Melle Has

Wij zien dat de gemeente Zaanstad vele maatregelen treft in de bestrijding van het Corona-virus. Hiervoor is de PvdA dankbaar en wij hechten daar grote waarde aan!  Grote dank!

De PvdA vraagt aandacht voor de financiële en psychische gevolgen van de crisis voor kwetsbare mensen en de verwachte toename van de vraag naar hulp. Bijna de helft van de hulporganisaties  heeft sinds het begin van de crisis begin maart al te maken met een stijging van hulpvragen. Vooral gezinnen en alleenstaanden met kinderen melden zich vaker en daarnaast ook ZZP-ers een doelgroep die steeds vaker hulp nodig heeft.

Een crisis zoals deze kent verschillende fases, mijn en onze zorg zit in de voorbereiding op de te verwachte stroom van hulpvragen die nog gaat komen. Mensen die het al die weken net hebben volgehouden, het hoofd boven water hebben weten te houden maar nu echt voelen en merken dat het water aan of over de lippen stijgt.

Dit wordt ook onderschreven door de Stichting Armoede fonds. De conclusie is dat lang niet alle armoedebestrijders klaar zijn om deze stijging financieel te kunnen opvangen.

De PvdA heeft hierover zorgen en hecht er aan de volgende vragen te stellen:

  • Welke organisaties hebben zich bij de gemeente gemeld voor ondersteuning en zo ja hoe is daar door de gemeente op gereageerd. En zo nee is de gemeente bereid hierover zelf het gesprek aan te knopen om te inventariseren hoe en in welke vorm ondersteuning nodig is?
  • Is het mogelijke een armoededashboard (bijstandsuitkeringen, schuldhulpverleningsverzoeken, betalingsachterstanden aan de gemeente, verzoeken van organisaties voor ondersteuning etc.) te krijgen zodat de raad geïnformeerd kan worden over hoe het er voor staat. En zo nee, hoe kunnen we een vorm vinden waarbij we vaker hierin worden meegenomen.
  • Kunt u ons meenemen in de lange(re) termijn effecten van deze crisis voor de doelgroep hierboven beschreven en de maatregelen die daar op het gebied van armoedebestrijding, schuldhulpverlening, vroeg signalering door de gemeente in worden genomen?
  • Is een toename te merken in het aantal schuldhulpverleningsvragen bij de Sociale wijkteam? En zo ja kunt u dan inzichtelijk maken hoe groot die stijging is?

Wethouder Songül Mutluer heeft aangegeven met diverse organisaties binnen Zaanstad in gesprek te zijn en te blijven. Soms is dat op initiatief van de organisatie soms op die van de gemeente. Daarnaast onderschrijft de wethouder het belang van goede monitoring van de effecten van corona op het gebied van armoede. De raad zal hierover zowel voor als na de zomer in worden meegenomen. Juist ook om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en vroegsignalering.

De PvdA is blij met de antwoorden van de wethouder en wacht de terugkoppeling/monitoring met belangstelling af.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­