Eylem Köseoglu

In de nieuwe Jeugdwet staat dat families en hun netwerk vanaf 1 januari 2015 het recht hebben om bij problemen eerst zelf een plan te maken en aan te geven wat ze nodig hebben. De verhouding tussen overheid, professionals en burger verandert hierdoor.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk bijv. samen met familie, vrienden en anderen die tot het netwerk van de jeugdige behoren een familiegroepsplan op te stellen. In dat plan kunnen ouders zelf aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. De bedoeling is dat ouders en jeugdigen versterkt worden in hun eigen kracht en zoveel mogelijk zelf de regie houden wanneer zij kampen met problemen. Het familiegroepsplan is daarbij een belangrijk instrument waarbij gekeken kan worden naar onder andere de volgende punten:

  • Wat kunnen zij zelf doen?
  • Wat kunnen zij met behulp van mensen uit hun omgeving doen?
  • En welke professionele hulp en ondersteuning denken zij daarbij nodig te hebben om de concrete doelen te behalen?

Om het bredere perspectief van eigen kracht te versterken, is het op zijn minst van belang dat professionals in hun houding en werkwijze hierop gericht zijn. Daarbij is essentieel dat het familiegroepsplan ingebed is in de bredere werkwijze van professionals en dat zij weten hoe zij hiermee moeten omgaan.

De fractie van PvdA Zaanstad wil graag aan collega raadsleden en aan de portefeuillehouder vragen hoe zij denken over het familiegroepsplan.

Bijlage

Agenda initiatief familiegroepsplan

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­