Eylem Köseoglu

De wet Passend Onderwijs verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan ieder kind, ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onder de noemer ´gewoon als het kan en speciaal als het moet´. Deze verplichting is ingegaan op 1 augustus 2014. Veel kinderen gaan nog steeds buiten Zaanstad naar school, zitten thuis of zijn via de Wajong uit het onderwijsveld verdwenen.

Tijdens de kernteam overleggen passend onderwijs, waarbij de samenwerkingsverbanden en de gemeente zijn aangesloten, wordt bijgehouden hoe de invoering van de wet passend onderwijs verloopt en worden direct waar nodig afspraken gemaakt om knelpunten op te lossen (maatwerk) en in het vervolg te voorkomen.

Begin dit jaar is er namens 42 ouders aangesloten bij Mama Vita en de ASS oudercontactgroep Zaanstreek een brief gestuurd met ideeën en tips voor het onderwijs aan leerlingen met autisme ter informatie voor het OOGO.

Op grond van artikel 51 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad van Zaanstad is er namens de PvdA-fractie in Zaanstad schriftelijke vragen ingediend

Bijlage

Passend onderwijs brief ouders.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­