Voorzitter, We hebben gezien hoe corona problemen in onze samenleving zichtbaar maakt. Het laat zien waar onze kwetsbaarheden zitten en het vergrootte de zorgelijke verschillen tussen mensen die er al waren. Wie kwetsbaar is, wordt in nood zwaarder geraakt. De ongelijkheid neemt toe en onderwijs en zorg zijn zwaar belast. Gelukkig zien we weer licht aan de horizon. Met de vaccinaties zijn we op weg naar een “nieuw normaal”, een situatie waar iedereen aan toe is.  Maar we moeten voorkomen dat we het oplossen van de nu zichtbare gemaakte kwetsbaarheden en problemen voor ons uitschuiven.   Zaanstad is er financieel nog niet, het budget is beperkt. Het is goed dat het college nu niet ondoordacht gaat bezuinigen. Dus in de voorjaarsnota geen onomkeerbare besluiten nemen om een sluitende begroting te presenteren. Buurthuizen, sportvoorzieningen en bibliotheken moeten open blijven. Even wachten op de verwachte naderende financiële ruimte.  Eindelijk is er een uitspraak vanuit de arbitragecommissie jeugdzorg. We zijn blij met deze uitkomst. Het college heeft samen met de raad de laatste jaren hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. De uitkomst van de arbitragecommissie geeft de erkenning dat er naast maatregelen ook extra geld nodig is. Hiermee moeten we de wachtlijsten eindelijk terugdringen en onze Zaanse jeugd kwalitatief goede zorg bieden. Nu maar hopen dat de Haagse formatieperikelen de gemeente niet nog langer in de kou laat staan. Jeugdzorg is natuurlijk niet het enige pijndossier, ook de oplopende kosten in de WMO en de duurzaamheidsproblematiek vragen hulp van het Rijk. Maak haast Den Haag met die herverdeling van het gemeentefonds en steun de gemeenten met voldoende geld om hun taken uit te voeren.  In de voorjaarsnota is nu een lijstje opgenomen met punten die de raad wel heeft besloten, maar die nog niet kunnen worden uitgevoerd. Dit lijstje roept 2 vragen op. Ten eerste is het compleet? Wij denken niet helemaal. Ik kom zo nog terug op het Veldpark. Ten tweede bestaat de kans dat we dit lijstje uiteindelijk ook moeten prioriteren. Wat ons betreft doen we dat pas bij de begrotingsbehandeling wanneer we meer inzicht hebben in het nieuwe financiële plaatje.   Het college is gekomen met steeds completere coronarapportages. Buitengewoon waardevol om de gevolgen van corona in de stad te blijven volgen, want we zijn er nog niet. Waar de problemen in cultuur en horeca snel zichtbaar werden, kan de druk op de wijkteams en de bijstand kan nog wel eens grotere vormen aannemen. Ook in 2021 en 2022 moet hier ruim aandacht voor blijven en moet er proactief worden gehandeld op ontwikkelingen als blijkt dat mensen alsnog in de problemen dreigen te komen. Preventie via bijvoorbeeld sociale wijkteams, jeugdteams en onderwijs. Het is niet uit te sluiten dat ook voor ondernemers de echte klap nog gaat komen, die ondersteuning moet er ook zijn. De toenemende leegstand in de winkelcentra is al zichtbaar. Zaanstad moet haast maken met de horecavisie en de detailhandelsvisie. We moeten als Zaanstad de ondernemers het perspectief bieden dat Zaanstad een goede vestigingsplaats is, met werkgelegenheid en goede voorzieningen. We willen geen slaapstad worden. Het blijft belangrijk om juist in crisistijd te investeren in mensen en het fysieke domein. Wanneer we 1000 woningen per jaar willen bouwen, waarvan een aanzienlijk deel betaalbaar, moet er veel gebeuren. Een deel van de problemen ligt natuurlijk in het binnenstedelijk bouwen, lastige participatietrajecten en veel verschillende visies zijn onvermijdelijk. Andere vertragingen liggen meer in personeelsgebrek en snelheid van verwerken van aanvragen en dossiers. Hier moet Zaanstad een slag maken De impulsgelden van het Rijk kunnen hierbij helpen, een kans die we moeten pakken om het tempo en de slagvaardigheid van de gemeente te vergroten. Het vergroten van het effect van het transformatiefonds is dan wellicht een belangrijk instrument, maar let wel, binnen de spelregels. De PvdA ziet een toenemend spanningsveld tussen de vele doelstellingen bij bouwprojecten. Bouwprocedures zelf zijn ingewikkeld, maar daarbij duurzaamheid, klimaatadaptie, monumenten, verkeersverbindingen, leefbaarheid. Een dilemma . Voor ons is bij kiezen leidend dat iedereen een fijne plek heeft om te wonen.  We willen allemaal in een leefbare stad verblijven. Dit betekent grenzen aangeven en de norm stellen, zoals bij straatintimidatie.  Soms moet je ook handhavend optreden en daarbij zorgen dat mensen die voor overlast zorgen ook begeleid worden om voor andere oplossingen te kiezen. Dit past niet in hokjes maar vraagt ook specifieke aanpak. De ene persoon is de andere niet. Het Veldpark wordt ook in deze voorjaarsnota benoemd als probleemgebied. Al veel vaker hebben we gesproken over de problematiek hier en de noodzakelijke harde en zachte maatregelen. Wij denken dat er de komende maanden aanvullend weer steviger opgetreden moet worden, maar ook dat de inloopvoorziening voor mensen met alcohol- en/of drugsverslaving nu geprioriteerd moet worden. We zijn geen dorp meer, maar hebben grootstedelijke problematiek. Een inloopvoorziening is voor Zaanstad nodig en zowel politie als zorgprofessionals vinden dit een goede aanvullende voorziening. De voorjaarsnota lezende zijn wij tevreden met het beeld dat er de afgelopen jaren veel stappen zijn gezet in het realiseren van het ambitieuze coalitieakkoord. Er liggen ook nog vele uitdagingen en we waren liever verder geweest, maar rekening houdend met de totaal onvoorziene stikstof- en coronacrisis  en de grote negatieve effecten van de decentralisaties op onze financiën, zijn wij tevreden met wat er weer voor ons ligt. We hebben eindelijk een klimaatakkoord, de woningbouwplanning loopt vol, het stedelijk jeugdteam werkt beter samen met het onderwijs en de Sociaal Wijkteams. Zaanstad maakt stappen in het PACT Poelenburg/Peldersveld,. Waar verbreden naar andere wijken die het hard nodig hebben een volgende stap is die wij toejuichen. ..En… we krijgen de door ons lang verwachte stadspas Voorzitter, de PvdA gaat  voor een eerlijke, sociale, duurzame samenleving. Met elkaar zetten we stappen en er zullen er nog vele volgen. Blijf investeren in werk, milieu, zorg, veilige wijken, wonen voorkomen van armoede en onderwijs. Dank u wel.

