Eylem Köseoglu

Recent namen wij kennis van het feit dat Zaanstad 2 zwakke scholen kent namelijk OBS de Spiegel en VO Pascal Zuid.  De kwaliteit van het onderwijs zou binnen deze scholen tekortkomingen vertonen en als zwak zijn beoordeeld. Uit eerdere rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat de scholen (of voorloper van de fusieschool) in het verleden ook al problemen met de onderwijskwaliteit hadden.

Basisschool De Spiegel zou het predicaat zwak krijgen van de inspectie omdat de resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, matig zijn, alsook de Cito-toetsen: “eindresultaten van de afgelopen drie jaar zijn onvoldoende (…) de opbrengsten van de huidige groep 7 positief, maar de opbrengsten van groep 6 zijn zorgwekkend.”

Pascal Zuid (afdeling vmbo gemengde en theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg) zou zwak zijn omdat de “opbrengsten op deze afdeling onvoldoende en de examenresultaten onder de maat  zouden zijn, volgens de inspectie.

Document:

Art. 51 vragen zwakke scholen.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­