Rienk Spiekstra

In Zaanstad hebben we een groot en goed ziekenhuis: het ZMC. Maar vanuit de noordelijke Zaanstreek is dat met het openbaar vervoer niet direct bereikbaar. Als je uit “de noord” een zieke in het ZMC wilt bezoeken, ga je eerst naar het station Zaandam. Dan moet je overstappen op bussen naar het ziekenhuis. Dat kost zeker 20 minuten extra om patiënten te bezoeken (als je tenminste je aansluiting niet mist).

In februari werd in een door de PvdA ingediende motie aan het college gevraagd hier eens naar te kijken. Kan er geen rechtstreekse verbinding komen.?

In juli antwoorde het college dat dit niet kon. De bussen vervoeren vooral mensen vanuit het noorden van de stad naar school, kantoor en naar de winkels om het zo maar samen te vatten.


Per dag gaan naar schatting een 50-tal mensen uit de Noord met de bus naar het ziekenhuis

Maar de cijfers zijn niet openbaar. En als de bus niet rijdt kun je moeilijk weten of mensen die wel zouden nemen als hij er wel zou zijn. Nu zijn mensen aangewezen op eigen auto, buren of vrienden of omrijden met de bus.

Samen met de SP vroegen we kort geleden aan de wethouder of dit toch niet beter kon.

De wethouder verkeer heeft toegezegd na te gaan of in de regelmatige enquête van Zaanstad een vraag naar de behoefte van een rechtstreekse verbinding mogelijk is. Verder bevestigde hij op mijn vraag dat hij bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in 2018 naar het punt wil kijken. De gemeenteraad krijgt dan de keuzes die we zouden kunnen maken voor de lijnenopzet tevoren voorgelegd. Dan kan op basis van de cijfers en de ervaringen nagegaan worden of een directe busverbinding kan. Dan is ook de nieuwbouw van het ziekenhuis klaar en kan dit meegenomen worden.

We houden het in de gaten en komen er op terug. 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­