Jeroen Olthof

Na de verkiezingen vonden wij onszelf niet direct de aangewezen partij om het voortouw te nemen in de collegevorming. D66 heeft die handschoen als grootste partij opgepakt en we hebben als PvdA een afwachtende houding aangenomen.

Na gesprekken met de Zaanse politieke partijen hebben de informateurs aangegeven dat het vormen van een college op dit moment niet mogelijk is.

Duidelijk is wel dat alle mogelijke coalitiepartijen hebben aangegeven dat de ze een bijdrage van de PvdA in een nieuw college graag zouden zien. Aangezien we vinden dat het in het belang van Zaanstad is om zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur te vormen en wij het zelf belangrijk vinden hier ook een PvdA stempel op te drukken, hebben we ervoor gekozen om de vervolgstap in coalitievorming samen met D66 op te pakken.

Voor ons als PvdA is hierin belangrijk dat vrijwel alle partijen hebben aangegeven het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar op hoofdlijnen te willen voortzetten. Een beleid waar we als PvdA met hart en ziel aan hebben gewerkt.

De formateurs hebben het advies als volgt in een persbericht verwoord:

De informateurs Boele Staal en Patrick Poelmann, adviseren de fracties van de gemeenteraad van Zaanstad, om D66 en PvdA het voortouw te laten nemen in het vervolg op het informatieproces. De vraag aan deze partijen is om een akkoord op hoofdlijnen te formuleren dat als basis dient om met andere partijen te verkennen welke coalitie uiteindelijk kan worden gevormd. Het advies van de informateurs is gebaseerd op de gesprekken die zij sinds 25 maart hebben gevoerd en waarover zij op 4 april hebben gerapporteerd.

In hun gesprekken zagen de informateurs een breed draagvlak voor voortzetting van de hoofdlijnen van het beleid van de afgelopen jaren.

Zij observeren dat er bij de grote meerderheid van partijen sowieso draagvlak is voor deelname van D66 en PvdA aan een nieuw college. In elke besproken variant komen deze partijen voor.

De informateurs zien dat bij voldoende bereidheid tot samenwerking een akkoord op hoofdlijnen door het "midden" goed haalbaar is. Omdat de partijen in zeteltal dicht bij elkaar liggen, zijn verschillende combinaties mogelijk. In alle gevallen vraagt dit om samenwerking tussen partijen die niet eerder met elkaar in een college hebben gezeten. Partijen moeten hun nieuwe posities bepalen. De informateurs geven aan dat zoiets tijd mag kosten.

De rapportage en het advies om D66 en PvdA het voortouw te laten nemen is vrijdagmiddag aan de fracties van de gemeenteraad gepresenteerd.

Na afloop van de presentatie zijn de adviezen van de informateurs besproken door de aanwezige partijen. Deze hebben het advies van de informateurs overgenomen en D66 en PvdA gevraagd het voortouw te nemen en volgende week de raad te melden hoe zij het proces verder vorm gaan geven.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­