Eylem Köseoglu

De fractie van de PvdA is benaderd door burgers met zorgleerlingen. Een aantal van deze burgers moeten opnieuw leerling-vervoer aanvragen naar Heliomare onderwijs Wijk aan Zee. Deze kinderen zitten al jaren op deze school.

Bij het aanvragen van leerling-vervoer via het nieuwe systeem is het niet mogelijk om direct door te klikken naar de huidige school. Dit betekent in dit geval dat deze ouders 15 keer in het systeem moeten aangeven waarom hun kind niet naar de voorgestelde school, die het systeem als keuze bied, kan. Pas bij de 15e keer wordt de keuze Heliomare onderwijs Wijk aan Zee geboden.

Het systeem stelt allerlei scholen voor. Ouders kunnen in het systeem ook niet beoordelen waarom hun kind niet naar de voorgestelde scholen kan omdat de ouders deze scholen helemaal niet kennen.

Zij hebben immers een paar jaar geleden al bewust gekozen voor de huidige school afgestemd op de behoeften van hun kind [1].

Als voorbeeld: Het systeem geeft nu aan dat er een school in Wester Koog is voor REC 3 kinderen, terwijl voor bepaalde REC 3 kinderen dit helemaal niet passend is? Omdat deze school niet geschikt is voor leerlingen met een gewoon tot hoger niveau.

Daar waar passend onderwijs in augustus 2014 wordt geïmplementeerd lijkt dat dit systeem vooral geënt is op een school die dichtbij is (ofwel geografisch gunstig gelegen).

lenie rademaker vierkant300300In de brief die burgers hebben ontvangen staat alleen dat de aanvraag leerling-vervoer voortaan digitaal gaat met daarin de webpagina. Een ouder die zijn kind al jaren naar Heliomare onderwijs Wijk aan Zee gaat, heeft inmiddels bericht gehad dat de aanvraag is afgewezen. De afdeling leerling vervoer geeft aan dat vele ouders gebeld hebben over het nieuwe systeem. Ook werd aangegeven dat voor komend schooljaar er niets wordt aangepast. Misschien het jaar daarop wel, maar dat kon de medewerker niet met zekerheid zeggen.

De vragen die de PvdA stelt zijn:

  • Heeft de gemeente de regels / verordening rond leerling vervoer aangescherpt/veranderd?
  • Weet u of de (spel)regels tussentijds zijn aangepast, zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn gebracht? Kan het zo zijn dat een ouder een (aantal) jaar vergoeding krijgt en dan als gevolg van ander beleid geen vergoeding meer krijgt en zijn kind dan naar een andere school moet verplaatsen?
  • Is dit een gevolg van passend onderwijs dat in augustus 2014 wordt geïmplementeerd? Zijn er andere oorzaken?
  • Wie bepaalt nu wat een passende school is?
  • Wanneer de ouders in samenspraak met de eerste school van aanmelding (volgens de landelijke regels van Passend onderwijs) bepalen wat de passende school van plaatsing is. Kan het dan zijn dat de gemeente op basis van het vervoersvergoedingssysteem toch op een andere school uitkomt?
  • Welke criteria zijn dan van toepassing en wie bepaalt die?
  • Is het systeem alleen geënt op geografische ligging van scholen? Zo nee, wat speelt nog meer een rol?
  • Welke stappen wil het college zetten om serieus te kijken naar deze problematiek en na te gaan of het systeem aangepast moet worden.

Eylem Koseoglu en Lenie Rademaker


[1] ook binnen de huidige wet passend onderwijs, zorgt de school van aanmelding – in samenspraak met ouders- voor een passende school. Er is voor ouders geen aanleiding om alle scholen in de omgeving te kennen.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­