Songül Mutluer

Recent is in de Wessaner een column verschenen over asielzoekers. Deze was in de beleving van de PvdA zo ongenuanceerd en discriminerend van aard, dat de fractie heeft besloten daar een reactie op te geven. Deze reactie is als ingezonden brief naar de Wessaner gestuurd. De inhoud ervan wordt ook door het bestuur gesteund.

Geachte redactie,

Middels deze ingezonden brief willen wij graag reageren op de column van de heer Klerk in De Wessaner.

De fractie van de PvdA is diep geraakt door wat in deze column stond over de mogelijke tijdelijke huisvesting van asielzoekers uit Syrië en de onwaarheden die daaromtrent werden verspreid. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan mensen, qua ras, etniciteit, geslacht, geloofsovertuiging, jong en oud. En wij zien het als onze plicht als volksvertegenwoordigers hier stelling tegen te nemen omdat een column als deze kwetsend is, en niets anders doet dan haat zaaien tegen burgers in onze samenleving. Wij begrijpen niet wat u als redactie heeft willen bereiken met het plaatsen van deze column.

Verbolgen waren we over het feit dat werd beweerd dat er hotelboten zouden worden aangelegd dichtbij de gevangenis in Westzaan Zuid. Dat is pertinent onjuist. Er is inderdaad een verzoek gedaan vanuit COA om hotelboten aan te leggen om asielzoekers uit Syrië tijdelijk op te vangen, maar dan wel in de Achtersluispolder. Over dit verzoek oordeelt de raad op 9 oktober a.s. En hoewel het niet de meest geschikte locatie is, en door het inwilligen van het verzoek allerlei zaken goed geregeld moeten worden, zien wij het als onze morele plicht om onze ogen niet te sluiten voor die mensen die getraumatiseerd zijn en met geweld uit hun woonomgeving zijn weggejaagd. Gelukzoekers, noemt de heer Klerk ze. Oorlogsslachtoffers, noemen wij ze. Laten we niet met elkaar doen alsof er niks in de wereld gebeurt en onze verantwoordelijkheden uit de weg gaan.  

Het negatieve beeld dat met onverstand in het stuk wordt gecreëerd, stuitte ons tegen de borst. Door te suggereren dat 90% van de gevangenispopulatie zou aansluiten op de etniciteit van de asielzoekers, werd eigenlijk beweerd dat alle buitenlanders criminelen zijn. Het feit dat deze asielzoekers, die allen moslim zouden zijn, verder werden weggezet als aanhangers van een onverdraagzame religie getuigde van kortzichtigheid. Graag herinneren wij de heer Klerk er aan dat onder de gevluchte Syriërs, naast moslims ook christenen, alewieten, koerden, yezidi’s en andere onschuldige mensen zijn die van de ene op de andere dag met een verschrikkelijke situatie zijn geconfronteerd. De uitlatingen zijn daarmee populistisch ongenuanceerd, sterker nog discriminerend van aard.

Wij willen ons graag uitspreken tegen diegenen die zich verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid van meningsuiting bereikt een grens als er uitlatingen worden gedaan waarbij feiten worden verdraaid en mensen op grond van hun ras, afkomst en hun religie zonder enige grond negatief worden weggezet. Die grens is wat ons betreft bereikt, sterker nog, het is overschreden.

Met vriendelijke groeten,

De fractie van de PvdA Zaanstad

Songül Mutluer, Rene Tuijn, Lenie Rademaker, Tjeerd Pietersma, Eylem Koseoglu

met steun van het bestuur van de afdeling 

{jcomments on}

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­