Tjeerd Pietersma

De kop van dit artikel zal bij menig inwoner van Zaanstad de nodige verbazing oproepen. Leegstand? Ja dus. Het beleid is erop gericht om oudere inwoners van Zaanstad zoveel als mogelijk en wenselijk is, langer zelfstandig te laten wonen. Ouderen met een zorgindicatie lager dan (zorgzwaartepakket) 5 komen daardoor bijna niet meer in aanmerking voor een kamer in een verzorgingshuis.

Gevolg is dat verzorgingshuizen een deel van hun beschikbare kamers niet meer aan ouderen met een lichtere zorgindicatie kan aanbieden. Als we dus niets doen staat een deel van de beschikbare kamers straks leeg. De eerste concrete signalen daarover hebben we al gekregen.

De PvdA wil dat het mogelijk wordt dat deze kamers aan ouderen in de wijk te huur kunnen worden aangeboden. Hierbij wordt de zorg, die normaal thuis wordt afgenomen, in het verzorgingshuis gewoon voortgezet. Zorg en wonen dus gescheiden aangeboden maar wel in de beschermde omgeving van het verzorgingshuis. Naast de reeds bestaande “aanleunwoningen” creëren we op die manier ook “Inleunwoningen”

Dit levert diverse voordelen op. Vaak zijn ouderen al bekend met het verzorgingshuis door de zorg die zij thuis krijgen of bezoeken ze de dagopvang of ze nemen deel aan diverse recreatieactiviteiten. Voor de zorginstelling betekent het dat ze de zorg efficiënt en dichtbij kunnen aanbieden en in geval nood snel aanwezig kunnen zijn.

In de praktijk blijkt echter dat er nog al wat nodig is om dit mogelijk te maken. Er bestaan diverse papieren regeltjes die een snelle en praktische oplossing in de weg staan. Ook van de betrokken organisaties zoals zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en verzorgingshuizen wordt gevraagd om in het belang van de ouderen mee te denken en het instituutsbelang minder zwaar mee te laten wegen.

De PvdA heeft de wethouder Jeroen Olthof opgeroepen om met Woningbouwcorporaties en zorginstellingen en verzorgingshuizen in gesprek te gaan om hier een praktische oplossing voor te bedenken. Het lijkt erop dat iedereen die hierbij betrokken is het idee steunt. Als PvdA fractie rekenen wij erop dat betrokken partijen op niet al te lange termijn met ideeën komen hoe dit zo snel als mogelijk te regelen. Inmiddels zijn er ook signalen dat dit vraagstuk landelijk aandacht heeft gekregen. Als PvdA fractie zullen we u de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en gaan we er vanuit de menselijke maat het snel wint van de papieren regelgeving.

Tjeerd Pietersma

Woordvoerder Wonen

PvdA fractie Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­