Eylem Köseoglu

Goed kunnen lezen en schrijven is een randvoorwaarde voor een gezonde, duurzame en welvarende samenleving waarin alle burgers actief deelnemen. In de maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan vaardigheden van burgers op het gebied van geletterdheid. Voor een grote groep mensen vormen taal. lezen en schrijven een struikelblok voor hun functioneren in de maatschappij.

Kinderen van ouders die laaggeletterd zijn, lopen vaak zelf ook een taalachterstand op. laaggeletterde ouders lezen hun kinderen niet voor en kunnen het niet helpen met bijvoorbeeld huiswerk. Voor een groeiende aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Ook het verwerven van goede informatievaardigheden en mediawijsheid worden steeds belangrijker.

Naast landelijke samenwerking zijn samenwerkingsverbanden op lokaal niveau essentieel in de aanpak van laaggeletterdheid. Voorzetten en uitbouwen van activiteiten om laaggeletterdheid publiekelijk onder de aandacht te brengen en te blijven en nieuwe spelers te motiveren om iets aan de laaggeletterdheid te doen. 

De PvdA Zaanstad, samen met ROSA, van mening dat bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid prioriteit moet hebben in Zaanstad. Daarom verzoeken wij middels deze motie de wethouder om in gesprek te gaan met ketenpartners (bijv. ROC's en Bibliotheken)  en met een concrete plan van aanpak te komen.  Lees verder onze motie in de bijlage.

Bijlage

Motie Laaggeletterdheid

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­