Voorzitter,

We hebben gezien hoe corona problemen in onze samenleving zichtbaar maakt. Het laat zien waar onze kwetsbaarheden zitten en het vergrootte de zorgelijke verschillen tussen mensen die er al waren. Wie kwetsbaar is, wordt in nood zwaarder geraakt. De ongelijkheid neemt toe en onderwijs en zorg zijn zwaar belast. Gelukkig zien we weer licht aan de horizon. Met de vaccinaties zijn we op weg naar een “nieuw normaal”, een situatie waar iedereen aan toe is.  Maar we moeten voorkomen dat we het oplossen van de nu zichtbare gemaakte kwetsbaarheden en problemen voor ons uitschuiven.

Zaanstad is er financieel nog niet, het budget is beperkt. Het is goed dat het college nu niet ondoordacht gaat bezuinigen. Dus in de voorjaarsnota geen onomkeerbare besluiten nemen om een sluitende begroting te presenteren. Buurthuizen, sportvoorzieningen en bibliotheken moeten open blijven. Even wachten op de verwachte naderende financiële ruimte.

Eindelijk is er een uitspraak vanuit de arbitragecommissie jeugdzorg. We zijn blij met deze uitkomst. Het college heeft samen met de raad de laatste jaren hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. De uitkomst van de arbitragecommissie geeft de erkenning dat er naast maatregelen ook extra geld nodig is. Hiermee moeten we de wachtlijsten eindelijk terugdringen en onze Zaanse jeugd kwalitatief goede zorg bieden. Nu maar hopen dat de Haagse formatieperikelen de gemeente niet nog langer in de kou laat staan. Jeugdzorg is natuurlijk niet het enige pijndossier, ook de oplopende kosten in de WMO en de duurzaamheidsproblematiek vragen hulp van het Rijk. Maak haast Den Haag met die herverdeling van het gemeentefonds en steun de gemeenten met voldoende geld om hun taken uit te voeren.

In de voorjaarsnota is nu een lijstje opgenomen met punten die de raad wel heeft besloten, maar die nog niet kunnen worden uitgevoerd. Dit lijstje roept 2 vragen op. Ten eerste is het compleet? Wij denken niet helemaal. Ik kom zo nog terug op het Veldpark. Ten tweede bestaat de kans dat we dit lijstje uiteindelijk ook moeten prioriteren. Wat ons betreft doen we dat pas bij de begrotingsbehandeling wanneer we meer inzicht hebben in het nieuwe financiële plaatje. 

