Zaankanters (nog) sneller uit de schulden halen

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting.

Op de dag van de (bestrijding van) Armoede 17 oktober 2019 stelde de PvdA Zaanstad (samen met GroenLinks en Denk) artikel 51 vragen  aan het college om Zaankanters (nog) sneller uit de schulden te halen. Deze vragen waren geïnspireerd op een initiatief in Amsterdam waar de gemeente met een dertigtal bedrijven, zoals internetproviders, verzekeraars en incassobureaus, afgesproken heeft dat zij direct akkoord gaan met betalingsregelingen van klanten die in het rood staan. Deze partijen zullen voortaan direct akkoord gaan met de regeling die een schuldhulpverlener overeenkomt met de klant die betalingsachterstanden heeft. Een nieuwe onderhandelingsronde is dan niet nodig, waardoor vaart kan worden gemaakt met de afbetaling.

Het college (namens onze wethouder Songül Mutluer) heeft aangegeven achter de intentie te staan om ook in Zaanstad sneller tot een schuldenregeling te komen met grote schuldeisers. Er zal op bestuurlijk niveau contact worden gezocht met de gemeente Amsterdam over dit initiatief en andere ontwikkelingen in de schuldenaanpak. 

Het college geeft wel aan dat er een belangrijk verschil is in de uitvoering van de schulddienstverlening tussen Zaanstad en Amsterdam. In Zaanstad voert de gemeente de  schulddienstverlening niet zelf uit. In Zaanstad worden de schulddienstverlening uitgevoerd door de Kredietbank Nederland (KBNL). De KBNL zet zich in om de groep schuldeisers waarmee afspraken gesloten zijn (zo’n 60), steeds verder uit te breiden. Daarnaast onderzoekt de KBNL ook of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij afspraken die door de gemeente Amsterdam zijn afgesloten.  

Op onze vraag of de gemeente Zaanstad bereid is om naast de dertig bedrijven waar Amsterdam afspraken mee heeft gemaakt deze eventueel uit te breiden met specifieke Zaanse schuldeisers en/of nog andere schuldeisers. Heeft het college aangegeven via de inspanningen van de Kredietbank het aantal schuldeisers waarmee afspraken over schulden worden gemaakt uit te willen breiden. Naast de inspanningen van de Kredietbank wordt binnen de armoede agenda ingezet op het maken van afspraken met specifieke Zaanse schuldeisers. Met de woningcorporaties zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over preventie van betaalachterstanden en het sneller signaleren en actie ondernemen wanneer schulden ontstaan.

De PvdA is blij met de antwoorden van het college en zal de vorderingen die hierin worden gemaakt blijvend volgen.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­