Eylem Koseoglu, basisbanen in Zaanstad

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

In Nederland wordt nauwelijks meer geïnvesteerd in een actief arbeidsmarktbeleid terwijl de technologisering, flexibilisering en intensivering van werk dit juist urgenter maken. Hernieuwd actief arbeidsmarktbeleid zou zich moeten richten op goed werk voor iedereen.

De bestaande kwetsbare groepen, gaan door de besproken ontwikkelingen nog meer hindernissen ervaren om mee te doen op de arbeidsmarkt. Wie eenmaal iets langer buitenspel staat, kan moeilijker de draad oppakken. Daarom gaan we pleiten voor basisbanen in Zaanstad. Iedereen die een baan wil, moet er één kunnen krijgen van de overheid. Dat betekent  volwaardig werk, voor een volwaardig salaris in je eigen stad!

Basisbaan

Mensen zijn in de eerste plaats werkloos omdat er geen werk is of omdat we het geen baan meer noemen. Er is werk. Met name in de wijken, zorg, bij sportverenigingen en op scholen blijven nu veel werkzaamheden liggen of worden ze er als klussen bijgedaan door de toch al overbelaste zorgverleners of leerkrachten. Alleen noemen we het nu geen baan, met de huidige manier van kijken naar werk. De basisbaan biedt uitkomst en is altijd aanvullend op het reguliere werk. Van verdringing mag geen sprake zijn. Het gaat om extra werkgelegenheid dat in de publieke sector wordt georganiseerd voor een groep mensen, die anders niet voor een volwaardige baan en voor een volwaardig salaris in aanmerking komen.  Een basisbaan is van maatschappelijke waarde. Denk aan een wijkconciërge, werk in het buurthuis, in de sportkantine, op scholen, in je eigen wijk, in de zorg etc..

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft geadviseerd om mensen met een uitkering zo'n basisbaan te geven. Vooral omdat dat goed voor henzelf is. De raad schrijft: "Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is voor mensen, waarom zouden we degenen die willen en kunnen werken dan 'afschepen' met een inkomen in plaats van te zorgen voor goed werk?"

Kostenplaatje

Dit kost geld. Echter, het is van groot belang om niet alleen te rekenen met wat het in de uitkering scheelt, maar ook te kijken naar wat het opbrengt  en ook te kijken naar waar we nu als gemeente geld aan uitgeven om mensen te activeren en te matchen naar vacatures.

Verzoek aan het college

Als PvdA Zaanstad willen we basisbanen voor alle mensen die nu nauwelijks of structureel geen plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. We vragen daarom aan het college een verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een basisbaan in Zaanstad.

Agenda initiatief

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­