Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de Stichting Arie Lemsfonds. Het fonds heeft sinds 9 oktober 2017 de ANBI status.

De naam van de instelling is "Stichting Arie Lemsfonds", opgericht 9 oktober 2017

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, RSIN 8580.12.066

Het postadres van de stichting luidt: Westerzoom 26, 1541 TW Koog aan de Zaan. Er is geen bezoekadres.

De doelstelling van de stichting is om binnen de Zaanstreek maatschappelijke doelen te steunen die bijdragen aan de prioriteiten van de Partij van de Arbeid.

In het beleidsplan 2017-2018 is aangegeven dat de stichting eerst een maatschappelijk doel uitkiest. Dat kan een project of activiteit in de Zaanstreek zijn, op de terreinen wonen, werken, sociaal en duurzaamheid (de actuele prioriteiten van de PvdA). Het project moet in de geest van oud-burgemeester Arie Lems zijn: verbindend, tegenstellingen overbruggend, geen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving. Een groep van ca. tien betrokken PvdA leden fungeert als initiatiefgroep om tot een dergelijke keuze te komen.

Na de keuze voor een project worden de daarvoor noodzakelijke gelden ingezameld. Dat kan via giften van leden, donaties van bedrijven, maar ook via sponsors die een individuele of gezamenlijke activiteit ondersteunen. Hierbij valt te denken aan iemand die zich laat sponsoren bij een hardloopwedstrijd, een benefietvoorstelling, een veiling of anderszins een activiteit waarbij de opbrengst ten goede komt aan het geselecteerde doel. Als het doel is bereikt worden de ingezamelde middelen gebruikt om het project uit te voeren. Vervolgens wordt een nieuw doel uitgekozen. Wordt er meer geld ingezameld dan voor het behalen van het doel nodig is dan zullen de overige gelden ten goede komen aan het nieuwe doel.

Bestuur van de stichting

P. Oudega, voorzitter
M. Damman, vice-voorzitter
R.J.M. van der Velde, secretaris
M. Klop, penningmeester
F.W. Smout, tweede penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit is statutair vastgelegd. De stichting kent geen personeel.

Activiteiten 2017:
in dit oprichtingsjaar heeft de stichting een project geselecteerd (Een rugzakje voor de leerlingen van de Kernschool) en is de inzameling van de middelen gestart. Begin 2018 zal een verslag over de activiteiten 2017 worden opgesteld. Daaraan wordt een financiële verantwoording toegevoegd.

Verslag Arie Lemsfonds 2018

In 2017 zochten we voor het eerst een doel voor het Arie Lemsfonds uit, zoveel mogelijk in overeenstemming met de al tien jaar lang gehanteerde criteria. Het werd het project Rugzakjes voor de Kernschool. Op deze school in Zaandam worden alle jonge niet-Nederlandse leerlingen opgevangen die nieuw in Zaanstad komen wonen en onze taal moeten leren. Een intensief jaar, in kleinere groepen dan gebruikelijk, stoomt ze klaar om daarna in het reguliere onderwijs mee te kunnen komen. Het project hield in dat we in 2018 aan elk kind een rugzakje wilden uitreiken zoals ook Nederlandse kinderen dat mee naar school nemen, met een broodtrommel en een drinkbeker. Als bijzondere inzamelactiviteit werden de Zaanse Monologen geïntroduceerd, een heel geslaagde voorstelling in het Zaantheater, waar bijzondere Zaankanters hun eigen inspirerende verhaal vertelden. Burgemeester Geke Faber, speciaal ambassadeur voor dit project, presenteerde de middagbijeenkomst. Samen met particuliere giften, een door Ruud Vreeman bij zijn afscheid ingezameld bedrag en een bijdrage van de PvdA-afdeling werd uiteindelijk een bedrag van ruim € 1660 bijeengebracht. Genoeg om op 1 juni 2018 ruim 200 rugzakjes te overhandigen aan de directeur van de school, Hennie Dekker. De uitreiking zelf was een geslaagd evenement, dat een mooie foto opleverde in het Dagblad Zaanstreek.

Jaarrekening

­