120 sociale huurwoningen op het Eiland

Je bent ouder, opa of oma, tante of oom en je kent vast allemaal wel jongeren in je omgeving die een zelfstandige woonplek zoeken.

Als jonge starter heb je dan verschillende mogelijkheden

  1. Je inschrijven voor betaalbare (sociale) huurwoning via woningnet met wachttijden van meer dan 10 jaar.
  2. Huren in de vrije sector met prijzen die tegenwoordig al snel boven de €1000 euro liggen
  3. Een woning kopen, in een markt waar de prijzen door het dak gaan.

Dan is het duidelijk dat er snel en veel gebouwd moet worden en is het mooi dat de Woningbouwcorporatie Rochdale 120 sociale huurwoningen wil bouwen op het Eiland in Zaandam.

2021 120woningen zaanstad1 2021 120woningen zaanstad2

Huidige situatie (bron: Rochdale)                                                                Nieuwe situatie (Bron: Rochdale)

Dan lees je in het Noord Hollands Dagblad:

“Het Eiland wordt door bewonerswoordvoerder Johan Dessing omschreven als ’een oase van rust’. Die rust dreigt ernstig verstoord te worden door de eenzijdige samenstelling van de nieuwe bewoners, naar verwachting vooral starters.” (Bron NHD 6 maart 2021)

Zo’n tekst roept wel wat vragen op. Zou dit werkelijk de mening zijn van de bewoners van Het Eiland? Hebben ze daar geen kinderen en kleinkinderen die een betaalbare woning nodig hebben. Wat wordt er verstaan onder “eenzijdige samenstelling van de nieuwe bewoners”? Zijn dat jongeren, alleenstaanden, ouderen die kleiner willen wonen en op grond waarvan zou dat de “rust ernstig verstoren”. 

Zeker zijn van een fatsoenlijk en betaalbaar huis

Nu is woordvoerder, de heer Dessing ook woordvoerder wonen namens zijn partij in de Provinciale Staten NH. Hij zal toch niet bedoelen dat we groepen Zaanse inwoners op grond van inkomen, achtergrond, leeftijd alleen slechts in bepaalde wijken huisvesten?

Inmiddels hebben ook een tweetal Zaanse politieke partijen (DZ en CDA) zich in de discussie gemengd en stelling genomen tegen het huidige plan om 120 sociale huurwoningen op Het Eiland te bouwen. In hun agenda initiatief lezen we ook daar vragen over de “verbinding tussen het project en de bestaande woongemeenschap”. Wat is dat toch? Die vooringenomen vrees. We kennen de mensen die er komen te wonen totaal niet.

Een ander bezwaarpunt dat wordt genoemd is de parkeer- en verkeersdruk.

De zorg van de omwonenden over de parkeer- en verkeersdruk kan ik nog begrijpen.  Ook de zorg van de scheepvaart die vragen heeft over de effecten van windstromen als gevolg van de bouw van twee woontorens. Het lijkt echter toch een gezocht argument om Het Eiland te beschermen tegen de bouw van 120 sociale huurwoningen.

Het zijn namelijk onderwerpen waar Rochdale en de Gemeente met de wijk over in gesprek zullen moeten gaan. Omwonenden heb er belang bij om te weten wat de effecten zijn van het toevoegen van twee woontorens in hun woonomgeving.

Als dat nog te weinig is gebeurd, dient daar de inzet op gericht te zijn. Dat is veel beter dan suggestief en nergens op gebaseerde beeldvorming versterken dat bewoners van sociale huurwoningen bij voorbaat zorgen voor onrust.

Het is overigens opvallend dat de hele Raad enthousiast reageerde toen bekend werd dat Zaanstad van het Ministerie 3 miljoen euro kreeg voor tijdelijke woningbouw in Zaanstad. Het gaat hier o.a. om Sportpark Poelenburg waar 220 tijdelijke en betaalbare wooneenheden gepland staan. Nu heeft Poelenburg al ruim 60 % sociale woningbouw (Het Eiland rond de 25%).  Hier hebben genoemde partijen nog niet op gereageerd. Klaarblijkelijk is de ene wijk de andere niet!

Misschien moeten we eerst de starters, alleenstaanden en ouderen die een betaalbare woning nodig hebben aan het woord laten. Dat zou nog wel eens een geheel ander beeld kunnen werpen op het agenda initiatief  van DZ en CDA in de Raad. Of zou dat teveel onrust opleveren?

Tjeerd Pietersma, woordvoerder wonen.

PvdA Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­