk als prioriteit heeft opgenomen in de strategische agenda ouder worden. Met dit agenda initiatief willen wij een volgende stap te zetten in het verder vormgeven zodat ook mensen met dementie zeker zijn van een veilige omgeving.

Geert Rijken

Agenda initiatief

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­