Louis Groen

Dit is de uitgesproken tekst, aangevuld met delen die de spreker ter wille van de spreektijd niet heeft uitgesproken, maar bedoeld waren uitgesproken te worden.

In de tekst staan uitgesproken mededelingen die integraal deel uitmaken van de uitgesproken tekst.

Mw. de Voorzitter, College en collega’s, belangstellenden,

Enkele weken geleden heb ik vanwege persoonlijke omstandigheden het ontwerp voor een humoristische toespraak terzijde gelegd.

Het is lastig te spreken namens ook alle andere, afscheidnemende collega’s. Waar dat in mijn toespraak kan, zal ik dat wel zoveel mogelijk doen.

Maar al bij dit begin lukt dat niet. Omdat het niet aanvaarden van een onderscheiding zeer persoonlijk is, en me daardoor letterlijk onderscheid van een aantal van u, die anders voelen en denken bij onderscheidingen.

In Sociaal Democratische kring geldt wel de volgende opvatting. Een lintje vraag je niet, weiger je niet en draag je niet. Waarom ik als partijgetrouwe dit uitgangspunt niet volg, zo meer.

Eerst wil ik in HOOFDLETTERS uit spreken, ieder te waarderen, te respecteren en te feliciteren, die een andere opvatting, en nu ook een lintje, heeft.

Een onderscheiding zou bij mijn behoefte aan waardering, eigenlijk wel passen. Daar komt de zekerheid bij, dat mijn 10 jaar geleden overleden moeder, het postuum nog een grote eer zou hebben gevonden als haar jongste en derde zoon, ook een lintje zou hebben gekregen. Dit bij elkaar, heeft mij zeer doen twijfelen.

Daar tegenover staat dit gevoel. Waarom zou je, na een formeel moment van 12 jaar raadslid, een lintje krijgen? Niet eerder of later. Dat het louter om de duur gaat dus, niet om de inzet en prestatie voor bevolking en stad.

En daar komt bij, dat de prestaties die drie vrouwen hebben geleverd, mijn moeder, mijn zus en mijn vrouw, in mijn ogen lintjeswaardiger zijn dan wat ik deed. Waar zij een vrije keus misten, had ik wel een vrije keuze om de verantwoordelijkheid als raadslid aan te gaan, waar ik ook keurig voor ben betaald.

Deze beide overwegingen zijn ook van doorslaggevender betekenis, dan dat ik ook als republikein, een koningslintje had kunnen weigeren.

Mevrouw de Voorzitter,

Graag wil ik, in deze zaal van de democratie, ook als politicus Groen spreken. 
En het zou zo maar kunnen, dat ik nu ook niet alleen namens de vertrekkende raadsleden spreek, maar ook namens de zittenblijvers.

In dezelfde mate als ik tevreden ben over wat we met Inverdan realiseren, ben ik ontevreden over wat we in Poelenburg niet realiseren. Ik ben er niet goed uit, waardoor dat in de kern gezien komt. Maar dat de corporaties, de landelijke overheid en wij als Zaanstads bestuur er niet in zijn geslaagd, om voor de daar wonende burgers, die omslag van Poelenburg naar kracht-, pracht- of gewoon beter- wijk te veranderen, is een grote misser! Ik reken het mezelf ook aan, geen mogelijkheid te hebben gevonden, een doorbraak te forceren, zoals dat rond kleinere vraagstukken als Zaanse Schans en Hembrug wel lukte.

Dat was al politiek voorzitter en collega’s, maar er kan een schepje bovenop! Maar mogelijk deelt nu niet iedereen van de afscheidnemers mijn bijdrage.

Hoewel ook bij mij de afgelopen 4 jaar soms de tenen kromden, was er vooral tevredenheid als ik door m’n oogharen, de uitkomst van het proces bekeek. Nagenoeg altijd zeer breed gedragen besluiten. Dat telt zwaar!

Ik vrees, dat als net zoals afgelopen vrijdag in het interpretatiedebat over de uitslag van de verkiezingen partijen zich niet op de inhoud zullen richten, maar louter op procesdetails, dat er dan steeds gevochten zal worden om de lokale, populistische dwarl stemmen van de toekomst.

Het zou hard, fel en unfair kunnen worden. Het gevecht zou dan vaak over niets inhoudelijks kunnen gaan. Dat zou echt het proces verstoren, meer vreten aan de kwaliteit van de inhoudelijke discussies en besluitvorming, en daardoor de status van de hele raad aantasten. Meer dan in de afgelopen 16 jaar dat ik mee deed.

Was voorzitten in de afgelopen periode al niet altijd een feest, het zal dan in de komende raad een permanente frustratie kunnen worden. Ik vraag mij af of Sjoerd Soeters, de ontwerper van deze raadszaal, dit heeft voorzien en gewild in dit theater!

Maar Mevrouw de voorzitter, het zou ook anders kunnen gaan.

De voorgangers van de PvdA, SDB en SDAP, waren in hoge mate agitatie partijen van een achtergestelde klasse. Die wilde delen in gelijkheid, als mens, inkomen, kennis en invloed. Met de daardoor verworven zetelaantallen, heeft de sociaal-democratie zich getransformeerd in een partij die bestuursverantwoordelijkheid aanvaardde. Om echt wat voor de werkende klasse te kunnen doen, was het middel agitatie niet langer het instrument, was de selectieve keuze van verontwaardiging over gedrag van collega politici, ambtelijke functionarissen en de overheid als institutie, niet effectief om AOW, WAO, Bijstandswet, Minimumloon en gelijke toegang tot onderwijs, te realiseren.

Daarvoor was samenwerking nodig, compromissen sluiten onvermijdelijk. Met bijpassend taalgebruik en af en toe flink pijn leiden. Dat vroeg om de wel grootste van alle menselijke krachten, namelijk het afscheid nemen van zelfgelijk, ter wille van het bevechten van echte inhoudelijke resultaten voor hen, die je kiezen en die je vertegenwoordigt.

Als ik straks over wat jaren terug kijk, hoop ik door m’n oogharen te zien dat er vele constructieve niet college partijen zijn, zoals m.n. CU, CDA en Rosa dat nu al waren.

Mevrouw de Voorzitter, ik rond trots op mezelf af. Want ik ben er in geslaagd, zonder dat u me tot de spreektijdorde moest roepen, te zeggen wat ik wilde.

En als ik de laatste zinnen uitspreek Mevrouw de voorzitter, weet ik dat ik dat weer doe mede namens alle collega’s.

Ik dank u, het College en alle ambtenaren, ik dank allen met wie ik in het debat mocht strijden, lijden en leiden, winnen en verliezen, en delen in vooruitgang en verbetering.

Graag wens ik de komende raad, maar bovenal de burgers van de gemeenschap die Zaanstad is, veel, heel veel goeds.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­