Rienk Spiekstra

Het succesvolle buurtbus project moet stoppen. Door vrijwilligers, die een uitkering ontvangen van het UWV, te korten op hun uitkering, brengt het UWV de buurtbus in de onmogelijkheid om haar dienstverlening voort te zetten.

 

Zo begint het persbericht van 21 mei waarin is gezegd dat voorlopig de buurtbus Zaanstad Zuid niet meer rijdt. Nieuwe chauffeurs krijgen geen toestemming voor dit vrijwilligerswerk en chauffeurs die al rijden dreigen op hun uitkering gekort te worden als ze doorgaan. Dit is deste schrijnender omdat de gemeente mensen die een bijstandsuitkering hebben juist aanspoort om dit soort werk te doen. Dat heeft ook zin blijkt, want een zestal mensen is de afgelopen twee jaar doorgestroomd naar een echte baan als chauffeur.

Maar niet alleen voor de vrijwillige chauffeurs is het plezierig werk, ook voor de maatschappij is het nuttig. Rond de 250 passagiers worden per 6 dagen vervoerd. Op sommige dagen zelfs tussen de 60 en de 80.

Op zich is het logisch dat het UWV bewaakt dat niet ergens betaalde banen worden gesaneerd en er vrijwilligers voor in de plaats komen. Maar dat is hier niet het geval. Er waren te weinig passagiers op de lijn: Assendelft-Centrum, Assendelft-Zuid, Nauerna, Westzaan-Zuid, bedrijventerrein, Haven naar het station. Nu rijden er vrijwilligers en biedt de lijn mensen overdag een openbaar vervoerverbinding met hier en daar aansluitende overstapmogelijkheden.
Namens de PvdA fractie heb ik de wethouder van werk en inkomen gevraagd hoe hij hier tegen aan kijkt. Hij was ook verbaasd. Het komt allemaal voort uit een strenge uitvoeringsregeling van 1998. Die oude regels worden nu nog gehanteerd. En dan mag je niet in de bus rijden als er ooit een betaalde chauffeur reed. Maar die is niet wegbezuinigd. De gemeente heeft direct ook actie ondernomen. Het bleek dat elders dit probleem ook bekend is. Maar daar hebben gemeenten niets gedaan. Zaanstad wil dat mede naar aanleiding van onze vragen wel doen. Intussen is er veel landelijke publiciteit, er zijn Kamervragen gesteld en op verschillende plekken wordt het probleem erkend. Hopelijk komt er voor mensen die werkeloos raken toestemming om dit vrijwilligerswerk te doen. Hopelijk betekent dat dat voor werklozen een mogelijkheid om maatschappelijke zinvolle vrijetijdbesteding te hebben blijft bestaan. Wij als PvdA fractie zullen daar alles aan doen.
Wilt u die actie steunen dan kunt u via onderstaande link een petitie ondertekenen.

http://buurtbuszaanstreekzuid.petities.nl/

Rienk Spiekstra
Chauffeur op de buurtbus, niet vallend onder het UWV verbod.

{jcomments on}

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­