Lenie Rademaker

De fractie van de PvdA heeft (direct en via het ombudsteam van de PvdA) signalen ontvangen van burgers die door gestapelde problematiek beroep moeten doen op schuldhulpverlening of die dreigen in de schuldhulpverlening te geraken.

Met gestapelde problematiek wordt bedoeld: ziekte, scheiding, werkeloosheid en een te hoge huur. In veel gevallen blijkt achteraf dat burgers niet op de hoogte zijn van het feit dat bij de eerste tekenen van financiële teruggang er al hulp geboden kan worden en zo mogelijk een schuldhulpverleningstraject kan worden voorkomen of minder groot hoeft te worden.

Naar aanleiding van deze signalen over schuldhulpverlening hebben wij een discussieavond met fractieleden, diverse leden vanuit het ombudsteam en Humanitas georganiseerd. Tijdens deze avond bleek dat er op dit moment een achterstand zou zijn met het verwerken van dossiers in het gemeentehuis. Als dit daadwerkelijk zo is, dan kan dit ervoor zorgen dat burgers financieel verder afzakken in de problematiek. De fractie van de PvdA is van mening dat de achterstand met het verwerken van de dossiers in zo’n geval aandacht moet krijgen.

Dit zijn de eerste 2 alinea's van de brief die naar het college is gestuurd. De volledig brief kunt u lezen door op de link hieronder te klikken.

Bijlage

Artikel 51 Schuldhulpverlening

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­