Jeroen Olthof

Het was geen fijn resultaat, de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het daar uitgebreid met elkaar over gehad. Naar onze interpretatie zijn we voor een belangrijk deel afgerekend op basis van het regeringsbeleid en ten dele op de keuzes die we in Zaanstad hebben moeten maken.

We blijven van mening dat gezien de crisis en de enorme bezuinigingen van €60 miljoen we er alles aan gedaan hebben om voor de stad en voor onze burgers zoveel mogelijk te bereiken en de pijn zoveel mogelijk te beperken.

Zo hebben we de sociale vangnetten en de inhaalslag onderhoud openbare ruimte en het behoud van de milieuambities overeind kunnen houden. Ook mogen we noemen de realisatie van een prachtig stadscentrum en een gedegen voorbereiding op de decentralisaties, waarvoor Zaanstad als landelijk voorbeeld geldt.

Dit alles met een sluitende begroting en een solide financiële positie van de gemeente.

Die 60 miljoen bezuiniging heeft er in onze gemeente overigens wel ingehakt, zoals in de cultuursector, de onderwijshuisvesting, de sport, vermindering van investeringen, de lasten voor de burgers.

Dit zijn de eerste alinea's van de informatiebrief aan de leden. De gehele brief vindt u hier.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­