Coalitieakkoord 2020-2022

Ledenmotie over Zaanse Schans 

Nadat begin juli de VVD wegens interne strubbelingen uit de coalitie verdween is er door de vijf overgebleven partijen gewerkt aan een nieuwe brede coalitie om het ingezette beleid voort te zetten. De raad van Zaanstad nam met een ruime meerderheid een motie aan om op basis van het bestaande coalitieakkoord te kijken naar de mogelijkheden verder samen te werken.

Op de uitnodiging verkennende gesprekken te voeren met de vijf fractievoorzitters (PvdA, Rosa, D66, CDA en CU) werd verschillend gereageerd. De POV en LZ gaven aan geen behoefte te hebben aan een gesprek. De PVV vertelde in het eerste gesprek de uitnodiging te waarderen maar wilden niet aansluiten.

Met de andere partijen zijn zeer constructieve en goede gesprekken gevoerd.

Formateur Job Cohen is uiteindelijk samen met Geerten Boogaart de daadwerkelijk formatie gesprekken aangegaan met DZ, GL, SP en VVD.

Naast een nieuwe meerderheidscoalitie was het doel een bredere verbintenis in de Zaanse raad aan te gaan. Samenwerken met zoveel partijen vraagt om een andere kijk op formatie en afspraken die je met elkaar maakt.

Nadat Cohen had geadviseerd een daadwerkelijke coalitie te vormen met GroenLinks en de VVD, is getracht extra overeenkomsten te sluiten met DZ en SP. Een unieke situatie die met DZ is gelukt. Een bredere manier van samenwerken op deeldossiers. Het gaat bij DZ dan om:

  • Duidelijker inzicht in schuldpositie en reden hiervan (begrijpelijk voor inwoners).
  • Voorzichtigheid met transformatiefonds, geen algemeen dekkingsmiddel
  • Open staan voor ontwikkelingen uit de stad. Eerst kijken naar mogelijkheden
  • Zorgen voor een aanspreekpunt voor ondernemers in de organisatie
  • Minder rechtszaken, gesprek direct aan gaan, mogelijkheden mediation.

Het coalitieakkoord is te vinden onder de volgende link, met in het groen de aanpassingen tov het oude coalitieakkoord.

Zaterdag 2 november spraken de leden van de PvdA Zaanstad met elkaar over het nieuwe coalitieakkoord en het deelnemen van GroenLinks aan de coalitie. Het resultaat van de grote inspanning die is geleverd werd gewaardeerd door de Zaanse leden. Een betere borging van een hoger percentage betaalbare woningen dat gebouwd moet worden en de extra aandacht voor een fietsvriendelijke en duurzame stad werden zeer positief ontvangen. Er was bij de leden echter geen draagvlak voor een passage over de Zaanse Schans. De opinie is dat iedereen, dus ook de grootverdieners op de Zaanse Schans, moeten bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de Zaanse Schans en het kanaliseren van de groeiende toeristenstroom. Ook was er gemor te horen over een 1e locoburgemeester die niet woonachtig is in de gemeente en ook nog eens lid is van de partij die alle commotie heeft veroorzaakt, maar de leden accepteerden de afweging die door de onderhandelaars is gemaakt. De leden prezen de succesvolle wethouder Songül Mutluer en de fractie onder leiding van René Tuijn voor de goede resultaten die ze het afgelopen jaar hebben bereikt en gaven hun het vertrouwen om het goede werk voort te zetten.

De ondertekening van het coalitieakkoord, met daarin een aangepaste passage over de Zaanse Schans heeft plaatsgevonden op vrijdag 8 november. Donderdag 14 november zal het nieuwe college worden beëdigd en de werkzaamheden oppakken. De nieuwe coalitie begint met frisse moed en heel veel positiviteit starten aan de komende jaren. Wij kijken er naar uit en zien heel veel kansen onze sociaal democratische visie en ons verkiezingsprogramma ten uitvoer te brengen.

Foto Bart Homburg: ondertekening

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­