Tjeerd Pietersma

Op 16 september jl. heeft de fractie een thema-avond wonen, ouderen, zorg cq welzijn georganiseerd.

De opkomst van overweldigend. Totaal waren er 70 personen aanwezig afkomstig uit bewonersgroepen, zorgaanbieders - mantelzorgers, professionals, corporaties, de pers en politieke partijen.

Als fractie van de PvdA vinden wij het van belang rond grote vraagstukken samen met betrokken in gesprek gaan. Wij volgen hiermee de lijn van de participatie maatschappij en willen dan ook de verbinder zijn.

De Amandelbloesem in Wormerveer is een actueel voorbeeld, omdat de huidige woonvorm verzorgingshuis eind 2015 eindigt als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst met Evean en de veranderingen in wonen & zorg.

Hans Luiten, eigenaar Geschiedenis Akademie & Eigen Ervaring was de gespreksleider.

  1. Eerste spreker was Jaap Andrea van de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum De Amandelbloesem.  Hij nam ons mee waar de stichting zich voor inzet en wat de stichting vindt dat nodig is.
  2. Maarten de Vries is directeur-bestuurder van Zorgcirkel. Heeft samen met Dorus Luyckx nieuwe scenario’s geschetst kijkende naar zorg rond wonen en ouderen (algemeen & de Almandelbloesem).
  3. Frank van Dooren is directeur-bestuurder van woningcorporatie ZVH. Hij vertelde over hoe ZVH kijkt naar de ontwikkelingen en hoe ZVH op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden binnen de sociale woningbouw.
  4. Jan de Best, Senior adviseur Wonen, Welzijn en verzilveren overwaarde. Jan nam de zaal mee in ´wat kan ook´ kijkende naar particulieren initiatieven. En het koppelen van particulieren initiatieven aan sociale woningbouw.

Tijdens en na de presentatie hebben wij de bijdragen uit de zaal genoteerd en zijn voor ons een waardevolle input in verdere gesprekken rond dit zorgvraagstuk. Een mooie aftrap om samen oplossingen te bedenken. Hoe kunnen wij deze wijk of andere wijken levensbestendig maken.

Een mooi slogan tijdens een van de presentaties was:

`als er een wind van verandering waait, bouwen sommige schermen en anderen bouwen windmolens´.

Namens de fractie Tjeerd Pietersma en Lenie Rademaker

Bijlage

Persbericht

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­