Het college is gekomen met steeds completere coronarapportages. Buitengewoon waardevol om de gevolgen van corona in de stad te blijven volgen, want we zijn er nog niet. Waar de problemen in cultuur en horeca snel zichtbaar werden, kan de druk op de wijkteams en de bijstand kan nog wel eens grotere vormen aannemen. Ook in 2021 en 2022 moet hier ruim aandacht voor blijven en moet er proactief worden gehandeld op ontwikkelingen als blijkt dat mensen alsnog in de problemen dreigen te komen. Preventie via bijvoorbeeld sociale wijkteams, jeugdteams en onderwijs. Het is niet uit te sluiten dat ook voor ondernemers de echte klap nog gaat komen, die ondersteuning moet er ook zijn. De toenemende leegstand in de winkelcentra is al zichtbaar. Zaanstad moet haast maken met de horecavisie en de detailhandelsvisie. We moeten als Zaanstad de ondernemers het perspectief bieden dat Zaanstad een goede vestigingsplaats is, met werkgelegenheid en goede voorzieningen. We willen geen slaapstad worden.

Het blijft belangrijk om juist in crisistijd te investeren in mensen en het fysieke domein. Wanneer we 1000 woningen per jaar willen bouwen, waarvan een aanzienlijk deel betaalbaar, moet er veel gebeuren. Een deel van de problemen ligt natuurlijk in het binnenstedelijk bouwen, lastige participatietrajecten en veel verschillende visies zijn onvermijdelijk. Andere vertragingen liggen meer in personeelsgebrek en snelheid van verwerken van aanvragen en dossiers. Hier moet Zaanstad een slag maken De impulsgelden van het Rijk kunnen hierbij helpen, een kans die we moeten pakken om het tempo en de slagvaardigheid van de gemeente te vergroten. Het vergroten van het effect van het transformatiefonds is dan wellicht een belangrijk instrument, maar let wel, binnen de spelregels.

De PvdA ziet een toenemend spanningsveld tussen de vele doelstellingen bij bouwprojecten. Bouwprocedures zelf zijn ingewikkeld, maar daarbij duurzaamheid, klimaatadaptie, monumenten, verkeersverbindingen, leefbaarheid. Een dilemma . Voor ons is bij kiezen leidend dat iedereen een fijne plek heeft om te wonen.

We willen allemaal in een leefbare stad verblijven. Dit betekent grenzen aangeven en de norm stellen, zoals bij straatintimidatie.  Soms moet je ook handhavend optreden en daarbij zorgen dat mensen die voor overlast zorgen ook begeleid worden om voor andere oplossingen te kiezen. Dit past niet in hokjes maar vraagt ook specifieke aanpak. De ene persoon is de andere niet. Het Veldpark wordt ook in deze voorjaarsnota benoemd als probleemgebied. Al veel vaker hebben we gesproken over de problematiek hier en de noodzakelijke harde en zachte maatregelen. Wij denken dat er de komende maanden aanvullend weer steviger opgetreden moet worden, maar ook dat de inloopvoorziening voor mensen met alcohol- en/of drugsverslaving nu geprioriteerd moet worden. We zijn geen dorp meer, maar hebben grootstedelijke problematiek. Een inloopvoorziening is voor Zaanstad nodig en zowel politie als zorgprofessionals vinden dit een goede aanvullende voorziening.

De voorjaarsnota lezende zijn wij tevreden met het beeld dat er de afgelopen jaren veel stappen zijn gezet in het realiseren van het ambitieuze coalitieakkoord. Er liggen ook nog vele uitdagingen en we waren liever verder geweest, maar rekening houdend met de totaal onvoorziene stikstof- en coronacrisis  en de grote negatieve effecten van de decentralisaties op onze financiën, zijn wij tevreden met wat er weer voor ons ligt. We hebben eindelijk een klimaatakkoord, de woningbouwplanning loopt vol, het stedelijk jeugdteam werkt beter samen met het onderwijs en de Sociaal Wijkteams. Zaanstad maakt stappen in het PACT Poelenburg/Peldersveld,. Waar verbreden naar andere wijken die het hard nodig hebben een volgende stap is die wij toejuichen. ..En… we krijgen de door ons lang verwachte stadspas

Voorzitter, de PvdA gaat  voor een eerlijke, sociale, duurzame samenleving. Met elkaar zetten we stappen en er zullen er nog vele volgen. Blijf investeren in werk, milieu, zorg, veilige wijken, wonen voorkomen van armoede en onderwijs. Dank u wel.

René Tuijn
Fractievoorzitter PvdA Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­