Melle Has: Mantelzorgers worden gezien

Afgelopen donderdag 3 december bespraken we in het Zaanstad beraad de visie Mantelzorgers. De mantelzorger is goud waard in deze periode meer dan ooit, we moeten alles op alles zetten op hun daarbij maximaal te ondersteunen. Zij verdienen het om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Dat vraagt om een luisterend oor en vervolgens maatwerk omdat elke behoefte weer anders is. Hieronder mijn bijdrage:

De PvdA is blij met de visie ook omdat die zo breed gedragen wordt. We hadden het echter beter gevonden deze visie tegelijkertijd te bespreken met het actieplan.

De PvdA deelt de visie dat Mantelzorgers moeten worden gezien, gehoord en gewaardeerd; Dat Mantelzorgers hun zorg kunnen delen; dat iedere mantelzorger gemakkelijk toegankelijke informatie en kennis kan verwerven en vinden. 

Geen mantelzorgsituatie is hetzelfde dus ook de gewenste ondersteuning zal divers en op maat moeten zijn. Zaanstad  zou alles in het werk meten stellen om steun te verlenen die eraan bijdraagt dat mensen de mantelzorg voor kortere of langere duur in hun leven kunnen inpassen en met voldoening kunnen blijven doen, zonder overbelast te raken. Die steun zou er uiteraard  ook moeten zijn voor de mantelzorgers die overbelast raken of dreigen te raken

Maar een mooie breed gedragen visie is één , een uitgewerkt actieplan is twee en momenteel is de druk op mantelzorgers er door corona niet minder op geworden. Veel reguliere zorg is afgeschaald en veel dagopvang niet meer open. Dat vraagt veel van al die mantelzorgers die de gaten dicht moeten lopen.

Voorzitter we hebben daar als PvdA echt zorgen over. De druk op de sociale wijkteams is groot en ten tijde van Corona nog groter. We realiseren ons dat de medewerkers op de wijkteams hun stinkende best doen. Maar we vroegen al eerder om in kaart te gaan brengen hoe groot die druk is en waar de knelpunten zich bevinden. Die toezegging is ook gedaan door de wethouder en we wachten met smart af. Wij ontvangen signalen dat de termijn van 6 weken naar onderzoek van de hulpvraag na de melding niet wordt gehaald en stelden daar technische vragen over.

Vragen:

 • Wat zijn de wachttijden bij de wijkteams na melding van de hulpvraag tot het doen van het onderzoek?
 • Hoe worden de wachttijden gemonitord?
 • Indien de wachttijden zijn toegenomen t.o.v. 2019 welke oorzaken liggen daar aan ten grondslag?
 • Zijn er verzoeken vanuit de aanbieders van de wijkteams voor extra ondersteuning?
 • Hoe groot is de toename van de hulpvragen die direct of indirect te herleiden zijn aan de corona-crisis?

Voorzitter ik heb nog een paar opmerkingen en vragen die voor de PvdA belangrijk zijn en  Ook een nog een compliment aan het CDA voor de technische vragen die zijn gesteld!

 • We maken ons zorgen over het ontsluiten van informatie voor mantelzorgers op de website van de gemeente. Een mooi voorbeeld is de gemeente Amsterdam, kijk daar eens, het kan een inspiratie zijn van hoe het kan zijn.
 • Klopt het dat de gemeente vrijwilligers in wil gaan zetten voor de respijtzorg.
 • Zijn die daar toe in staat en waarom wordt er niet gekozen dit met professionals op te lossen.
 • De waardering voor mantelzorgers is voor 2021 nog niet bepaald. Ook is er het onderzoek naar de stadspas. In bijvoorbeeld Venlo worden deze zaken gecombineerd. Is dat het overwegen waard en kan dat worden meegenomen?
 • De borging van kennis er ervaring over mantelzorg bij de sociale wijkteams is nog niet verankerd. Dat is noodzakelijk om mensen goed en gedegen van advies te kunnen voorzien en afhankelijk van de geschetste situatie maatwerk te kunnen leveren.
 • We maken ons zorgen om de groeiende behoefte van mantelzorgen voor respijtzorg. Ook als dat maar voor enkele uurtjes of zelfs uurtje per dag is, zijn hier voldoende financiële middelen voor om dit te betalen?

Tot slot voorzitter de mantelzorger is goud waard in deze periode meer dan ooit, we moeten alles op alles zetten op hun daarbij maximaal te ondersteunen. Zij verdienen het om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Dat vraagt om een luisterend oor en vervolgens maatwerk omdat elke behoefte weer anders is.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­