Nieuwsbrief Oostzaan 2020 1.3

De onderafdeling Oostzaan heeft enkele weken geleden onder haar leden een korte nieuwsbrief verspreid. Graag delen we die ook met alle leden van de afdeling Zaanstreek. Dank aan Eelco Taams voor zijn bijdragen.

Hoog tijd.

Het is hoog tijd weer eens iets van ons te laten horen. De vorige keer schreven we over Coronacrisis in de hoop dat het snel weer de goede kant op zou gaan. Dat blijkt dus niet te zijn gelukt en nu zitten we eigenlijk nog dieper in de ellende. Ik vrees dat de economische klap nog groter zal worden nu er van herstel weinig sprake is en de nieuwe scherpere maatregelen voorlopig gelden en misschien nog door een volledige lockdown worden gevolgd. Vele mensen zullen hun baan verliezen. Dat was niet nodig geweest als de regering in de zomer, toen het de goede kant op ging, alles op alles had gezet om het testen, opsporen en isoleren goed voor elkaar te krijgen. Wat in Azië lukt , moet hier toch ook kunnen? We zullen nog lange tijd het risico lopen besmet te worden en het herstel zal jaren vergen.

Wees voorzichtig, volg de richtlijnen en help elkaar waar het nodig is!

In deze brief aandacht voor de begroting, de burgemeester, de voedselbank en de verkiezingen in 2022.

Luid de Noodklok!

Niet alleen met de volksgezondheid zitten we in een crisis. Ook de gemeente zit in nood. Het lukt het college niet meer met een echt sluitende begroting en meerjarenraming te komen hetgeen tot een begrotingsvoorstel heeft geleid dat onze steun niet kan krijgen. Om een sluitende begroting 2021 naar de provincie te kunnen sturen heeft men sommige posten niet gebaseerd op verwachte lasten maar op gehoopte lasten. Ook is een forse verhoging van de OZB nodig. Dus op papier sluit 2021 daardoor nu wel. De meerjarenraming is ook op die manier niet meer sluitend te krijgen. Nu hebben veel gemeenten problemen en daarbij speelt de specialistische Jeugdhulp een belangrijke rol. Maar in Oostzaan zijn meer overschrijdingen aan de orde. Jaarlijks doet men een greep in de algemene reserve voor van alles en nog wat en de raad mag dat achteraf goedkeuren of wordt voor het blok gezet, zoals bij de gigantische overschrijdingen van de beschikbare budgetten voor de projecten Zuideinde en Kerkstraat. De VVD smijt met belastinggeld. Verdere lastenverzwaringen lijken de komende jaren onvermijdelijk.

Dan zijn er ook nog de problemen met de organisatie van OVER-gemeenten. De colleges van Wormerland en Oostzaan kunnen niet samen door een deur en dat heeft tot forse schade geleid. Het mediationtraject lijkt niet veel te hebben opgeleverd.

Nu moet ook nog eens er flink worden geïnvesteerd om de organisatie op orde te krijgen. De zelfevaluatie die OVER-gemeenten had uitgevoerd bleek een te rooskleurig beeld op te leveren. De zelfstandigheid van Oostzaan is misschien niet meer houdbaar en we moeten het komend jaar serieus gaan bespreken of het nog wel verantwoord is om bestuurlijke fusie uit te sluiten bij gesprekken over samenwerking.

De algemene beschouwingen van onze fractie staan op onze website en op Facebook.

Burgemeester gezocht.

Zoals bekend, neemt Rob Meerhof  eind januari afscheid na een periode van zes jaar. De fractie vindt dat jammer. Juist in de discussies over de toekomst die er aankomen is een goed ingevoerde en gedegen bestuurder als Rob onmisbaar. Bovendien is hij een prettige raadsvoorzitter en heeft hij op het terrein van openbare orde en veiligheid veel gedaan.

Nu moeten we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Een vertrouwenscommissie is aan het werk gegaan en daarin zal ik namens de PvdA zitting nemen. Heb je specifieke wensen ten aanzien van het functieprofiel? Laat het mij weten! Er is een zeer strak, door de provincie opgelegd tijdspad dat al op 19 november tot vaststelling van een profiel door de Provincie moet leiden.

Voedselbank.

In de vorige nieuwsbrief vroegen jullie steun voor een actie voor de voedselbank op 1 mei. Zie foto. Daar hebben vrijwel alle leden in Oostzaan gehoor aan gegeven. Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de gulle gaven en ook de voedselbank was aangenaam verrast. Ook bij de voedselbank actie van eind augustus hebben PvdA-leden een groot aandeel geleverd. We blijven doorgaan met onze inzet, want steeds meer mensen doen nu een beroep op de voedselbank. Gré Boom heeft onze deelname aan een actie bij Albert Heijn op 13 en 14  november a.s. georganiseerd. Kom langs en lever weer wat houdbare levensmiddelen in. Alvast bedankt!

nieuwsbrief2020 3 2

Verkiezingen 2022.

De Oostzaanse fractie wil dat de PvdA weer deel neemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus moet er weer een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst komen. Om die ambitie te kunnen realiseren doen we een dringend beroep op jullie. Help mee, daar waar je kunt! Met name de jonge(re) garde vragen we om kandidaatstelling te overwegen. Maar we sluiten ouderen natuurlijk niet uit! Neem contact op met de fractie en kom eens kennismaken met ons en het politieke handwerk.

We komen het vragen! Voor nu zoeken we enkele leden die zitting in de kandidaatstellingscommissie willen nemen. Ik zal me weer gaan bezig houden met het verkiezingsprogramma.

Contact met de leden.

Communicatie kan twee kanten op. Heb je vragen of wil je wat kwijt? Bel of mail de fractievoorzitter: Eelco Taams (06-54274504) De fractie bestaat verder uit de assistenten Greet Oosterbaan en Frank Aan. Peter de Wit zit namens Oostzaan in het afdelingsbestuur en woont regelmatig de fractievergaderingen bij.

We leggen ook verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling PvdA Zaanstreek en publiceren af en toe teksten op onze facebookpagina Partij van de Arbeid Oostzaan en de website: www.pvdazaanstreek.nl.

Eelco Taams
(fractievoorzitter)

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 19 januari 2022 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
7361
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
6442
Wormerland

Wormerland

on 19 januari 2022 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
6625
­