Formatie perikelen

Het is inmiddels ruim een maand terug dat de verkiezingen hebben plaatsgevonden en de VVD met 6 zetels als grootste partij de lead heeft gekregen in de formatie van een nieuw college.

Een proces waarin we nog steeds zitten, sterker nog, waarin we deze week een nieuwe verkenningsfase ingaan met VVD en GL.

De grootste vraag die er aan het begin lag en die nu nog steeds op tafel ligt is of:

  • een door partijen en de verkenners aangedragen optie VVD, PvdA, D66, GL, CDA een reële is aangevuld door POV of ROSA?

Hoe staat de PvdA in dit alles?

De PvdA heeft vanaf het interpretatiedebat tot nu de voorkeur uitgesproken voor een zo links mogelijke coalitie, met de partijen (GL en Rosa) erbij naast een middenpartij (D66). Een nieuw college met als basis de voormalige coalitiepartners VVD, D66 en CDA zou ook voldoen aan de wens om het tot heden gevoerde beleid zoveel als mogelijk voort te kunnen zetten.

Een voor ons logische redenering nu de SP (3 zetels) voor een meerderheid van partijen niet de eerste voorkeur geniet, CU met 1 zetel te klein wordt bevonden, en partijen als PVV (3 zetels), DENK (2 zetels) en Partij voor de Dieren (1 zetel) te nieuw worden geacht om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Er is geen hogere wiskunde nodig om te beseffen dat de PvdA een zo evenwichtig mogelijke en brede coalitie van linkse, rechtse en middenpartij(en) wenst en dat we zonder minimaal een linkse partij naast ons niet aan een college gaan deelnemen. Rosa geniet daarbij onze voorkeur boven POV. Echter voor de formerende gesprekken heeft de PvdA geen enkele partij op voorhand uitgesloten.

Samenwerking met POV?

Het is een gegeven dat de leden van de POV met hun toon, hun omgangsvormen en het jaarlijks afkeuren van begrotingen de nodige hoon hebben gewekt en relaties hebben verstoord de afgelopen jaren. Het is echter ook een gegeven dat de POV gedurende het informatieproces  bij herhaling aangeeft dat ze bereid zijn om hun toon te veranderen en bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen.  Ook programmatisch geven ze aan stevige concessies te willen doen. Of ze dat daadwerkelijk gaan doen, kan alleen aan de onderhandelingstafel blijken. Afgezien van de ouderenzorg, ouderenhuisvesting en openbare ruimte hebben ze echter nog geen breekpunten aangegeven.

Initiële voorstel

Het voorstel van de VVD met PvdA D66, POV, CDA en GL voldeed in beginsel aan onze randvoorwaarde van minimaal 2 linkse partijen in een college. Weliswaar met een minder ideale links/rechtsverdeling, maar wat ons betreft een inhoudelijk gesprek waard. GroenLinks dacht hier anders over en gaf aan dat zij andere samenstellingen van een te vormen college willen verkennen.

Deze week vinden daarmee een 2e ronde verkenningen plaats met partijen. In dit stadium is nog niet aan te geven welke samenstelling van partijen er straks ligt. We zien een college met PvdA en daarnaast een of meerdere linkse partijen nog steeds als een reële en haalbare optie.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­