Fietsen in Zaanstad

Zorgeloos en veilig je kunnen verplaatsen op de fiets. Goede wegen en een fijnmazig netwerk waarbij je snel én veilig van A naar B kunt. In Zaanstad hebben we de ambitie om de fietser ruim baan te geven. Het vergroten van de verplaatsingen per fiets draagt bij aan een gezonde stad. Immers, er is geen uitstoot, het neemt minder ruimte in om te parkeren en bewegen draagt bij aan de gezondheid. Met de smalle en verhoogde fietsstroken op de vernieuwde Wilhelminabrug, het weghalen van fietsrekken in Zaandam centrum en het inmiddels weer herziende besluit tot het afsluiten van de Kalverringdijk voor fietsers, lijken niet aan te sluiten op de koers om van Zaanstad een fietsstad te maken. Wat is hier gebeurd, waarom en hoe raken we weer op koers?

Kalverringdijk

Wij zijn blij dat het besluit om de Kalverringdijk voor (brom)fietsers in de weekenden af te sluiten is ingetrokken. Het besluit was genomen door de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Uit navraag die wij hebben gedaan blijkt dat de intentie van het besluit was om de 1½ meter afstand te kunnen bewaren. Het is echter nog onduidelijk hoe druk het gaat worden op de Zaanse Schans en daarmee was het besluit te voorbarig.

Om voor voetgangers de 1½ meter afstand te kunnen bewaren is er een looprichting op de dijk aangegeven en een looprichting die op het fietspad loopt. Gevolg is dat op het fietspad voetgangers en (brom)fiets stromen elkaar gaan kruisen. Hier hangen echter twee veiligheidsaspecten aan. Een verhoogde kans op ongevallen door botsingen tussen (brom)fietsers en voetgangers én de waarborging van de 1½ meter tussen fietsers en voetgangers.

Of de 1½ meter in het gedrang komt is dus nog maar de vraag en hangt sterk af van de drukte. Dat dient goed gemonitord te worden. Voor zowel het waarborgen van de 1½ meter afstand en het verminderen van de risico’s op botsingen, zien wij graag dat belanghebbende partijen met elkaar om tafel gaan zitten. Samen dient er gekeken te worden naar maatregelen om het risico op letsel door botsingen te voorkomen en om scenario’s met maatregelen uit te werken wanneer het drukker gaat worden. We leven in een tijd waarin we nog meer rekening met elkaar moeten houden dan anders. We moeten elkaar de ruimte geven maar ook gunnen. In dit geval zullen dus fietsers met voetgangers rekening moeten houden en voetgangers met fietsers.

Wilhelminabrug

Volgers van de lokale media zal het niet ontgaan zijn. Na de feestelijke openingen van de nieuwe Wilhelminabrug zijn er zorgen over veiligheid van de inrichting voor fietsers. Doordat er verhoogde en niet al te brede fietsstroken zijn toegepast komt de ruimte voor de fietser in het gedrang met valpartijen tot gevolg. Inmiddels zijn de fietsstroken afgesloten. De inrichting van de weg gaat in tegen de adviesrichtlijnen van het CROW, een landelijk kennisplatform. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en aandringen op een oplossing waarbij zo veel als mogelijk recht wordt gedaan aan de CROW richtlijnen en aan de ambitie ruim baan voor de fietsers.

Fiets-parkeerplekken

Door de coronamaatregelen is het fietspakhuis tot op heden gesloten. Navraag die wij hebben gedaan leert ons dat op vrijdag 12 juni het Fietspakhuis weer open gaat. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Echter zal de capaciteit op de 1e verdieping vooralsnog niet benut kunnen worden vanwege de 1½ meter maatregelen. Om horecaondernemers meer ruimte te geven voor terrassen zijn een aantal fietsenrekken op de Dam weggehaald. Dit betekent het aantal fiets-parkeerplekken op dit moment verminderd is in het centrum van Zaandam. Tegelijkertijd willen we het bezoek aan het centrum per fiets stimuleren. Daarom vinden wij dat we gedurende deze situatie coulant moeten omgaan met fout geparkeerde fietsen zolang de veiligheid van de openbare ruimte niet in het gedrang is.

Tot slot

Samenwerken, dat is wat nodig is. Het uitgangspunt is dat maatregelen vooraf goed worden besproken met belanghebbende partijen om tot de best mogelijke oplossingen te komen. De inrichting van de Wilhelminabrug staat los van corona maatregelen. Maar ook hier geldt, betrek tijdig belanghebbende partijen om tot een inrichting te komen die recht doen aan de veiligheid en de ambities van Zaanstad om de fietser ruim baan te geven.

Geert Rijken
Raadslid PvdA

Besluit afsluiten Kalverringdijk:

CROW richtlijnen fietspaden

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­