discriminatie

Middels deze verklaring neemt PvdA Zaanstad afstand van de uitspraken van Geert Wilders op de verkiezingsavond van 19 maart jl. in Den Haag, waar hij opriep:  ‘wilt u meer of minder Marokkanen’ en beloofde dit te gaan regelen. Deze uitspraken raken niet alleen de Nederlanders van Marokkaanse afkomst, maar ook vele andere Nederlanders van autochtone en allochtone afkomst. Dit wordt als beledigend en bedreigend ervaren.

In onze grondwet staat:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Deze discriminatie en stigmatiseren van een bepaalde bevolkingsgroep staan haaks op de principes van de democratische rechtstaat en de waarden die door de sociaaldemocratie worden gekoesterd en verdedigd. In onze gemeente hoeft niemand te vrezen voor onderscheid en uitsluiting op grond van afkomst. Bij een gastvrije gemeente als Zaanstad hoort juist een cultuur van verdraagzaamheid, respect en geen cultuur van angst en haat zaaien.

Wij vinden dat alle inwoners in de  Gemeente Zaanstad, van welke afkomst dan ook, het wezenlijke recht hebben deel te nemen aan de samenleving.

Problemen van individuen mogen worden benoemd en moeten worden aangepakt. Maar met de uitspraken van Geert Wilders wordt een hele bevolkingsgroep over één kam geschoren en weggezet op basis van afkomst. Mensen worden tegen elkaar opgezet. In onze gemeente is er dan ook geen ruimte voor de behandeling van mensen als tweederangsburgers. Ieder mens dient met respect te worden behandeld.

Wij, PvdA Zaanstad, roepen de gemeenteraad op om die fundamentele waarden gezamenlijk na te leven, uit te dragen en te verdedigen daar waar nodig. Daarom vinden we een duidelijke stellingname tegen de uitspraken van Geert Wilders wenselijk, als preventief signaal aan alle inwoners van de gemeente Zaanstad.

De fractie van de PvdA Zaanstad

Het bestuur van de PvdA Zaanstad

{jcomments on}

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­