Eylem Köseoglu

Op 10 oktober 2014 zijn we via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs. In deze brief  wordt gemeld dat de renovatie van de Herman Gorter school (locatie D. Doniastraat) in december van start gaat. De PvdA was blij met deze ontwikkeling aangezien de renovatie van deze locatie hard nodig is.

De renovatie van de Herman Gorter is reeds rond de zomer aangekondigd en tot 10 oktober ging iedereen er van uit dat er in de kerstvakantie verhuisd zou worden naar een tijdelijke locatie, zodat de renovatie na de kerstvakantie kon beginnen, en de school klaar zou zijn voor het begin van het schooljaar 2015/2016.

Wij zijn door de ouders van kinderen van de Herman Gorterschool op de hoogte gebracht van een brief die zij op 10 oktober van het bestuur van Zaan Primair hebben gehad, waarin gemeld wordt dat de geplande renovatie vooralsnog niet door zal gaan. Als belangrijkste reden meldt Zaan Primair dat zij een plan hebben gemaakt met daarin de minimaal vereiste werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de komende 20 jaar. Volgens Zaan primair komt hun plan wat betreft kosten € 300.000,- hoger uit dan het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

De PvdA Zaanstad fractie is verbaasd over de gang van zaken. In de eerste plaats omdat de renovatie op het laatste moment wordt uitgesteld wat inhoudt dat er weer een kwaliteitsverbetering in het primaire onderwijs wordt vertraagd, maar ook over het feit dat er op dezelfde dag uit twee verschillende bronnen totaal verschillende berichten worden ontvangen.

Bijlage

Voortgang IHP

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­